Структурні підрозділи НТУ "ХПІ"

Навчальні інститути та факультети НТУ “ХПІ”


Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

  Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки

  Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

  Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

  Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

  Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

  Навчально-науковий медичний інститут

  • Загальної фармації
  • Інфекційних та паразитарних хвороб, дерматології і паразитології
  • Клінічної інформатики, функціональної діагностики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я
  • Клінічної лабораторної діагностики
  • Організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини
  • Терапії

  Факультет міжнародної освіти

  Факультет соціально-гуманітарних технологій

  Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії

  Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій

  Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

   Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПI»

    Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПI»

     Кафедри НТУ “ХПІ” в алфавітному порядку:


     Інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)

     Інститут механічної інженерії і транспорту здійснює підготовку за 7 спеціальностями та 14 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (ЕЕЕ)

     Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 14 освітніми програми

      

     Спеціальності

     Інженерно-фізичний інститут (І)

     Інженерно-фізичний інститут здійснює підготовку за 4 спеціальностями та 8 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)

     Інститут хімічних технологій та інженерії здійснює підготовку за 5 спеціальностями та 13 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ)

     Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 20 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Факультет соціально-гуманітарних технологій (СГТ)

     Факультет соціально-гуманітарних технологій здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 12 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій (КІТ)

     Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 12 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії (КН)

     Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 13 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Військовий інститут танкових військ

     Військовий інститут танкових військ здійснює підготовку та перепідготовку офіцерів ЗСУ, а також студентів ЗВО

      

     Докладніше

     Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН)

     Центр заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку за більш ніж 60 освітніми програмами

      

     Освітні програми

     Факультет міжнародної освіти (ФМО)

     Факультет міжнародної освіти надає освітні послуг іноземним громадянам, які прибули для отримання освіти в Україні

      

     Докладніше

     Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО)

     Міжгалузевий інститут післядипломної освіти здійснює підвищення кваліфікацій за багатьма спеціальностями

      

     Докладніше

     Поширити: