Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
075 Маркетинг
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка

 

Детальніше про порядок вступу до докторантури читайте на сайті навчально-методичного відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації НТУ “ХПІ”