131 - Прикладна механіка

Прикладна механіка (магістр)

(1 відгук)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в прикладній механіці, системах формоутворення металевих виробів, металообробних, машинобудівних та логістичних системах, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, енергетики.

 

Артикул: 131.12M Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Назва спеціалізації:

Інтегровані технології машинобудування

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)706-41-43,

e-mail: alnikshelk@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Високі технології в машинобудуванні
 • Діагностика та контроль технологічних процесів
 • Системний аналіз, структурна та параметрична оптимізація
 • Технологічний менеджмент
 • Лазерні та комбіновані технології
 • Постпроцеси інтегрованих генеративних технологій
Характеристика спеціалізації:

Понад 100 років Харківський політехнічний університет готує висококваліфікованих інженерів-технологів для одного з найбільших центрів машинобудування України – Харкова, північно-східного регіону України, для всієї України, а також для близького та далекого зарубіжжя. За прогнозами Інституту світової економіки ще довгий час механічна обробка різанням буде основними методом одержання точних деталей машин. Інженери спеціалізації «Інтегровані технології машинобудування» успішно використовують набуті в університеті знання в усіх галузях машинобудування. Враховуючи високий рівень концентрації машинобудування на північному сході України, необхідність його докорінної модернізації – ця спеціалізація є перспективною.

Можливості працевлаштування:

Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % – до підприємств акціонерних товариств, 10 % – до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр і залишаються для роботи на кафедрі, а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”. Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1…2 років роботи на підприємстві, 75 % – працюють у технологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та за кордоном.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/ntukhpiitm

Назва спеціалізації:

Інструментальне виробництво

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)706-41-43,

e-mail: alnikshelk@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Теорія 3D моделювання
 • Реверсна інженерія
 • Теорія проектування інструментів і CAD систем
 • Спеціальні технології інструментального виробництва
 • Проектування інструментальних цехів і дільниць
 • Формування структури та властивостей сучасних інструментальних матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Місто Харків і промислово розвинутий Східний регіон України є важливим центром машинобудування. На машинобудівних підприємствах зараз відбуваються суттєва модернізація та переоснащення. Це потребує нового сучасного інструментального забезпечення та його учбового і наукового супроводження. Потрібен новий високий рівень підготовки з спеціалізації «Інструментальне виробництво», який відрізняється досконалістю та адаптацією до нових тенденцій і змін у технології машинобудування та інструментальному виробництві. Ця спеціалізація має сучасний новітній зміст, наприклад, інструментальні системи для гнучкого автоматизованого виробництва і верстатів з комп’ютерним керуванням CNC, універсалізація і безподналагіджуваність інструментів, інструменти для нано-технології, 3D моделювання і CAD-системи, інтегровані інструментальні технології тощо. Тому зараз є потреба в молодих бакалаврах і магістрах – інструментальниках, що відповідають сучасним вимогам.

Можливості працевлаштування:

Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % – до підприємств акціонерних товариств, 10 % – до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр і залишаються для роботи на кафедрі, а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”. Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1…2 років роботи на підприємстві, 75 % – працюють у технологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та закордоном.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/ntukhpiitm

Назва спеціалізації:

Технології автоматизованого виробництва

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)707-66-25,

e-mail: perm_a@i.ua

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • CALS-технології в машинобудуванні
 • Верстатні пристрої
 • Прецизійне обладнання автоматизованого виробництва
 • Автоматизація складального виробництва
 • Спеціальні енергоефективні технології
 • Інтегровані виробничі системи
 • Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК
Характеристика спеціалізації:

Всі досягнення науки і техніки, конструкторської думки, від задуму нових машин до їх втілення в металі акумулюються в науці технологія машинобудування. В даний час рівень добробуту будь-якої країни визначається рівнем її технологічного розвитку. Сучасний технолог – це інженер, який створює нову техніку спираючись на фундаментальне технічну освіту і широке використання комп’ютерних технологій. Технології автоматизованого виробництва – це прогресивні організаційно-технологічні методи автоматизації виробництва, застосування високоефективних процесів механічної обробки і технологічного обладнання, що забезпечують високу якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється. Випускники здатні вирішувати найскладніші інженерні завдання: розробляти і оптимізувати технологічні процеси автоматизованих машинобудівних виробництв, застосовувати сучасні CAD / CAM / CAE-системи, математичні методи оптимізації та імітаційного моделювання технологічних процесів, розробляти технологічне оснащення та керуючі програм для верстатів з ЧПУ і оброблювальних центрів. Молоді інженери, отримавши нашу освіту, швидко адаптуються до умов виробництва, а випускники, які виявили себе в науково-дослідній сфері, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування:

Основні галузі, в яких працюють випускники – машино-, верстато- та приборобудівні заводи, підприємства і фірми машинобудівного профілю, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути, що мають цехи металообробки і складання, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, які пов’язані з реалізацією технологічного обладнання. У випускників даної спеціалізації вкрай зацікавлені провідні підприємства Харкова: ДП ХМЗ «ФЕД»; ДП «Завод імені Малишева»; ДП «Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом»; ПАТ «КОРУМ Світло шахтаря»; АТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (ХАРП) і ін.

Медіаконтент:

web.kpi.kharkov.ua/tmms/ru/abitur_uk

Назва спеціалізації:

Металорізальні верстати та системи

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)707-66-25,

e-mail: perm_a@i.ua

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Надійність та екологічність верстатних систем
 • Динаміка та комп’ютерне моделювання металорізального обладнання
 • Діагностика та експлуатація технологічного обладнання
 • Мехатроніка та компонетика технологічного обладнання
 • Системи керування верстатами та верстатними комплексами
 • Спеціальні енергоефективні технології
 • Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація покликана випускати інженерів, які зможуть одночасно застосовувати строгий інженерний розрахунок, сучасне програмне забезпечення та прийоми дизайну при проектуванні ефективного автоматизованого технологічного обладнання. Конструктор верстатних систем – це інженер, який створює нову техніку спираючись на фундаментальне технічну освіту і широке використання комп’ютерних технологій. Сучасний металорізальний верстат – це розвинена робоча машина для розмірної обробки деталей, від рівня розвитку якої залежить якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється. Випускники здатні вирішувати найскладніші інженерні завдання: проектувати, налагоджувати, експлуатувати і ремонтувати металорізальні верстати та системи, застосовувати сучасні CAD / CAM / CAE-системи, розробляти технологічне оснащення і керуючи програми для верстатів з ЧПК і оброблювальних центрів. Молоді інженери, отримавши нашу освіту, швидко адаптуються до умов виробництва, а випускники, які виявили себе в науково-дослідній сфері, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Можливості працевлаштування:

Основні галузі, в яких працюють випускники – машино-, верстато- та приборобудівні заводи, підприємства і фірми машинобудівного профілю, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути, що мають цехи металообробки і складання, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, які пов’язані з реалізацією технологічного обладнання. У випускників даної спеціалізації вкрай зацікавлені провідні підприємства Харкова: ДП ХМЗ «ФЕД»; ДП «Завод імені Малишева»; ДП «Електроважмаш», ПАТ «Турбоатом»; ПАТ «КОРУМ Світло шахтаря»; АТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (ХАРП) і ін.

Медіаконтент:

web.kpi.kharkov.ua/tmms/ru/abitur_uk

Назва спеціалізації:

Інженерія логістичних систем

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Високі інформаційні технології у логістиці;
 • Автоматизація логістичних систем;
 • Основи наукових досліджень;
 • Бізнес-логістика;
 • Проектування логістичних систем та обладнання;
 • Сучасні інтернет-технології в логістиці;
 • Моделювання процесів в логістичних комплексах;
 • Технічне забезпечення логістичних центрів;
 • Транспортна логістика;
 • Інноваційні технології в логістиці.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Інженерія логістичних систем” має на меті фахову науково-дослідну підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки та руху матеріальних потоків і дозволяє виконувати науково-дослідну, інженерну, технологічну, адміністративну, контрольну, освітню роботу в галузі логістичних систем і комплексів, їх взаємодії на різних стадіях технологічних процесів переробки вантажів, упаковки, обліку, складування, розподілу, сервісу та утилізації на підставі уніфікованих правил і норм, розробки і експлуатації нового автоматизованого обладнання логістичних систем (в портах, стратегічних складах, базах, в тому числі в період військових дій у воєнних підрозділах Міноборони України).

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: логістичні системи і комплекси. Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу впровадження автоматизованого технологічного обладнання на виробничих підприємствах і проектних установах у різних галузях: машинобудуванні, автомобілебудуванні, транспорті, легкій, переробній, хімічній, електронній та інших галузях промисловості.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/186026941983251/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/Amazon.de/videos/1244321292280608/

https://www.facebook.com/100001927047724/videos/1694274040646814/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Назва спеціалізації:

Smart-гідропневмосистеми

Контакти:

Кафедра «Деталі машин та гідропневмосистеми»;

адреса: м Харків-61002, вул. Кирпичова 2;

телефон 707-64-55;

e-mail: ntu_khpi_dmpm@ukr.net

Завідувач кафедри:

Гайдамака Анатолій Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Проектування систем гідроприводів та обладнання промислових роботів
 • Дослідження, випробування та експлуатація систем гідропневмоприводів
 • Математичне моделювання робочого процесу гідромашин і гідроприводів
 • Автоматизація та механізація засобами гідропневмоавтоматики
 • САПР гідропневмомашін і гідропневмосистем
 • Реологія робочих рідин
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Інженерія мехатронних гідропневмосистем» заснована на знаннях в області механіки, електроніки, інформатики та комп’ютерного управління. Студенти вчаться створювати гідравлічні і пневматичні приводи машин, тобто силові пристрої, повідомляють машині енергію для виконання роботи. Джерелом енергії в таких приводах є гідравлічні і пневматичні двигуни.

Конкурентноздатність нашої спеціалізації полягає в тому, що вона затребувана в багатьох галузях народного господарства: машинобудування, газо- і нафтовидобуток, дорожні машини і автомобілі, військова техніка, рухомий склад залізниці, фармацевтика, медицина, поліграфія, харчова промисловість.

Можливості працевлаштування:

ФЕД, КБ ім. Морозова, з-д ім. Малишева, Турбоатом, Електроважмаш, корпорація «Гідроелекс», НВО «Вертикаль», ВАТ «Гідропривід», Запоріжсталь, «Гідросила».

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/dmpm/uk/o-kafedri/

Назва спеціалізації:

Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка,

61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», тел. (057)706-41-43,

e-mail: alnikshelk@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шелковий Олександр Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Системи управління якістю
 • Маркетинг та моніторинг якості
 • Стандартизація продукції та послуг
 • Сертифікація персоналу
 • Кваліметрія, управління якістю та конкурентноспроможність продукції
 • Сертифікація продукції та послуг

 

Характеристика спеціалізації:

Для прискореного розвитку підприємств і проникнення на зовнішні ринки продукція, що випускається, повинна відповідати світовим вимогам, встановленим відповідними положеннями міжнародних стандартів. Це обумовлює потребу у фахівцях, що володіють навичками досліджень, здатних створювати на підприємствах відповідну систему якості на базі досконального вивчення виробничих можливостей, глибоких знань в області стандартизації і сертифікації. Підготовка таких фахівців здійснюється на високому рівні з вивченням основ науково-технічної підготовки сучасного гнучкого виробництва, методів і способів рішення актуальних проблем на базі системно-структурного підходу, сучасних інформаційних систем і способів реалізації наукових досліджень. Такі фахівці вміють розкрити і цілком використати можливості устаткування, знають метрологію, сучасні технології, методи адаптації до вимог конкурентної боротьби в ринкових умовах.

Можливості працевлаштування:

Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % – до підприємств акціонерних товариств, 10 % – до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр і залишаються для роботи на кафедрі, а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”. Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1…2 років роботи на підприємстві, 75 % – працюють у технологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та закордоном.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/ntukhpiitm

Назва спеціалізації:

Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

Контакти:

Кафедра комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском, адреса: 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, навчальний корпус У1, 13-й поверх, ауд.1301, телефон: (057) 707-60-40, e-mail: omd.kpi.kharkov@ukr.net

Завідувач кафедри:

Професор, д. т. н. Чухліб Віталій Леонідович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень.
 • Сучасні технології в прикладній механіці.
 • Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення.
 • Сертифікація та метрологічне забезпечення якості.
 • Методи обчислювальної математики в обробці тиском.
 • Автомати, автоматичні лінії та комплекси в обробці тиском.
 • Теорія процесів в обробці тиском.
 • Системи автоматизованого проектування штампів та обладнання в обробці тиском.
 • Проектування цехів та дільниць.
Характеристика спеціалізації:

Обробка тиском забезпечується шляхом пластичного деформування вихідної заготовки силовим впливом інструменту.

Сьогодні немає такої галузі машинобудування й металообробки, де можна було б обійтися без обробки металів тиском (ОМТ). Це зовсім не дивно. Адже тільки обробкою тиском: гарячим і холодним об’ємним штампуванням, пресуванням, видавлюванням, вальцюванням, листовим штампуванням – можна виготовити найбільш відповідальні важко навантажені деталі автомобілів, тепловозів, вагонів, літаків, тракторів, комбайнів, космічних ракет, озброєння. Без ОМТ сьогодні неможливе виробництво електронних обчислювальних машин, телевізорів, холодильників, годинників, посуду, прикрас, медалей, монет…

У чому ж секрет такої широкої популярності ОМТ?

По-перше, застосування ОМТ дозволяє значно підвищити якість виробів, їхню міцність та зносостійкість.

По-друге, ніякий інший процес не може зрівнятися з ОМТ за продуктивністю та ступенем автоматизації.

По-третє, ОМТ – найбільш економічний з усіх відомих сучасному виробництву технологічних процесів.

Сьогодні обробка металів тиском переживає нове народження.

На сучасній теоретичній і технічній базі в країні відроджується галузь – ковальсько-штампувальне виробництво. ОМТ сьогодні – це складні математичні моделі, які дозволяють управляти течією металу, розробляти нові високоефективні процеси та оптимізувати їх; це САПР (системи автоматизованого проектування) і АСУ (автоматизовані системи управління); це світлі й просторі високоавтоматизовані цехи; це штампувальні та кувальні автоматизовані комплекси, гнучкі модулі із числовим програмним керуванням, роботизовані штампувальні агрегати й комплекси, високопродуктивні автомати та цілі лінії для листового і об’ємного штампування.

Ефективна економіка неможлива без матеріало- та енергозберігаючих технологій, основу яких становить обробка металів тиском. Тому попит на фахівців з ОМТ сьогодні перевищує пропозицію.

Можливості працевлаштування:

Ви зможете працювати на підприємствах, де використовуються технології листового і об’ємного штампування, кування, валкового формування на підприємствах, які займаються пресуванням будь-якої сировини, в комерційних структурах за спеціальністю. На посадах інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-програміста, інженера-технолога, інженера з експлуатації та ремонту обладнання,  майстра, начальника цеху, менеджера з продажу металопродукції, директора.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/omd/

Назва спеціалізації:

Обладнання та технології ливарного виробництва

Контакти:

Кафедра «Ливарне виробництво»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Акімов Олег Вікторович проф., д.т.н.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Сучасні технології в прикладній механіці
 • Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення
 • Ресурсозберігаючі технології та плавка сплавів зі спеціальними властивостями
 • Автоматизація ливарного виробництва
 • Фінішні операції при виготовленні виливків
 • Сплави для художнього та ювелірного литва
 • Технологія художнього та ювелірного лиття
Характеристика спеціалізації:

Підготовка кадрів для роботи на підприємствах ливарного виробництва в галузі машинобудування, на ювелірних підприємствах в якості технологів по виготовленню виливків промислового та художнього призначення, конструкторів ливарного оснащення та обладнання, механіків з обслуговування обладнання, фахівців з автоматизації, з впровадження нової техніки та технології, а також для роботи в науково-дослідних, проектних, навчальних установах та в службах управління якістю виливків.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на заводах “Світло шахтаря”, ДП “Електроважмаш”, ООО “Українська ливарна компанія” (індустріальна група УПЕК), Полтавський турбомеханічний завод, ювелірних підприємствах на посадах інженерів- технологів, конструкторів, головних металургів, начальників цехів, науково-дослідних відділів, конструкторських б

Медіаконтент:

web-сайт: http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Назва спеціалізації:

«Зварювання та споріднені процеси і технології»

Контакти:

Кафедра «Зварювання», 1302 У1, тел. 707 – 65 – 21, e-mail: svarka126@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лузан Сергій Олексійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Зварювання спеціальних сталей і кольорових сплавів

Експериментальні методи у зварюванні

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Механізація, автоматизація та роботизація зварювальних процесів

Модернізація зварювальних цехів

Пошкоджуваність і руйнування зварних з’єднань

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Зварювання та споріднені процеси і технології» передбачає проектування та реалізацію технологій різного рівня складнощів і відповідного устаткування стосовно виготовлення зварних та паяних з’єднань з металів, сплавів та інших конструкційних матеріалів, а також біоматеріалів. Наведена спеціалізація набуває безперервного розвитку і охоплює всі галузі економіки України. Спеціалізація має широку міжгалузеву спрямованість (паливно-енергетичний комплекс, оборонно-промисловий комплекс, машинобудування, металургія, тощо).

До конкурентних переваг спеціалізації належить широка універсальність використання технологічних процесів зварювання, які контролюють науково-технічний прогрес в сучасному машинобудуванні, приладобудуванні, енергетиці, будівництві, тощо. У зварюванні використовуються всі відомі джерела теплової енергії: від тепла, що виділяється від тертя до гостросфокусованих електронного і лазерного променів. Зварювання дозволяє отримати з’єднання матеріалів товщиною від десятих часток міліметра до декількох метрів. Зварювання використовується як в глибині світового океану, так і в космічному просторі.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють інженерами-технологами та майстрами на підприємствах Харківщини і України (ЗАТ Корум Світло шахтаря, ЗАТ «Турбоатом», АТ «ХТЗ», в будівельних організаціях та підприємствах паливно-енергетичного комплексу).

Медіаконтент:

www.paton.kiev.ua – Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона — науково-дослідний інститут Національної академії наук України, м. Київ.

www.patonpublishinghouse.com – журнал «Автоматическая сварка» Інститута електрозварювання імені Є. О. Патона, м. Київ

Назва спеціалізації:

Комп’ютерне моделювання технічних систем

Контакти:

Кафедра: «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»
Кафедра «ТММ і САПР», тел. 70-76-901, 70-76-902
корпус У1, 11 поверх, ауд. 1102.
клас-кластер – корпус У2, 2 поверх, ауд. 208
(Навпроти ректорського корпусу, над Центральною приймальною комісією)
e-mail: info@tmm-sapr.org,
cайт: http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/

Завідувач кафедри:

Ткачук Микола Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання
 • Комп’ютеризоване проектування складних механічних об’єктів та систем
 • Комп’ютерні системи обгрунтування проектних рішень
 • Дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР
 • Математичне моделювання у сучасних САПР
 • Комп’ютерне моделювання динамічних систем
Характеристика спеціалізації:

Випускники нашої спеціальності мають універсальну інженерну підготовку в поєднанні з відмінними навичками інформаційних технологій (IT). Вони користуються підвищеним попитом на ринку праці і затребувані в успішних фірмах і підприємствах, як Україна, так і за кордоном тому, що:
при виконанні курсових і дипломних робіт набуваються необхідні в подальшій роботі знання та досвід;
завдання під час навчання вимагають творчого підходу;
нашими викладачами ведеться індивідуальна робота зі студентами;
при навчанні використовується ліцензійне програмне забезпечення провідних фірм світу: Microsoft, Siemens PLM, Pro / ENGINEER, ANSYS, LS-DYNA, AutoCAD, Inventor, WinMachine, SolidWorks, Компас.

Можливості працевлаштування:

інженер-конструктор;
інженер-розраховувач;
3D моделлер;
вчений-дослідник;
тестер програмного забезпечення;
програміст.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/

Назва спеціалізації:

Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи

Контакти:

Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури»; адреса 61002, Харків, вул. Кирпичова 2;  телефон, 057-707-46-66;  e-mail gmntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Андрій Роговий

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Автоматизація процесів нафтогазової промисловості.
 • Гідравлічні і пневматичні двигуни.
 • Динаміка гідропневмосистем.
 • Математичне і фізичне моделювання робочого процесу гідромашин.
 • Математичне моделювання при проектуванні гідромашин нафтогазового устаткування.
 • Математичне моделювання робочого процесу  гідромашин та гідроприводів.
 • Методи підвищення надійності, експлуатаційної довговічності , енерго- та ресурсозбереження  і екологічної чистоти гідрообладнання.
 • Надійність гідропневмообладнання.
 • Пневматичні системи керування нафтогазової галузі.
 • Проектування та розрахунок насосів, компресорів та гідродинамічних передач нафтогазового устаткування.
 • САПР гідропневмомашин і гідропневмосистем.
 • Слідячі гідропневмосистеми.
 • Сучасні методи комп’ютерного моделювання аналізу та оптимізації в гідромашинобудуванні.
 • Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання.
 • Теорія і системи автоматичного керування гідромашин.

 

Характеристика спеціалізації:

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в гідропневмоавтоматиці нафтогазового устаткування нафтогазової промисловості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.Багатопрофільні професіонали з розробки і проектування гідравлічного обладнання для нафтогазовидобувної галузі та гідромашин з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

Можливості працевлаштування:

Випускник має право працювати в конструкторських бюро і підприємствах загального машинобудування нафтогазового устаткування на посаді інженер, інженер-конструктор, інженер-механік, інженер-дослідник, молодший науковий співробітник у науково-дослідних інститутах.

Медіаконтент:

http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

1 відгук для Прикладна механіка (магістр)

 1. Что дала мне магистратура

  Здравствуйте, дорогие студенты.
  Вы на правильном пути, если решили продолжить свое обучение, получив диплом магистра по прикладной механике.
  Меня зовут Дарья и я успешно выпустившийся магистр по этому направлению. Обучение в магистратуре дало мне возможность глубже изучить сопротивление материалов в прикладных задачах, попрактиковаться в построении физических и математических моделей к реальным процессам и телам, использовать численные методы в решении практических задач. Преподаватели всегда старались уделить время и ответить на все интересующие вопросы. Сейчас я использую полученные знания и умения в реальной работе в роли инженера-прочниста в ведущей компании и имею возможность больше чувствовать работу материала и конструкции уже на деле. Поступайте в магистратуру по направлению “Прикладная механика”, ведь инженерное дело занимательно и увлекательно 🙂

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.