Абітурієнт НТУ "ХПІ" » Search results for ""
Підприємництво та бізнес-технології (Бакалавр)
Товар

 

Освітня програма спрямована на творчій підхід з побудови організаційно-господарської діяльності з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення високих економічних і соціальних результатів в умовах ринкової конкуренції.

 

Докладніше >

Фондовий ринок і цифрові фінансові технології акалавр)
Товар

Освітня програма спрямована на розвиток фінансових і управлінських компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних та вітчизняних бізнес-структурах та банківських установах. Підготовка має широке фінансово-економічне підґрунтя, вимагає аналітичного мислення, розуміння ефективного напряму розвитку фінансової діяльності та нарощення фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

 

Докладніше >

Діджитал облік і бізнес-консалтінг (Бакалавр)
Товар

Освітня програма націлена на підготовку фахівців у галузі обліку, аудиту та оподаткування, здатних формулювати, узагальнювати та вирішувати практичні завдання у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів економічних наук, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування з урахуванням оволодіння системою компетентностей.

 

Докладніше >

Проєктний менеджмент (Бакалавр)
Товар

Освітня програма «Проєктний менеджмент» спрямована на формування професійних компетенцій, що дозволяють: чітко формулювати цілі та визначати вимоги до результатів; планувати роботи, які необхідно виконати для досягнення цілей (при цьому враховувати ризики, зовнішні та внутрішні обмеження); планувати та організовувати залучення виконавців для виконання робіт проєкту, мотивувати та забезпечувати злагоджену роботу учасників команди; забезпечувати контроль виконання робіт, приймання та здачу результатів.… Докладніше >

Менеджмент клінічних досліджень (Магістр)
Товар

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців до організаційної, управлінської, аналітичної діяльності у сфері клінічних досліджень лікарських засобів.
Програма передбачає практичну підготовку щодо формування загальних та професійних управлінських компетентностей у сфері клінічних досліджень.
Докладніше >

Готельно-ресторанний бізнес (Магістр)
Товар

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають загальні і спеціальні компетентності фахівця готельно-ресторанної справи, креативне мислення та на основі комплексного поєднання дослідницької, проєктної та підприємницької діяльності вирішують складні задачі інноваційного характеру в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Докладніше >

Готельно-ресторанний бізнес (Бакалавр)
Товар

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями, соціальними навичками, здатні вирішувати комплексні практичні завдання під час професійної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі з урахуванням особливостей функціонування суб’єктів сфери обслуговуванняДокладніше >

Туризм і рекреація (Бакалавр)
Товар

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, які мають загальні і фахові компетентності, володіють сучасним управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками для вирішення складних професійних задач та розв’язання практичних проблем організаційно-управлінського, економічного, проєктного, виробничо-технологічного характеру в сфері туризму та рекреації. … Докладніше >

Реєстрація осіб для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні БЄФВВ
Запис

з 19 до 30 квітня 2024 року НТУ «ХПІ» проводить реєстрацію осіб для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні з аграрних наук, економіки та управління (далі – БЄФВВ) для вступу на  бакалаврат на основі НРК5.    Зареєструватися для участі в БЄФВВ … Докладніше >

Інструкції по вступу до НТУ "ХПІ"
Інструкції по вступу до НТУ “ХПІ” (Дорожні карти)
Запис
Інструкції по вступу на бакалаврат та до магістратури НТУ "ХПІ" Для кожного рівня, форми, спеціальності Ви знайдете інструкції для абітурієнтів по базам вступу в нашій Дорожній карті вступної кампанії 2024 року: на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої … Докладніше >

Вступай та отримуй!

10 додаткових переваг НТУ "ХПІ"

Додаткові переваги ХПІ палац студентів

Палац студентів

Додаткові переваги ХПІ спорт

Спорт

Додаткові переваги ХПІ гуртожитки

Гуртожитки

Додаткові переваги ХПІ студентське самоврядування

Студентські організації

Додаткові переваги ХПІ військова підготовка

Військова підготовка

Додаткові переваги ХПІ відпочинок літній табір

Відпочинок влітку

Додаткові переваги ХПІ міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Додаткові переваги ХПІ коворкінги

Коворкінги

Додаткові переваги ХПІ сучасна бібліотека

Сучасна бібліотека

Додаткові переваги ХПІ стартапи

Студентський стартап-рух