141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Бакалавр)

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОПРИВОД, МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА”

 

Назва спеціалізації:
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Контакти:

Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи».

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Електротехнічний корпус, кімната 125.

Тел.: (057)707-69-74, (057)707-64-45, (068)425-99-59 (з питань вступу).

E-mail: aems-kafedra@i.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Завідувач кафедри:
Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Української асоціації інженерів-електриків, доктор технічних наук, професор Клепіков Володимир Борисович. Тел. (057)-707-62-26.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Обчислювальна техніка та програмування (теоретичні основи, програмування на мовах С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операційні системи, бази даних)
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Програмування мікропроцесорів
 • Теоретична та прикладна механіка
 • Теорія електропривода
 • Теорія автоматичного керування
 • Системи керування електроприводами
 • Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Системи автоматизованого проектування
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Автоматизація технологічних процесів
 • Проектування електромеханічних систем автоматизації
 • Автоматизований електропривод загально-промислових установок
 • Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження
Характеристика спеціалізації:

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод споживають до 70% усієї вироблюваної електроенергії. Вони призначені для перетворення електричної енергії в механічну, управління рухом машин та механізмів, транспортних засобів, станків з програмним керуванням, електропобутової техніки, роботів та маніпуляторів.

За спеціалізацією «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» студенти здобувають поглиблені знання в галузі управління рухом різноманітних електромеханічних систем, що складаються з мікрокомп’ютерів, напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, електродвигунів, пристроїв механіки, пристроїв вимірювання, управління і автоматики, електронних та інтелектуальних регуляторів. Широкопрофільність підготовки пояснює великий попит на випускників кафедри, як в Україні, так і за кордоном. Міжнародні зв’язки кафедри надають студентам можливість одержання подвійного диплому НТУ «ХПІ» та університетів Німеччини, Болгарії, Франції, Чехії, Австрії.

Можливості працевлаштування:

Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації автоматизованих систем електроприводів машин та механізмів в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, аграрному секторі та ін.

Наші випускники працюють на підприємствах:

ВАТ «Важпромелектропроект», АТЗТ «Важпромавтоматика», Міжнародний консорціум «Енергозбереження», АТ «Констар», ВАТ НВП «Компел», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Елакс», корпорація «Харківський електрощитовий завод», ДП завод «Електроважмаш», НДІ «ХЕМЗ», ТОВ ТБ «Електричні машини», концерн УПЕК, ВАТ «ХЕЛЗ Укрелектромаш», ВАТ «Харківліфт», компанія «Філіп Моріс Україна», корпорація ТРІОЛ ТОВ НВО «Вертикаль», станції обслуговування електромобілів та ін. Зарубіжні підприємства: фірма «Siеmens», компанія «Bosch», Fraunhofer Institut, група «FAM», GlobalLogic, концерн «Volkswagen» та ін.

Медіаконтент:

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Виставка студентських проектів https://youtu.be/L8xXJiF5zqk

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентаційний відеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентація електромобіля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Розповідь завідувача кафедри https://youtu.be/yazRmtCXDCw

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Мобільний робот, створений студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Інтерактивна лекція «Пізнавальна мехатроніка» https://youtu.be/0PbAWdR0WXg

Назва спеціалізації:
Мехатроніка та робототехніка
Контакти:

Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи».

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Електротехнічний корпус, кімната 125.

Тел.: (057)707-69-74, (057)707-64-45, (068)425-99-59 (з питань вступу).

E-mail: aems-kafedra@i.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Завідувач кафедри:
Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Української асоціації інженерів-електриків, доктор технічних наук, професор Клепіков Володимир Борисович. Тел. (057)707-62-26.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Обчислювальна техніка та програмування (теоретичні основи, програмування на мовах С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операційні системи, бази даних)
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Програмування мікропроцесорів
 • Теоретична та прикладна механіка
 • Теорія електропривода
 • Теорія автоматичного керування
 • Системи керування електроприводами
 • Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Системи автоматизованого проектування
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Основи мехатроніки та робототехніки, промислові роботи
 • Вбудовані системи керування в мехатроніці
 • Комп’ютеризовані системи електромобілів
 • Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження
Характеристика спеціалізації:

Мехатроніка – галузь науки і техніки, що вивчає системне об’єднання вузлів точної механіки, електродвигунів, напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, пристроїв вимірювання, управління і автоматики, мікрокомп’ютерів, електронних та інтелектуальних регуляторів.

Робототехніка – галузь науки і техніки, що орієнтована на розробку роботів та робототехнічних систем, призначених для заміни участі людини при автоматизації складних технологічних процесів.

За спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка» студенти здобувають поглиблені знання по електрообладнанню та електроприводам мехатронних пристроїв, роботів та маніпуляторів, станків з програмним керуванням, електромобілів. Впродовж навчання студенти беруть участь у розробці та виготовленні мобільних роботів, систем електроприводів електромобілів, їх програмуванні та діагностиці. Широкопрофільність підготовки пояснює великий попит на випускників кафедри, як в Україні, так і за кордоном. Міжнародні зв’язки кафедри надають студентам можливість одержання подвійного диплому НТУ «ХПІ» та університетів Німеччини, Болгарії, Франції, Чехії, Австрії.

Можливості працевлаштування:

Спеціалізація «Мехатроніка та робототехніка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації мехатронних та робототехнічних систем в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, медицині, аграрному секторі та ін.

Наші випускники працюють на підприємствах:

ВАТ «Важпромелектропроект», АТЗТ «Важпромавтоматика», Міжнародний консорціум «Енергозбереження», АТ «Констар», ВАТ НВП «Компел», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Елакс», корпорація «Харківський електрощитовий завод», ДП завод «Електроважмаш», НДІ «ХЕМЗ», ТОВ ТБ «Електричні машини», концерн УПЕК, ВАТ «ХЕЛЗ Укрелектромаш», ВАТ «Харківліфт», компанія «Філіп Моріс Україна», корпорація ТРІОЛ ТОВ НВО «Вертикаль», станції обслуговування електромобілів та ін. Зарубіжні підприємства: фірма «Siеmens», компанія «Bosch», Fraunhofer Institut, група «FAM», GlobalLogic, концерн «Volkswagen» та ін.

Медіаконтент:

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Виставка студентських проектів https://youtu.be/L8xXJiF5zqk

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентаційний відеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентація електромобіля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Розповідь завідувача кафедри https://youtu.be/yazRmtCXDCw

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Мобільний робот, створений студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Інтерактивна лекція «Пізнавальна мехатроніка» https://youtu.be/0PbAWdR0WXg

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.