Спеціальність Менеджмент

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та профілізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображаються усі з 8 результатів

 • Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (Бакалавр)

  Освітня програма спрямована на розвиток ділових і управлінських компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних та вітчизняних компаніях та розвитку власного бізнесу. Підготовка має широке економічне підґрунтя, вимагає аналітичного мислення, розуміння бізнес-процесів, бізнес-комунікацій, бізнес-етики та культури.

 • Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (магістр)

  Освітня програма «Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень

 • Менеджмент клінічних досліджень (Магістр)

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців до організаційної, управлінської, аналітичної діяльності у сфері клінічних досліджень лікарських засобів.
  Програма передбачає практичну підготовку щодо формування загальних та професійних управлінських компетентностей у сфері клінічних досліджень.

 • Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр)

  Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, який має спеціальні знання з управління персоналом, економіки, психології, права

 • Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)

  Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» є багатопрофільною (передбачає набуття загальнонаукових, дослідницьких, мовних, лідерських, управлінських компетентностей для здійснення адміністративної, підприємницької, консалтингової, аналітичної діяльності в організаціях будь-яких форм власності), враховує міжгалузеві аспекти розробки та прийняття управлінських рішень і націлена підготовку фахівців для організацій різних сфер діяльності, форм власності та масштабу.

 • Міжнародний бізнес (Бакалавр)

  Освітня програма “Міжнародний бізнес” спрямована на вивчення ключових принципів і практик менеджменту міжнародного бізнесу. Програма готує студентів до управлінської кар’єри в міжнародних корпораціях, забезпечуючи знання та навички для аналізу ділового середовища, управління організаціями, здійснення міжнародних бізнес-операцій та ведення ефективної менеджерської роботи в міжнародних умовах.

 • Міжнародний бізнес (Магістр)

  Магістерська програма “Міжнародний бізнес” зосереджена на розвитку лідерських якостей, застосуванні інноваційних підходів та управлінні змінами в менеджменті міжнародного бізнесу. Вона готує студентів до ефективної управлінської діяльності в динамічному глобальному бізнес-середовищі, орієнтуючись на передові практики та актуальні знання для вирішення складних спеціалізованих задач у сфері управління міжнародними фірмами, впровадження глобальних інноваційних стратегій та ефективного реагування на глобальні виклики.

 • Проєктний менеджмент (Бакалавр)

  Освітня програма «Проєктний менеджмент» спрямована на формування професійних компетенцій, що дозволяють: чітко формулювати цілі та визначати вимоги до результатів; планувати роботи, які необхідно виконати для досягнення цілей (при цьому враховувати ризики, зовнішні та внутрішні обмеження); планувати та організовувати залучення виконавців для виконання робіт проєкту, мотивувати та забезпечувати злагоджену роботу учасників команди; забезпечувати контроль виконання робіт, приймання та здачу результатів.