Інструкція по вступу на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

1. Вибір області інтересів та спеціальностей

Отже, ви обрали НТУ «ХПІ», тому що він один з кращих ЗВО України.

На цьому етапі потрібно визначитися із загальним напрямком отримання освіти, ґрунтуючись на особистих уподобаннях чи планах на майбутнє.

 • На сайті можна ознайомитись з переліком підрозділів, спеціальностей та напрямків НТУ «ХПІ».
 • У кожної спеціальності є свій набір конкурсних пропозицій (освітніх програм) та предметів ЗНО. Обрати конкурсну пропозицію за набором предметів ЗНО можна за допомогою форми вибору.
 • Для вступу на 1-й курс до НТУ «ХПІ» загальний перелік налічує 43 спеціальності та більше 100 конкурсних пропозицій (освітніх програм).

Для допомоги абітурієнтам у виборі напрямів навчання і спеціальностей у НТУ «ХПІ» регулярно проводяться різні заходи і програми, такі як дні відкритих дверей, ярмарки вакансій та інші, на яких можна отримати відповіді на всі запитання. Слідкуйте за подіями.

 

Для вступу

 • Олімпіади для абітурієнтів з конкурсних предметів. Їх призерам надаватимуться додаткові бали (15–20) до балу відповідного предмету ЗНО за умови вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка у 2020 р.
 • В процесі вибору конкурсної пропозиції, також обов’язково слід ознайомитися з правилами прийому.
 • З будь-яких питань можна звертатися безпосередньо до приймальної комісії.

 

2. Реєстрація та проходження ЗНО

 • Після вибору бажаних спеціальностей і предметів ЗНО, які їм відповідають, необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Уважно стежте за інформацією на сайті щодо умов і термінів проведення тестування.
 • Здати ЗНО потрібно якомога краще, тому що від цього безпосередньо залежать шанси вступу на бюджет.  Для успішної підготовки до тестування необхідно записатися і пройти навчання на підготовчих курсах НТУ «ХПІ».
 • Під час проходження тестування будьте уважні і ретельно до нього підготуйтеся – візьміть всі необхідні документи, дізнайтеся адресу місця проведення і маршрут тощо.
 • Після отримання результатів можна самостійно підрахувати свій конкурсний бал за допомогою предметного калькулятора і приблизно оцінити шанси вступу на бюджет. Для цього вам також знадобитися інформація з додатка правил прийому НТУ “ХПІ”.

 

3. Подача заяви, рейтингові списки, оригінали документів, 

зарахування, переведення та інші важливі питання

Для вступу на 1-й курс у 2020 заяви подаються в електронній формі з особистого кабінету абітурієнта, який необхідно буде створити з 01 серпня. Або в паперовій формі в особливих випадках зазначених в правилах прийому до НТУ “ХПІ”. Перед початком роботи з персональним кабінетом настійно рекомендуємо прочитати детальну інструкцію по роботі з ним. Увага! Особистий кабінет доступний тільки в період вступної кампанії.

 


Терміни вступної кампанії 2020

Терміни вступної кампанії затверджені відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти 2020 року

 

Вступ на бакалаврат

Терміни вступу бакалавр 2020 НТУ "ХПІ"

Додаткова сесія (заочна форма)

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів – Додаткова сесія (тільки на контракт) –

15 жовтня

Закінчення прийому заяв Додаткова сесія (тільки на контракт) –

13 листопада до 17:00

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування додаткова сесія (тільки наконтракт) –

до 23 листопада до 17:00

Виконання вимог до зарахування додаткова сесія (тільки на контракт) –

до 26  листопада до 17:00

Зарахування вступників – додаткова сесія (тільки на контракт) –

до 27 листопада

 

 

Вступ до магістратури

Терміни вступу магістр 2020 НТУ "ХПІ"

Додаткова спеціально організована сесія

Додаткова сесія магістратура 2020

 

Етапи вступної кампанії на бакалавра зазначені в Додатку 6 Правил прийому до НТУ “ХПІ”.

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.


Додаток 4 Правил прийому

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів). Переглянути (Додаток 4.pdf)

dodatok-4

 

Завантажити Додаток 4.pdf

 

 Додаток 1 Правил прийому

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість платних послуг у 2020/2021 навчальному році НТУ “ХПІ”.

 

dodatok-1-litsenziini-obsiagy-ta-vartist-navchannia-2020-v-pravyla-pryiomu

 

Завантажити Додаток 1.pdf

 

  

Максимальні обсяги та кваліфікаційні мінімум державного замовлення на прийом до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Вступ на 1 курс (Бакалавр)

Максимальні обсяги державного замовлення на 1 курс бакалаврату 2020 рік

Також дивіться зміни до максимальних обсягів відповідно до розподілення державного замовлення та утворення освітнього центру.

 

Завантажити .pdf

 

 Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто ПРЕД’ЯВЛЯЄ оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або   квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях,    де    органи    державної    влади    тимчасово    не    здійснюють  свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Договір про навчання мають право підписувати:

– абітурієнти віком від 18 років;
– «законні представники» абітурієнта.

 

Зазвичай, законні представники — це батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

У деяких випадках право підпису договору мають «представники» (особи, що діють по довіреності від імені батьків).

 

Друзі, чекаємо на вас в НТУ «ХПІ» щоденно:

Для вступу на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти на бюджет:

27 серпня (чт.) — з 12:00 до 18:00;
28 серпня (пт.) — з 8:00 до 18:00;
29 серпня (сб.) — з 9:00 до 18:00;
30 серпня (нд.) — з 9:00 до 18:00;
31 серпня (пн.) — з 8:00 до 18:00.

 

Адреса: м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

 

 


 

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

Докладніше про спеціальні умови вступу дивіться в Правилах прийому НТУ “ХПІ”.

Процедура вступної кампанії для вступників з непідконтрольних територій з Донбасу та Криму зазначена на сторінці Освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” в Харкові.

 

НТУ «ХПІ» дуже великий університет, тому для полегшення орієнтування в ньому ми спеціально для вас зробили зручну мапу, а також склали маршрути для швидкого пошуку НТУ «ХПІ» в Харкові.

 

Якщо ви не змогли вступити до НТУ «ХПІ» на навчання на бюджет (за рахунок державного фінансування), ви можете вступити на навчання на контрактній основі (за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Перед цим рекомендуємо ознайомиться з цінами контрактного навчання.

 

Після цього студенту необхідно зв’язатися зі співробітниками підрозділу, куди він вступив, для уточнення його подальших дій, пов’язаних з:

 • необхідністю отримання студентського квитка та залікової книжки;
 • участю в святковому заході “Посвячення в студенти”.

 


 

ХПІ чекає на тебе! Зроби свій вибір!

Головні напрями НТУ “ХПІ”

Інженерно-технічна освіта

Вища ІТ-освіта

Вища ІТ-освіта

IT напрям включає в себе 13 спеціальностей та більше 30 освітніх програм.

 

ІТ спеціальності

Бізнес-освіта

Бізнес-освіта

Бізнес напрям включає в себе 8 спеціальностей та більше 20 освітніх програм.


Спеціальності

Соціально-гуманітарна освіта

Соціально-гуманітарна освіта

Гуманітарний напрям включає в себе 6 спеціальностей та більше 10 освітніх програм.

 

Спеціальності

Список освітніх програм НТУ “ХПІ” (Бакалавр)

 

🎓 Освітня програма (Спеціалізація): Галузь знань, Спеціальність: Вступ:
Фізична культура і спорт (Бакалавр) Фізична культура і спорт (Бакалавр) ,
Заповнювач Германські мови та літератури (переклад включно). Перша - англійська, друга - німецька. (Бакалавр) ,
Прикладна лінгвістика (Бакалавр) Прикладна лінгвістика (Бакалавр)
Економіка (Бакалавр) Економіка (Бакалавр) ,
Психологія (Бакалавр) Психологія (Бакалавр) ,
Соціологія управління (Бакалавр) Соціологія управління (Бакалавр)
Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр) Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр) ,
Фінанси і банківська справа (Бакалавр) Фінанси і банківська справа (Бакалавр) ,
Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр) Менеджмент організацій і адміністрування (Бакалавр) ,
Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (Бакалавр) Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (Бакалавр)
Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр) Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр) ,
Міжнародний бізнес (Бакалавр) Міжнародний бізнес (Бакалавр) ,
Маркетинг (Бакалавр) Маркетинг (Бакалавр) ,
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр) ,
Інженерна екологія (бакалавр) Інженерна екологія (бакалавр) ,
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Бакалавр) Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Бакалавр) ,
Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр) Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр) ,
Комп'ютерне та математичне моделювання (Бакалавр) Комп'ютерне та математичне моделювання (Бакалавр) ,
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення "Інноваційний кампус" (Бакалавр) ,
Комп’ютерні науки (Бакалавр) Комп’ютерні науки (Бакалавр) ,

Інститути та факультети НТУ "ХПІ"

Інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)

Інститут механічної інженерії і транспорту здійснює підготовку за 7 спеціальностями та 14 освітніми програмами

 

Спеціальності

Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (ЕЕЕ)

Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 14 освітніми програми

 

Спеціальності

Інженерно-фізичний інститут (І)

Інженерно-фізичний інститут здійснює підготовку за 4 спеціальностями та 8 освітніми програмами

 

Спеціальності

Інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)

Інститут хімічних технологій та інженерії здійснює підготовку за 5 спеціальностями та 13 освітніми програмами

 

Спеціальності

Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ)

Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 20 освітніми програмами

 

Спеціальності

Факультет соціально-гуманітарних технологій

Факультет соціально-гуманітарних технологій здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 12 освітніми програмами

 

Спеціальності

Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій (КІТ)

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 12 освітніми програмами

 

Спеціальності

Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії (КН)

Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 13 освітніми програмами

 

Спеціальності

Військовий інститут танкових військ

Військовий інститут танкових військ здійснює підготовку та перепідготовку офіцерів ЗСУ, а також студентів ЗВО

 

Докладніше

Інші підрозділи НТУ "ХПІ"

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН)

Центр заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку за більш ніж 60 освітніми програмами

 

Освітні програми

Факультет міжнародної освіти (ФМО)

Факультет міжнародної освіти надає освітні послуг іноземним громадянам, які прибули для отримання освіти в Україні

 

Докладніше

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО)

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти здійснює підвищення кваліфікацій за багатьма спеціальностями

 

Докладніше

Поширити: