Інструкція по вступу на 2-3 курс та 1 прискорений

 

1. Вибір освітньої програми, конкурсної пропозиції та підрозділу (інституту або факультету)

 • Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста/бакалавра (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в НТУ «ХПІ» або на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток Правил прийому)
 • Після вибору спорідненої спеціальності потрібно вибрати підрозділ для навчання, де є так звана скорочена форма навчання: випускник коледжу (технікуму) може бути зарахований на спеціально відведені для молодших спеціалістів бюджетні або контрактні місця.
 • Якщо скороченою форми немає, то є можливість вступити на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт.
 • У разі вступу на 1-й курс скороченої форми або на 2-й курс звичайної форми навчання підготовка бакалавра триватиме 3 роки. Можливість вступу на дану спеціальність і курс визначає директор інституту або декан факультету, виходячи з розбіжностей в навчальних програмах коледжу (технікуму) та НТУ «ХПІ».
 • Крім того, на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт можна вступати на основі вже здобутого диплома бакалавра або магістра (спеціаліста).

 

2. Подача заяви, рейтингові списки, оригінали документів, зарахування та інші важливі питання

Для вступу на 1-й скорочений курс або на старші курси (2,3) заяви подаються в електронній формі з особистого кабінету абітурієнта, який необхідно буде створити з 01 липня. Або в паперовій формі в особливих випадках зазначених в правилах прийому до НТУ “ХПІ”. Перед початком роботи з персональним кабінетом настійно рекомендуємо прочитати детальну інструкцію по роботі з ним. Увага! Особистий кабінет доступний тільки в період вступної кампанії для тих у кого є сертифікати ЗНО/ЄВІ.

 

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра відповідно до Додатку 6 Правил прийому до НТУ “ХПІ”

Терміни та дати вступної кампанії 2021 для вступу на основі молодшого спеціаліста

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

Дивіться Правила прийому до НТУ “ХПІ” розділ VII

Додаток 1 Правил прийому 2022 р.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість платних послуг НТУ “ХПІ”.

 

dodatok-1

 

Завантажити Додаток 1.pdf

 

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто ПРЕД’ЯВЛЯЄ оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або   квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених в Умовах прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Договір про навчання мають право підписувати:

– абітурієнти віком від 18 років;
– батьки або законні представники абітурієнта.

 

Зазвичай, законні представники — це батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

У деяких випадках право підпису договору мають «представники» (особи, що діють по довіреності від імені батьків).

 

 

 

 

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

Якщо ви не змогли вступити до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок державного замовлення (на бюджет), ви можете вступити на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт). Перед цим рекомендуємо ознайомиться з цінами контракного навчання.

 

 

Список конкурсних пропозицій НТУ “ХПІ” (Бакалавр 2-3 курс та 1 прискорений)

ХПІ чекає на тебе! Зроби свій вибір!

🎓 Освітня програма (Спеціалізація): Галузь знань, Спеціальність: Вступ:
Енергетика (Бакалавр) Енергетика (Бакалавр) ,
Фізична культура і спорт (Бакалавр) Фізична культура і спорт (Бакалавр) ,
Заповнювач Германські мови та літератури (переклад включно). Перша - англійська, друга - німецька. (Бакалавр) ,
Психологія (Бакалавр) Психологія (Бакалавр) ,
Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр) Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр) ,
Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр) Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр) ,
Міжнародний бізнес (Бакалавр) Міжнародний бізнес (Бакалавр) ,
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр) ,
Інженерна екологія (бакалавр) Інженерна екологія (бакалавр) ,
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Бакалавр) Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Бакалавр) ,
Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр) Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр) ,
Комп'ютерне та математичне моделювання (Бакалавр) Комп'ютерне та математичне моделювання (Бакалавр) ,
Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр, Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр, "Інноваційний кампус") ,
Комп’ютерні науки (Бакалавр) Комп’ютерні науки (Бакалавр) ,
Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка. (Бакалавр) Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка. (Бакалавр) ,
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Бакалавр, Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Бакалавр, "Інноваційний кампус") ,
ПРИКЛАДНА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (Бакалавр) ПРИКЛАДНА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (Бакалавр) ,
Системний аналіз (Бакалавр) Системний аналіз (Бакалавр) ,
Кібербезпека (Бакалавр) Кібербезпека (Бакалавр) ,
Програмне забезпечення інформаційних систем (Бакалавр, Програмне забезпечення інформаційних систем (Бакалавр, "Інноваційний кампус") ,

 

Поширити: