131 - Прикладна механіка

Прикладна механіка (бакалавр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ЦЕ:

 • Інтегровані технології машинобудування
 • Інструментальне виробництво
 • Технології автоматизованого виробництва
 • Металорізальні верстати та системи
 • Інженерія логістичних систем
 • Smart-гідропневмосистеми
 • Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
 • Комп’ютеризоване ливарне виробництво, художнє та ювелірне литво
 • Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи
 • Зварювання та споріднені процеси і технології
 • Комп’ютерне моделювання технічних систем

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ЦЕ:

 • Smart-гідропневмосистеми
 • Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами у ливарному виробництві
 • Інформаційні технології обробки тиском
 • Логістичні системи і комплекси
 • Новітні технології зварювання

 

Артикул: 131.08M Категорія: Позначки: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

 

Назва спеціалізації:

Інтегровані технології машинобудування

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)706-41-43,

e-mail: alnikshelk@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологічні процеси машинобудівного виробництва
 • Автоматизовані системи графіки
 • Теорія різання
 • Ріжучий інструмент
 • Металорізальні верстати
 • Технологія обробки деталей машин
 • Механоскладальні дільниці та цехи
Характеристика спеціалізації:

Понад 100 років Харківський політехнічний університет готує висококваліфікованих інженерів-технологів для одного з найбільших центрів машинобудування України – Харкова, північно-східного регіону України, для всієї України, а також для близького та далекого зарубіжжя. За прогнозами Інституту світової економіки ще довгий час механічна обробка різанням буде основними методом одержання точних деталей машин. Інженери спеціалізації «Інтегровані технології машинобудування» успішно використовують набуті в університеті знання в усіх галузях машинобудування. Враховуючи високий рівень концентрації машинобудування на північному сході України, необхідність його докорінної модернізації – ця спеціалізація є перспективною.

Можливості працевлаштування:

Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % – до підприємств акціонерних товариств, 10 % – до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр і залишаються для роботи на кафедрі, а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”. Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1…2 років роботи на підприємстві, 75 % – працюють у технологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та за кордоном.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/ntukhpiitm

Назва спеціалізації:

Інструментальне виробництво

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)706-41-43,

e-mail: alnikshelk@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологічні процеси інструментального виробництва
 • Проектування та виробництво різального інструменту
 • Основи технології виробництва деталей
 • Технологія інструментального виробництва
 • Металорізальні верстати
 • 3D моделювання різального інструменту
 • Технологічна оснастка інструментальних цехів
Характеристика спеціалізації:

Місто Харків і промислово розвинутий Східний регіон України є важливим центром машинобудування. На машинобудівних підприємствах зараз відбуваються суттєва модернізація та переоснащення. Це потребує нового сучасного інструментального забезпечення та його учбового і наукового супроводження. Потрібен новий високий рівень підготовки з спеціалізації «Інструментальне виробництво», який відрізняється досконалістю та адаптацією до нових тенденцій і змін у технології машинобудування та інструментальному виробництві. Ця спеціалізація має сучасний новітній зміст, наприклад, інструментальні системи для гнучкого автоматизованого виробництва і верстатів з комп’ютерним керуванням CNC, універсалізація і безподналагіджуваність інструментів, інструменти для нано-технології, 3D моделювання і CAD-системи, інтегровані інструментальні технології тощо. Тому зараз є потреба в молодих бакалаврах і магістрах – інструментальниках, що відповідають сучасним вимогам.

Можливості працевлаштування:

Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % – до підприємств акціонерних товариств, 10 % – до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр і залишаються для роботи на кафедрі, а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”. Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1…2 років роботи на підприємстві, 75 % – працюють у технологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та закордоном.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/ntukhpiitm

Назва спеціалізації:

Технології автоматизованого виробництва

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)707-66-25,

e-mail: perm_a@i.ua
Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Механізація та автоматизація технологічних процесів
 • Технологічні основи машинобудування
 • Обладнання та транспорт механообробних цехів
 • Металорізальні верстати
 • Автоматичні лінії в машинобудуванні
 • Технологічна оснастка
 • Технологічні процеси складання виробів машинобудування
 • Технології ремонту і обробки типових деталей
 • Гнучкі виробничі системи
 • Системи САМ / САЕ
Характеристика спеціалізації:

Всі досягнення науки і техніки, конструкторської думки, від задуму нових машин до їх втілення в металі акумулюються в науці технологія машинобудування. В даний час рівень добробуту будь-якої країни визначається рівнем її технологічного розвитку. Сучасний технолог – це інженер, який створює нову техніку спираючись на фундаментальне технічну освіту і широке використання комп’ютерних технологій. Технології автоматизованого виробництва – це прогресивні організаційно-технологічні методи автоматизації виробництва, застосування високоефективних процесів механічної обробки і технологічного обладнання, що забезпечують високу якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється. Випускники здатні вирішувати найскладніші інженерні завдання: розробляти і оптимізувати технологічні процеси автоматизованих машинобудівних виробництв, застосовувати сучасні CAD / CAM / CAE-системи, математичні методи оптимізації та імітаційного моделювання технологічних процесів, розробляти технологічне оснащення та керуючі програм для верстатів з ЧПУ і оброблювальних центрів. Молоді інженери, отримавши нашу освіту, швидко адаптуються до умов виробництва, а випускники, які виявили себе в науково-дослідній сфері, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування:

Основні галузі, в яких працюють випускники – машино-, верстато- та приборобудівні заводи, підприємства і фірми машинобудівного профілю, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути, що мають цехи металообробки і складання, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, які пов’язані з реалізацією технологічного обладнання. У випускників даної спеціалізації вкрай зацікавлені провідні підприємства Харкова: ДП ХМЗ «ФЕД»; ДП «Завод імені Малишева»; ДП «Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом»; ПАТ «КОРУМ Світло шахтаря»; АТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (ХАРП) і ін.

Медіаконтент:

web.kpi.kharkov.ua/tmms/ru/abitur_uk

Назва спеціалізації:

Металорізальні верстати та системи

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)707-66-25,

e-mail: perm_a@i.ua
Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологічні основи машинобудування
 • Виконавчі механізми і кінематика верстатів
 • Проектування кінематики металорізальних верстатів
 • Конструювання і розрахунок металорізальних верстатів
 • Агрегатні верстати і автоматичні лінії
 • Проектування технологічного оснащення
 • Програмування верстатів з ЧПУ
 • Технологія верстатобудування, ремонт і модернізація верстатів
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Експлуатація та обслуговування металорізального обладнання

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація покликана випускати інженерів, які зможуть одночасно застосовувати строгий інженерний розрахунок, сучасне програмне забезпечення та прийоми дизайну при проектуванні ефективного автоматизованого технологічного обладнання. Конструктор верстатних систем – це інженер, який створює нову техніку спираючись на фундаментальне технічну освіту і широке використання комп’ютерних технологій. Сучасний металорізальний верстат – це розвинена робоча машина для розмірної обробки деталей, від рівня розвитку якої залежить якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється. Випускники здатні вирішувати найскладніші інженерні завдання: проектувати, налагоджувати, експлуатувати і ремонтувати металорізальні верстати та системи, застосовувати сучасні CAD / CAM / CAE-системи, розробляти технологічне оснащення і керуючи програми для верстатів з ЧПК і оброблювальних центрів. Молоді інженери, отримавши нашу освіту, швидко адаптуються до умов виробництва, а випускники, які виявили себе в науково-дослідній сфері, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування:

Основні галузі, в яких працюють випускники – машино-, верстато- та приборобудівні заводи, підприємства і фірми машинобудівного профілю, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути, що мають цехи металообробки і складання, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, які пов’язані з реалізацією технологічного обладнання. У випускників даної спеціалізації вкрай зацікавлені провідні підприємства Харкова: ДП ХМЗ «ФЕД»; ДП «Завод імені Малишева»; ДП «Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом»; ПАТ «КОРУМ Світло шахтаря»; АТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (ХАРП) і ін.

Медіаконтент:

web.kpi.kharkov.ua/tmms/ru/abitur_uk

Назва спеціалізації:

Інженерія логістичних систем

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні технології у логістиці;
 • Автоматизація логістичних систем;
 • Логістика;
 • Системи автоматизованого проектування логістичних систем;
 • Металеві конструкції складів;
 • Логістика виробництва вантажопідйомних машин;
 • Підйомно-транспортні логістичні системи;
 • Сучасні інтернет-технології в логістиці;
 • Машини безперервного транспорту в логістичних системах;
 • Технічне забезпечення логістичних центрів;
 • Транспортна логістика;
 • Експлуатація та обслуговування логістичних систем;
 • Діловиробництво в логістиці;
 • Науково-дослідна робота в логістиці.

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Інженерія логістичних систем” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки та руху матеріальних потоків і дозволяє виконувати інженерну, технічну, технологічну, адміністративну, освітню роботу в галузі логістичних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм, розробки і експлуатації нового автоматизованого обладнання логістичних систем (в портах, стратегічних складах, базах, в тому числі в період військових дій у воєнних підрозділах Міноборони України).

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: логістичні системи і комплекси. Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу впровадження автоматизованого технологічного обладнання на виробничих підприємствах і проектних установах у різних галузях: машинобудуванні, автомобілебудуванні, транспорті, легкій, переробній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/186026941983251/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/Amazon.de/videos/1244321292280608/

https://www.facebook.com/100001927047724/videos/1694274040646814/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Назва спеціалізації:

SMART-гідропневмосистеми

Контакти:

Кафедра «Деталі машин та гідропневмосистеми»;

адреса: м Харків-61002, вул. Кирпичова 2;

телефон 707-64-55;

e-mail: ntu_khpi_dmpm@ukr.net

Завідувач кафедри:

Гайдамака Анатолій Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Вступ до фаху
 • Розрахунки та моделювання мехатронних систем
 • Основи теорії гідроприводу
 • Інтернет технології
 • Розрахунки і моделювання процесів течії рідини та газу
 • Проектування та візуалізація мехатронних систем
 • Автоматизовані системи графіки
 • Теорія автоматичного керування та динаміка мехатронних систем
 • САПР мехатронних систем
 • Основи теорії пневмоприводу
 • Пневматичне і вакуумне обладнання мехатронних систем
 • Гідравлічне обладнання мехатронних систем
 • Контролери і міні-ЕОМ і основи їх програмування
 • Пристрої інтерфейсів мехатронних систем
 • Об’ємні гідромашини
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Smart-гідропневмосистеми» заснована на знаннях в області механіки, електроніки, інформатики та комп’ютерного управління. Студенти вчаться створювати гідравлічні і пневматичні приводи машин, тобто силові пристрої, повідомляють машині енергію для виконання роботи. Джерелом енергії в таких приводах є гідравлічні і пневматичні двигуни.

Конкурентноздатність нашої спеціалізації полягає в тому, що вона затребувана в багатьох галузях народного господарства: машинобудування, газо- і нафтовидобуток, дорожні машини і автомобілі, військова техніка, рухомий склад залізниці, фармацевтика, медицина, поліграфія, харчова промисловість.

Можливості працевлаштування:

ФЕД, КБ ім. Морозова, з-д ім. Малишева, Турбоатом, Електроважмаш, корпорація «Гідроелекс», НВО «Вертикаль», ВАТ «Гідропривід», Запоріжсталь, «Гідросила».

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/o-kafedri/

Назва спеціалізації:

Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

Контакти:

Кафедра комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском, адреса: 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, навчальний корпус У1, 13-й поверх, ауд.1301, телефон: (057) 707-60-40, e-mail: omd.kpi.kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Професор, д. т. н. Чухліб Віталій Леонідович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи моделювання процесів в обробці тиском.
 • Теорія обробки металів тиском.
 • Технології процесів листового штампування.
 • Технології процесів об’ємного штампування.
 • Кривошипне обладнання для обробки тиском.
 • Технології та обладнання для виробництва гнутих профілів.
 • Обладнання ударної дії для обробки тиском.
 • Технології виготовлення інструменту та обладнання для обробки тиском.
 • Спеціальні технології обробки тиском.
 • Технологічні основи забезпечення якості продукції в обробці тиском.
 • Автоматизація процесів та системи автоматизованого проектування технологій в обробці тиском.
Характеристика спеціалізації:

Обробка тиском забезпечується шляхом пластичного деформування вихідної заготовки силовим впливом інструменту.

Сьогодні немає такої галузі машинобудування й металообробки, де можна було б обійтися без обробки металів тиском (ОМТ). Це зовсім не дивно. Адже тільки обробкою тиском: гарячим і холодним об’ємним штампуванням, пресуванням, видавлюванням, вальцюванням, листовим штампуванням – можна виготовити найбільш відповідальні важко навантажені деталі автомобілів, тепловозів, вагонів, літаків, тракторів, комбайнів, космічних ракет, озброєння. Без ОМТ сьогодні неможливе виробництво комп’ютерів, телевізорів, холодильників, годинників, посуду, прикрас, медалей, монет…

У чому ж секрет такої широкої популярності ОМТ?

По-перше, застосування ОМТ дозволяє значно підвищити якість виробів, їхню міцність та зносостійкість.

По-друге, ніякий інший процес не може зрівнятися з ОМТ за продуктивністю та ступенем автоматизації.

По-третє, ОМТ – найбільш економічний з усіх відомих сучасному виробництву технологічних процесів.

Сьогодні обробка металів тиском переживає нове народження.

На сучасній теоретичній і технічній базі в країні відроджується галузь – ковальсько-штампувальне виробництво. ОМТ сьогодні – це складні математичні моделі, які дозволяють управляти течією металу, розробляти нові високоефективні процеси та оптимізувати їх; це САПР (системи автоматизованого проектування) і АСУ (автоматизовані системи управління); це світлі й просторі високоавтоматизовані цехи; це штампувальні та кувальні автоматизовані комплекси, гнучкі модулі із числовим програмним керуванням, роботизовані штампувальні агрегати й комплекси, високопродуктивні автомати та цілі лінії для листового і об’ємного штампування.

Ефективна економіка неможлива без матеріало- та енергозберігаючих технологій, основу яких становить обробка металів тиском. Тому попит на фахівців з ОМТ сьогодні перевищує пропозицію.

Можливості працевлаштування:

Ви зможете працювати на підприємствах, де використовуються технології листового і об’ємного штампування, кування, валкового формування на підприємствах, які займаються пресуванням будь-якої сировини, в комерційних структурах за спеціальністю. На посадах інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-програміста, інженера-технолога, інженера з експлуатації та ремонту обладнання,  майстра, начальника цеху, менеджера з продажу металопродукції, директора.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/omd/

 

Назва спеціалізації:

Комп’ютеризоване ливарне виробництво, художнє та ювелірне литво

Контакти:

Кафедра «Ливарне виробництво»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Акімов Олег Вікторович проф., д.т.н.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструювання литих виробів та оснащення
 • Формувальні матеріали і суміші
 • Фізико-хімічні основи ливарного виробництва
 • Обладнання ливарного виробництва
 • Ресурсозберігаючі технології в ливарному виробництві
 • Ливарні сплави та технології плавки
 • Енергозберігаючі печі ливарних цехів
 • Системи CAD/САМ/САЕ в ливарному виробництві
Характеристика спеціалізації:

Підготовка кадрів для роботи на підприємствах ливарного виробництва в галузі машинобудування, на ювелірних підприємствах в якості технологів по виготовленню виливків промислового та художнього призначення, конструкторів ливарного оснащення та обладнання, механіків з обслуговування обладнання, фахівців з автоматизації, з впровадження нової техніки та технології, а також для роботи в науково-дослідних, проектних, навчальних установах та в службах управління якістю виливків.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на заводах “Світло шахтаря”, ДП “Електроважмаш”, ООО “Українська ливарна компанія” (індустріальна група УПЕК), Полтавський турбомеханічний завод, ювелірних підприємствах на посадах інженерів- технологів, конструкторів, головних металургів, начальників цехів, науково-дослідних відділів, конструкторських бюро

Медіаконтент:

web-сайт: http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Назва спеціалізації:

«Зварювання та споріднені процеси і технології»

Контакти:

Кафедра «Зварювання», 1302 У1, тел. 707 – 65 – 21, e-mail: svarka126@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лузан Сергій Олексійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Вступ до спеціальності

Інформатика

Теорія процесів зварювання

Фізико-хімічні процеси в зварних з’єднаннях

Зварювальні джерела живлення

Технологія та устаткування зварювання тиском

Металографія та термічна обробка зварних з’єднань

Технологія та устаткування зварювання плавленням

Гідравліка

Технологічні процеси зварювального виробництва

Газотермічна обробка матеріалів

Наплавлення та напилення

Спеціальні методи зварювання

Відновлення елементів конструкцій зварюванням

Зварювання спеціальних матеріалів

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Зварювання та споріднені процеси і технології» передбачає проектування та реалізацію технологій різного рівня складнощів і відповідного устаткування стосовно виготовлення зварних та паяних з’єднань з металів, сплавів та інших конструкційних матеріалів, а також біоматеріалів. Наведена спеціалізація набуває безперервного розвитку і охоплює всі галузі економіки України. Спеціалізація має широку міжгалузеву спрямованість (паливно-енергетичний комплекс, оборонно-промисловий комплекс, машинобудування, металургія, тощо).

До конкурентних переваг спеціалізації належить широка універсальність використання технологічних процесів зварювання, які контролюють науково-технічний прогрес в сучасному машинобудуванні, приладобудуванні, енергетиці, будівництві, тощо. У зварюванні використовуються всі відомі джерела теплової енергії: від тепла, що виділяється від тертя до гостросфокусованих електронного і лазерного променів. Зварювання дозволяє отримати з’єднання матеріалів товщиною від десятих часток міліметра до декількох метрів. Зварювання використовується як в глибині світового океану, так і в космічному просторі.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють інженерами-технологами та майстрами на підприємствах Харківщини і України (ЗАТ Корум Світло шахтаря, ЗАТ «Турбоатом», АТ «ХТЗ», в будівельних організаціях та підприємствах паливно-енергетичного комплексу).

Медіаконтент:

www.paton.kiev.ua – Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона — науково-дослідний інститут Національної академії наук України, м. Київ.

www.patonpublishinghouse.com – журнал «Автоматическая сварка» Інститута електрозварювання імені Є. О. Патона, м. Київ

Назва спеціалізації:

Комп’ютерне моделювання технічних систем

Контакти:

Кафедра: «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»
Кафедра «ТММ і САПР», тел. 70-76-901, 70-76-902
корпус У1, 11 поверх, ауд. 1102.
клас-кластер – корпус У2, 2 поверх, ауд. 208
(Навпроти ректорського корпусу, над Центральною приймальною комісією)
e-mail: info@tmm-sapr.org,
cайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/

Завідувач кафедри:

Ткачук Микола Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Алгоритмізація та програмування
 • Обчислювальні системи для задач прикладної механіки
 • Комп’ютерне проектування
 • Варіаційне числення. Рівняння математичної фізики
 • Дослідження операцій
 • Чисельні методи
 • Технологія програмування в САПР
 • Прикладна теорія пружності
 • Моделювання міцності механічних систем
 • Проектування механічних систем
 • Основи теорії коливань
 • Основи автоматизованого проектування
 • Механіка суцільного середовища
 • Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах
Характеристика спеціалізації:

Випускники нашої спеціальності мають універсальну інженерну підготовку в поєднанні з відмінними навичками інформаційних технологій (IT). Вони користуються підвищеним попитом на ринку праці і затребувані в успішних фірмах і підприємствах, як Україна, так і за кордоном тому, що:
при виконанні курсових і дипломних робіт набуваються необхідні в подальшій роботі знання та досвід;
завдання під час навчання вимагають творчого підходу;
нашими викладачами ведеться індивідуальна робота зі студентами;
при навчанні використовується ліцензійне програмне забезпечення провідних фірм світу: Microsoft, Siemens PLM, Pro / ENGINEER, ANSYS, LS-DYNA, AutoCAD, Inventor, WinMachine, SolidWorks, Компас.

Можливості працевлаштування:

інженер-конструктор;
інженер-розраховувач;
3D моделлер;
вчений-дослідник;
тестер програмного забезпечення;
програміст.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/

Назва спеціалізації:

Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи

Контакти:

Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури»; адреса 61002, Харків, вул. Кирпичова 2;  телефон, 057-707-46-66;  e-mail gmntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Андрій Роговий

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологічні основи машинобудування.
 • Механіка рідини і газу.
 • Гідродинамічні машини і передачі.
 • Основи теорії гідроприводу.
 • Механіка в’язкої рідини.
 • Теорія автоматичного управління та динаміка гідропневмосистем.
 • Надійність, експлуатація та обслуговування гідромашин.
 • Основи теорії гідромашин.
 • Основи САПР елементів гідропневмоприводів.
 • Гідропневмоавтоматика.
 • Конструкції і розрахунок гідродинамічних машин.
 • САПР гідромашин для нафтогазового обладнання.
 • Технологія виготовлення гідромашин нафтогазового обладнання.
 • Проектування гідромашин для нафтогазового обладнання.
 • Об’ємні гідро- і пневмомашини і апарати.
 • Розрахунок і конструювання об’ємних гідропневмомашін і гідропневмоприводів.

 

Характеристика спеціалізації:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області інженерної і наукової діяльності в прикладній механіці, металообробних, машинобудівних і логістичних системах, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, аерогідродинаміки. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована по соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки і містить достатню вибіркову компонентну за фахом. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загально-професійної та спеціальної підготовки.Багатопрофільні фахівці з розробки і проектування гідравлічного обладнання для нафтогазовидобувної галузі та гідромашин з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

Можливості працевлаштування:

Випускник має право працювати в конструкторських бюро і підприємствах загального машинобудування нафтогазового устаткування на посаді інженер, інженер-конструктор, інженер-механік.

Медіаконтент:

http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Назва спеціалізації:

Smart-гідропневмосистеми

Контакти:

Кафедра «Деталі машин та мехатронних систем»;

адреса: м Харків-61002, вул. Кирпичова 2;

телефон 707-64-55;

e-mail: ntu_khpi_dmpm@ukr.net

Завідувач кафедри:

Гайдамака Анатолій Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Вступ до фаху
 • Розрахунки та моделювання мехатронних систем
 • Основи теорії гідроприводу
 • Інтернет технології
 • Розрахунки і моделювання процесів течії рідини та газу
 • Проектування та візуалізація мехатронних систем
 • Автоматизовані системи графіки
 • Теорія автоматичного керування та динаміка мехатронних систем
 • САПР мехатронних систем
 • Основи теорії пневмоприводу
 • Пневматичне і вакуумне обладнання мехатронних систем
 • Гідравлічне обладнання мехатронних систем
 • Контролери і міні-ЕОМ і основи їх програмування
 • Пристрої інтерфейсів мехатронних систем
 • Об’ємні гідромашини
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Smart-гідропневмосистеми» заснована на знаннях в області механіки, електроніки, інформатики та комп’ютерного управління. Студенти вчаться створювати гідравлічні і пневматичні приводи машин, тобто силові пристрої, повідомляють машині енергію для виконання роботи. Джерелом енергії в таких приводах є гідравлічні і пневматичні двигуни.

Конкурентноздатність нашої спеціалізації полягає в тому, що вона затребувана в багатьох галузях народного господарства: машинобудування, газо- і нафтовидобуток, дорожні машини і автомобілі, військова техніка, рухомий склад залізниці, фармацевтика, медицина, поліграфія, харчова промисловість.

Можливості працевлаштування:

ФЕД, КБ ім. Морозова, з-д ім. Малишева, Турбоатом, Електроважмаш, корпорація «Гідроелекс», НВО «Вертикаль», ВАТ «Гідропривід», Запоріжсталь, «Гідросила».

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/o-kafedri/

Назва спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами у ливарному виробництві

Контакти:

Кафедра «Ливарне виробництво»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Акімов Олег Вікторович проф., д.т.н.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструювання литих виробів та оснащення
 • Формувальні матеріали і суміші
 • Фізико-хімічні основи ливарного виробництва
 • Обладнання ливарного виробництва
 • Ресурсозберігаючі технології в ливарному виробництві
 • Ливарні сплави та технології плавки
 • Енергозберігаючі печі ливарних цехів
 • Системи CAD/САМ/САЕ в ливарному виробництві
Характеристика спеціалізації:

Підготовка кадрів для роботи на підприємствах ливарного виробництва в галузі машинобудування, на ювелірних підприємствах в якості технологів по виготовленню виливків промислового та художнього призначення, конструкторів ливарного оснащення та обладнання, механіків з обслуговування обладнання, фахівців з автоматизації, з впровадження нової техніки та технології, а також для роботи в науково-дослідних, проектних, навчальних установах та в службах управління якістю виливків.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на заводах “Світло шахтаря”, ДП “Електроважмаш”, ООО “Українська ливарна компанія” (індустріальна група УПЕК), Полтавський турбомеханічний завод, ювелірних підприємствах на посадах інженерів- технологів, конструкторів, головних металургів, начальників цехів, науково-дослідних відділів, конструкторських бюро

Медіаконтент:

web-сайт: http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Назва спеціалізації:

Інформаційні технології обробки тиском

Контакти:

Кафедра обробки металів тиском, адреса: 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, навчальний корпус У1, 13-й поверх, ауд.1301, телефон: (057) 707-60-40, e-mail: omd.kpi.kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Професор, д. т. н. Чухліб Віталій Леонідович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи моделювання процесів в обробці тиском.
 • Теорія обробки металів тиском.
 • Технології процесів листового штампування.
 • Технології процесів об’ємного штампування.
 • Кривошипне обладнання для обробки тиском.
 • Технології та обладнання для виробництва гнутих профілів.
 • Обладнання ударної дії для обробки тиском.
 • Технології виготовлення інструменту та обладнання для обробки тиском.
 • Спеціальні технології обробки тиском.
 • Технологічні основи забезпечення якості продукції в обробці тиском.
 • Автоматизація процесів та системи автоматизованого проектування технологій в обробці тиском.
Характеристика спеціалізації:

Обробка тиском забезпечується шляхом пластичного деформування вихідної заготовки силовим впливом інструменту.

Сьогодні немає такої галузі машинобудування й металообробки, де можна було б обійтися без обробки металів тиском (ОМТ). Це зовсім не дивно. Адже тільки обробкою тиском: гарячим і холодним об’ємним штампуванням, пресуванням, видавлюванням, вальцюванням, листовим штампуванням – можна виготовити найбільш відповідальні важко навантажені деталі автомобілів, тепловозів, вагонів, літаків, тракторів, комбайнів, космічних ракет, озброєння. Без ОМТ сьогодні неможливе виробництво комп’ютерів, телевізорів, холодильників, годинників, посуду, прикрас, медалей, монет…

У чому ж секрет такої широкої популярності ОМТ?

По-перше, застосування ОМТ дозволяє значно підвищити якість виробів, їхню міцність та зносостійкість.

По-друге, ніякий інший процес не може зрівнятися з ОМТ за продуктивністю та ступенем автоматизації.

По-третє, ОМТ – найбільш економічний з усіх відомих сучасному виробництву технологічних процесів.

Сьогодні обробка металів тиском переживає нове народження.

На сучасній теоретичній і технічній базі в країні відроджується галузь – ковальсько-штампувальне виробництво. ОМТ сьогодні – це складні математичні моделі, які дозволяють управляти течією металу, розробляти нові високоефективні процеси та оптимізувати їх; це САПР (системи автоматизованого проектування) і АСУ (автоматизовані системи управління); це світлі й просторі високоавтоматизовані цехи; це штампувальні та кувальні автоматизовані комплекси, гнучкі модулі із числовим програмним керуванням, роботизовані штампувальні агрегати й комплекси, високопродуктивні автомати та цілі лінії для листового і об’ємного штампування.

Ефективна економіка неможлива без матеріало- та енергозберігаючих технологій, основу яких становить обробка металів тиском. Тому попит на фахівців з ОМТ сьогодні перевищує пропозицію.

Можливості працевлаштування:

Ви зможете працювати на підприємствах, де використовуються технології листового і об’ємного штампування, кування, валкового формування на підприємствах, які займаються пресуванням будь-якої сировини, в комерційних структурах за спеціальністю. На посадах інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-програміста, інженера-технолога, інженера з експлуатації та ремонту обладнання,  майстра, начальника цеху, менеджера з продажу металопродукції, директора.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/omd/

Назва спеціалізації:

Логістичні системи і комплекси

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні технології у логістиці;
 • Автоматизація логістичних систем;
 • Логістика;
 • Системи автоматизованого проектування логістичних систем;
 • Металеві конструкції складів;
 • Логістика виробництва вантажопідйомних машин;
 • Підйомно-транспортні логістичні системи;
 • Сучасні інтернет-технології в логістиці;
 • Машини безперервного транспорту в логістичних системах;
 • Технічне забезпечення логістичних центрів;
 • Транспортна логістика;
 • Експлуатація та обслуговування логістичних систем;
 • Діловиробництво в логістиці;
 • Науково-дослідна робота в логістиці.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Інженерія логістичних систем” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки та руху матеральних потоків і дозволяє виконувати інженерну, технічну, технологічну, адміністративну, освітню роботу в галузі логістичних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм, розробки і експлуатації нового автоматизованого обладнання логістичних систем (в портах, стратегічних складах, базах, в тому числі в період військових дій у воєнних підрозділах Міноборони України).

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: логістичні системи і комплекси. Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу впровадження автоматизованого технологічного обладнання на виробничих підприємствах і проектних установах у різних галузях: машинобудуванні, автомобілебудуванні, транспорті, легкій, переробній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості.

Медіаконтент:

Посилання на різні медіа, які дозволяють  краще зрозуміти спеціальність

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/186026941983251/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/Amazon.de/videos/1244321292280608/

https://www.facebook.com/100001927047724/videos/1694274040646814/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Назва спеціалізації:

«Зварювання та споріднені процеси і технології»

Контакти:

Кафедра «Зварювання», 1302 У1, тел. 707 – 65 – 21, e-mail: svarka126@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лузан Сергій Олексійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Вступ до спеціальності

Інформатика

Теорія процесів зварювання

Фізико-хімічні процеси в зварних з’єднаннях

Зварювальні джерела живлення

Технологія та устаткування зварювання тиском

Металографія та термічна обробка зварних з’єднань

Технологія та устаткування зварювання плавленням

Гідравліка

Технологічні процеси зварювального виробництва

Газотермічна обробка матеріалів

Наплавлення та напилення

Спеціальні методи зварювання

Відновлення елементів конструкцій зварюванням

Зварювання спеціальних матеріалів

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Зварювання та споріднені процеси і технології» передбачає проектування та реалізацію технологій різного рівня складнощів і відповідного устаткування стосовно виготовлення зварних та паяних з’єднань з металів, сплавів та інших конструкційних матеріалів, а також біоматеріалів. Наведена спеціалізація набуває безперервного розвитку і охоплює всі галузі економіки України. Спеціалізація має широку міжгалузеву спрямованість (паливно-енергетичний комплекс, оборонно-промисловий комплекс, машинобудування, металургія, тощо).

До конкурентних переваг спеціалізації належить широка універсальність використання технологічних процесів зварювання, які контролюють науково-технічний прогрес в сучасному машинобудуванні, приладобудуванні, енергетиці, будівництві, тощо. У зварюванні використовуються всі відомі джерела теплової енергії: від тепла, що виділяється від тертя до гостросфокусованих електронного і лазерного променів. Зварювання дозволяє отримати з’єднання матеріалів товщиною від десятих часток міліметра до декількох метрів. Зварювання використовується як в глибині світового океану, так і в космічному просторі.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють інженерами-технологами та майстрами на підприємствах Харківщини і України (ЗАТ Корум Світло шахтаря, ЗАТ «Турбоатом», АТ «ХТЗ», в будівельних організаціях та підприємствах паливно-енергетичного комплексу).

Медіаконтент:

www.paton.kiev.ua – Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона — науково-дослідний інститут Національної академії наук України, м. Київ.

www.patonpublishinghouse.com – журнал «Автоматическая сварка» Інститута електрозварювання імені Є. О. Патона, м. Київ

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладна механіка (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.