Алгоритм вступу в НТУ «ХПІ» на 2-3 курс та 1 прискорений

 

1. Вибір конкурсної пропозиції та підрозділу (інституту або факультету)

Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в НТУ «ХПІ» або на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 Правил прийому)

Після вибору спорідненої спеціальності потрібно вибрати підрозділ для навчання, де є так звана скорочена форма навчання: випускник коледжу (технікуму) може бути зарахований на спеціально відведені для молодших спеціалістів бюджетні або контрактні місця.

Якщо скороченою форми немає, то є можливість вступити на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт.

У разі вступу на 1-й курс скороченої форми або на 2-й курс звичайної форми навчання підготовка бакалавра триватиме 3 роки. Можливість вступу на дану спеціальність і курс визначає директор інституту або декан факультету, виходячи з розбіжностей в навчальних програмах коледжу (технікуму) та НТУ «ХПІ».

Крім того, на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт можна вступати на основі вже здобутого диплома бакалавра або магістра (спеціаліста).

 

2. Подача заяви та документів

Терміни подачі заяви та документів строго обмежені Правилами прийому: з 10.07 по 22.07 (до 18:00) для денної форми навчання.

 

3. Проходження тестування за фахом

Строки проведення фахових випробувань 23.07 – 30.07 для денної форми.

 

4. Зарахування

Накази про зарахування на навчання за державним замовленням підписують до 01.08 та до 24.09 за кошти фізичних  та/або юридичних осіб, після чого абітурієнт перетворюється на студента.

Якщо ви не змогли вступити до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок державного замовлення (на бюджет), ви можете вступити на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт). Перед цим рекомендуємо ознайомиться з цінами контракного навчання.

 

Найбільша кількість спеціалізацій в Харкові чекає на тебе! Зроби свій вибір!

 

Список конкурсних пропозицій НТУ “ХПІ” – БАКАЛАВР (2-3 курс та 1 прискорений)

Найбільша кількість спеціалізацій в Харкові чекає на тебе! Зроби свій вибір!

🎓 Освітня програма (Спеціалізація): Галузь знань, Спеціальність: Вступ:
Фізична культура і спорт (Бакалавр) Фізична культура і спорт (Бакалавр) ,
Бізнес-аналітика (Бакалавр) Бізнес-аналітика (Бакалавр) ,
Заповнювач Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр) ,
Інженерна екологія (бакалавр) Інженерна екологія (бакалавр) ,
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікації (Бакалавр) Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікації (Бакалавр) ,
Заповнювач Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів (Бакалавр) ,
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (бакалавр) Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (бакалавр) ,
Галузеве машинобудування (бакалавр) Галузеве машинобудування (бакалавр) ,
Заповнювач Електричні станції (Бакалавр) ,
Електричні системи і мережі (Бакалавр) Електричні системи і мережі (Бакалавр) ,
Заповнювач Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (Бакалавр) ,
Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр) Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр) ,
Заповнювач Електричні машини (Бакалавр) ,
Електричні апарати (Бакалавр) Електричні апарати (Бакалавр) ,
Електропобутова техніка (Бакалавр) Електропобутова техніка (Бакалавр) ,
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр) Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Бакалавр) ,
Мехатроніка та робототехніка (Бакалавр) Мехатроніка та робототехніка (Бакалавр) ,
Заповнювач Електричний транспорт (Бакалавр) ,
Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр) Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр) ,
Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр) Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр) ,

 

Поширити: