Додаток 1 Правил прийому

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість платних послуг у 2018/2019 навчальному році НТУ “ХПІ”. Переглянути (Додаток 1.pdf)

dodatok-1-1

 

Поширити: