141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка (Бакалавр)

(16 відгуків)

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

Назва спеціалізації:

Електричні апарати

 

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 067 359 4696 e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

 

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика та програмування, Інформаційні технології
 • Теоретичні основи електротехніки, Теорія електромагнітного поля
 • Електричні машини, Основи електроніки, Основи електропривода
 • Основи метрології та електричних вимірювань, Основи електроенергетики
 • Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд
 • Системи автоматичного проектування, Технологія машинобудування
 • Електромеханічні апарати низької та високої напруги й комплектні пристрої
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Програмування мікроконтролерів, Мікропроцесорні пристрої
 • Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи
 • Напівпровідникові комутаційні апарати та елементи автоматики
 • Моделювання електромеханічних систем

 

Характеристика спеціалізації:

Електричні апарати – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електро­технічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

Спеціалізація «Електричні апарати» є однією із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв та 3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією та маркетингом сучасної електричної апаратури з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентностей з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному секторі, в побутовій сфері.

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання освітнього ступеня магістра. Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві й продажу сучасної електричної апаратури та іншого електротехнічного обладнання.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль» (керівник проекту), ДП завод «Електроважмаш» (завідувач відділу, начальник випробувально-дослідної станції), НТЦ «Харківрелекомплект» (керівник НТЦ, менеджери з продажу), ПАТ «Харківметропроект» (завідувач сектору), ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», СКБ «Укрелектромаш», КП «Харківський метрополітен», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ТОВ «Харківліфт», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР» тощо.

 

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва спеціалізації:

Електропобутова техніка

 

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 067 359 4696, e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

 

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика та програмування
 • Теоретичні основи електротехніки, Теорія електромагнітного поля
 • Електричні машини, Електричні апарати
 • Основи електроніки, Основи електропривода
 • Основи метрології та електричних вимірювань, Основи електроенергетики
 • Інформаційні технології
 • Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд
 • Системи автоматичного проектування
 • Основи електропобутової техніки
 • Технологія машинобудування
 • Електромеханічні апарати та розподільні пристрої побутового призначення
 • Електропобутова техніка
 • Програмування мікроконтролерів
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Елементи автоматики в електропобутовій техніці
 • Сервісне обслуговування та ремонт електропобутової техніки

 

Характеристика спеціалізації:

Електропобутова техніка – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електротехнічних пристроїв що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо, а також інтелектуальні системи розумного дому.

Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв та 3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, інсталяцією, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, ремонтом та маркетингом сучасної електропобутової техніки та систем розумного дому з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, розробки та програмування мікропроцесорних пристроїв, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в побутовій сфері та в промисловому виробництві.

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра. Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві, інсталяції, сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки, систем розумного дому та іншого електротехнічного обладнання.

Наші випускники працюють у НВО «Вертікаль», ДП завод «Електроважмаш», НТЦ «Харківрелекомплект», ПАТ «Харківметропроект», ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» тощо.

 

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва кафедри:

Електричні машини

 

Контакти:

Кафедра електричних машин, електротехнічний корпус, к. 113, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», м. Харків. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: oleksii.duniev@khpi.edu.ua, volodymyr.milykh@khpi.edu.ua. Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Дунєв Олексій Олександрович, моб. тел. 096 909 11 04 (Viber, Telegram, WhatsApp).

Завідувач кафедри:

Милих Володимир Іванович. Професор, доктор технічних наук, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій, відповідальний редактор серії «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» наукового видання «Вісник «НТУ ХПІ», керівник госпдоговірних і держбюджетних НДР, автор значної низки підручників, навчальних посібників, монографії, винаходів і наукових статей.

 

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електричні машини,
 • Електричні машини автоматики та побутової техніки,
 • Конструювання електричних машин,
 • Основи програмування та комп’ютерна графіка в електричних машинах,
 • Технологія виготовлення електричних машин,
 • Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси в електричних машинах,
 • Моделювання електромеханічних систем,
 • Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин,
 • Надійність електричних машин,
 • Випробування та діагностика електричних машин,
 • Експлуатація та ремонт електричних машин та інші.

 

Характеристика спеціалізації:

Електричні машини – це спеціалізація, яка вивчає широкий спектр електромеханічних перетворювачів енергії: від потужних генераторів, що виробляють електричну енергію, до маленьких двигунів в мобільних пристроях, що створюють вібрацію. Електричні машини та трансформатори щільно інтегрувалися в наше повсякденне життя. Немає жодної галузі промисловості та побуту, де б не застосувались електричні машини і трансформатори самих різних розмірів та потужностей, а саме: в енергетиці, в сільському господарстві, в нафтогазовому комплексі, на транспорті, в авіації і космосі, в морському та річковому флоті, в медицині, в побутовій техніці у наших будинках.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на підприємствах з проектування, виготовлення, експлуатації електричних машин  різноманітного призначення. Вони забезпечують виробництво як майстри дільниць, технологи, конструктори, випробувачі готових виробів на випробувальних станціях. Також супроводжують експлуатацію електричних машин, їх діагностику та ремонт. Випускники-бакалаври електромеханіки обіймають посади фахівців в службах головного енергетика, головного механіка, головного  конструктора, в електротехнічних та електромеханічних цехах та підрозділах , в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та  установах. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах різних галузей України та зарубіжжя, у науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро, а також в організаціях, пов’язаних з виробництвом та розподіленням електроенергії. Значна частина випускників працює на обслуговуванні електрообладнання комунальної сфери. Найбільшими замовниками наших випускників є підприємства Харківщини: АТ “Українські енергетичні машини”, АТ «Електромашина», Харківське агрегатне конструкторське бюро, АТ «СКБ «Укрелектромаш», АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Харківенергоремонт».

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри:
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/abituriyentam/

Відео-візитівка:
https://youtu.be/l3DMeNftGxs

Що вивчають на кафедрі «Електричні машини»:
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2023/04/Prezentatsiya_EM_2023.pdf

Презентаційний буклет кафедри:
http://surl.li/syrth

Телеграм для зв’язку:
https://t.me/Duniev

Назва спеціалізації:

Електричний транспорт

 

Контакти:

Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування; НТУ «ХПІ», головний аудиторний корпус (ГАК), третій поверх, 316 аудиторія; +380679937569, +380952596606,+380989897022; +380509325679  etts-khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Любарський Борис Григорович, професор, доктор технічних наук

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформаційні технології на електричному транспорті
 • Загальний курс електричного транспорту
 • Основи електроенергетики та електропостачання
 • Теорія електричної тяги
 • Моделювання об’єктів електричного транспорту

 

Характеристика спеціалізації:

Ми готуємо професіоналів зі створення і експлуатації електричного транспорту (електровози, електропоїзди, метропоїзди й інші) та систем його електропостачання (тягові електричні станції і мережі).

Підготовка студентів по цій спеціальності ведеться, орієнтуючись не лише на традиційні види електричного транспорту для залізниць, але і на перспективні – високошвидкісний колісний, а також високошвидкісний магнітолевітуючий.

Потребу у професіоналах цієї спеціальності відчувають провідні підприємства країни та світу, що створюють електрорухомий склад, а також  експлуатаційні та ремонтні підприємства «Укрзалізниці».

 

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на АТ “Дніпровський електровозобудівний завод”, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, Полтавському тепловозоремонтному заводі, ДП «Харківський метрополітен», ДП Українські енергетичні машини, Харківському вагонобудівному заводі, Baltic Loco Group (Рига, Латвія), в наукових і освітніх установах, залізничних депо, будують сучасні системи електропостачання швидкісних магістралей України.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ett/kafrus/www.facebook.com/groups/506311323216346, https://www.instagram.com/kafedra_ett_ntu_khpi/, https://t.me/ntu_khpi_ett, https://vm.tiktok.com/ZMdVEnFhm/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

16 відгуків для Електромеханіка (Бакалавр)

 1. Про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”

  Продовження серії публікацій відгуків наших випускників минулих років про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”.

  Сьогодні пропонуємо відгук випускниці кафедри 2010 року групи ЕМБ-24А Татьяна Шерстюкова, що також закінчила навчання із червоним дипломом.

  “Разве человек в 15 лет может осознанно выбирать профессию? Мне кажется, нет. Моя мама училась в Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, и когда я заканчивала 10й класс, именно она предложила пойти сюда учиться. Я прошла подготовительные курсы и поступила на кафедру “Электрические аппараты”.
  Что изучали? Да много чего. Прошло уже 9 лет после окончания института, всего и не вспомнишь! Могу сказать, что благодаря абсолютно разностороннему подходу каждого преподавателя к обучению, приходилось соответственно по-разному и учиться. Кто-то был более требователен, кто-то – лоялен, но каждый преподаватель старался вложить знания о своем предмете. Не хочется никого лично выделять, но ребята, которые поступают, знайте – зав.каф. Борис Владимирович (Борис Клименко) никого из вас в обиду не даст и всегда чем сможет поможет! Boss в самом хорошем смысле этого слова! 🙂 Учеба в дальнейшем поиске работы, несомненно, помогла. Многие из нас начинали работать по специальности или близко к ней после 3-4-го курса. Я проработала менеджером по продажам, а затем и по закупкам, электрооборудования больше 12 лет. Могу смело сказать, что без образования в этой сфере мне было бы в разы тяжелее. Ведь приходилось консультировать клиентов и по техническим вопросам. Фраза для девочек: а когда мужчина на другом конце телефонного провода задает кучу для него непонятных вопросов, которые тебе приходится разжевывать – ооо, чувство собственной важности зашкаливает! Ну и комплименты твоим знаниям всегда приятны! 🙂
  Вывод: “Политех” дает неплохой старт в образовании. Разносторонне развиваясь, к концу учебы уже понимаешь – твое это или нет. И либо продолжаешь работать в этой сфере, либо ищешь для себя что-то другое. Но даже и в этом другом база знаний, полученная в “Политехе”, наверняка будет полезна!”

  Приглашаем и Вас на учебу на кафедру “Електричні апарати”!

 2. про навчання на Кафедра “Електричні апарати”

  Продовження серії публікацій відгуків наших випускників минулих років про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”.

  Сьогодні пропонуємо відгук випускниці кафедри 2010 року групи ЕМБ-24А Татьяна Шерстюкова, що також закінчила навчання із червоним дипломом.

  “Разве человек в 15 лет может осознанно выбирать профессию? Мне кажется, нет. Моя мама училась в Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, и когда я заканчивала 10й класс, именно она предложила пойти сюда учиться. Я прошла подготовительные курсы и поступила на кафедру “Электрические аппараты”.
  Что изучали? Да много чего. Прошло уже 9 лет после окончания института, всего и не вспомнишь! Могу сказать, что благодаря абсолютно разностороннему подходу каждого преподавателя к обучению, приходилось соответственно по-разному и учиться. Кто-то был более требователен, кто-то – лоялен, но каждый преподаватель старался вложить знания о своем предмете. Не хочется никого лично выделять, но ребята, которые поступают, знайте – зав.каф. Борис Владимирович (Борис Клименко) никого из вас в обиду не даст и всегда чем сможет поможет! Boss в самом хорошем смысле этого слова! 🙂 Учеба в дальнейшем поиске работы, несомненно, помогла. Многие из нас начинали работать по специальности или близко к ней после 3-4-го курса. Я проработала менеджером по продажам, а затем и по закупкам, электрооборудования больше 12 лет. Могу смело сказать, что без образования в этой сфере мне было бы в разы тяжелее. Ведь приходилось консультировать клиентов и по техническим вопросам. Фраза для девочек: а когда мужчина на другом конце телефонного провода задает кучу для него непонятных вопросов, которые тебе приходится разжевывать – ооо, чувство собственной важности зашкаливает! Ну и комплименты твоим знаниям всегда приятны! 🙂
  Вывод: “Политех” дает неплохой старт в образовании. Разносторонне развиваясь, к концу учебы уже понимаешь – твое это или нет. И либо продолжаешь работать в этой сфере, либо ищешь для себя что-то другое. Но даже и в этом другом база знаний, полученная в “Политехе”, наверняка будет полезна!”

  Приглашаем и Вас на учебу на кафедру “Електричні апарати”!
  #GoKhPI

 3. Руслан

  Дуже гарна кафедра та викладачі. Стала як рідна за роки навчання. Тебе зрозуміють, вислухають та допоможуть. Якщо є інтерес та потяг вивчити щось більше, то є тут можливості для цього.

  Всім дякую за гарні роки.

 4. Глущенко Олександр

  Кафедра Електричні Машини не лише дала мені новий простір знань та навичок, а й стала місцем, до якого завжди є бажання повернутися. Оскільки більшість мого навчання припала на важкі часи (пандемія Covid-19, потім повномасштабна війна росії проти нас, Українців), це призвело до необхідності вчитися і контактувати з викладачами онлайн. Я хочу відзначити, що навіть в онлайн режимі можна отримати якісні та вкрай необхідні в роботі знання та навички та отримати консультації, відповіді на запитання, допомогу від викладачів. Також хочу відзначити для абітурієнтів, що після повного циклу навчання ви будете технічно підковані для роботи на підприємствах, мати всі необхідні навички та знання для старту кар’єри, переддипломна практика допоможе вам у цьому.

 5. Алина

  Закінчила магістратуру в 2023 році. До цього отримала на цій кафедрі ступінь бакалавра.
  Хочеться одразу відзначити професійність та великий досвід викладачів, які вкладають у наше навчання не тільки знання, але й натхнення.
  Кафедра має власні лабораторії та обладнання, що дозволяє студентам отримати практичні навички. Це чудова можливість не лише теоретично ознайомлюватися з матеріалом, що є надзвичайно важливим у нашій галузі.
  Кафедра також активно сприяє розвитку студентського самоврядування та науково-дослідницької роботи.
  Я пишаюся своїм вибором навчального закладу та кафедри і щиро рекомендую їх усім, хто прагне отримати відмінну освіту у цій галузі.

 6. Олексій

  Мене звати Олексій Тернов, закінчив кафедру електричних машин у 2024 році, поки що на бакалавра, але хочеться і стати магістром. Мені сподобалося навчання ще коли воно не було дистанційним, але навіть коли почалося дистанційне теж, за рахунок креативних методів навчання. Вивчали різноманітні програми для конструювання та розрахунку, тому перехід на дистанційне навчання майже не вплинув на здобування знань. Дякую викладачам кафедри електричних машин за те що зрозуміло пояснювали та розповідали свої предмети. На кафедрі іноді проводяться цікаві заходи, олімпіади та конкурси студентських робіт. Особлива подяка моєму куратору Дунєву Олексію Олександровичу за те що завжди зрозуміло відповідав на питання, та керівнику диплома Мілиху Володимиру Івановичу за те що навчив правильно робити розрахунки та заокруглення, а також навчив правильному оформленню документів.
  Із повагою, студент групи Е-221са, Тернов Олексій Ігорович.

 7. Основатель ХПИ

  Закінчив кафедру електричних машин у 2024 році, мені сподобалося тут навчатись, дякую усім викладачам , радий, що поступив саме сюди, дякую викладачам кафедри електричних машин за їх небайдужість до знань студентів
  Із повагою, студент групи Е-221са

 8. Данило Крамар

  Я закінчив кафедру електричних машин у 2024 році ступінь бакалавра. Мені дуже сподобалося дякую викладачам кафедри електричних машин за те що дали гарне знання та навички велике дякую.

  Із повагою, студент групи Е-221са.

 9. Максим

  Мене звати Максим, отримав ступінь бакалавр у 2024 р. Навчався на кафедрі Електричних машин, вцілому задоволений якістю освіти, професіоналізмом викладачів і дружньою атмосверою на кафедрі. Навіть у такий непростий час в умовах дистанційного навчання, викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. Отримав чудовий життєвий досвід та навички для подальшого працевлаштування.
  Величезне дякую кафедрі Електричних машин!!!

 10. Выпускник группы Е-221са М.А.А.

  Мене звати Адрій. Закінчив кафедру електричних машин, все сподобалось, особлитво дякую моєму керівнику диплома Шилковій Ларисі Васильєвні. Також дякую своєму куратору Дунєву Олексію Олександровичу за кращі 3 роки навчання. Якщо є бажання досліджувати електрічні машини, як вони працюють та с чого складаються, то вам тут будуть раді.

 11. Данііл

  Мене звати Данііл, я закінчив кафедру електричних машин у 2024 році, мені сподобалося навчатись на цій кафедрі, радий що поступив саме сюди, дякую викладачам кафедри електричних машин за те що дали високу освіту та технічні навички по електричним машинам. Я пишаюся своїм вибором навчального закладу та кафедри електричних машин і щиро рекомендую їх усім, хто прагне отримати відмінну технічну освіту у цій галузі.
  Із повагою, студент групи Е-221са.

 12. Юрій | Про кафедру “Електричні машини”

  Вітаю! Мене звуть Ушкварок Юрій. Я закінчив навчання як бакалавр на кафедрі електричних машин у 2024 році.
  Хочу зазначити, що незважаючи на те, що моє навчання випало на дуже важкі часи (спочатку карантин, потім війна), навчання на цій кафедрі було дуже комфортним. Можу сказати, що на парах викладачів кафедри електричних машин усі неприємності здаються далекими. Відносини з викладачами були сімейні, і було дуже приємно в них навчатися та спілкуватися з ними. Вони справжні професіонали з дійсно цікавим і корисним досвідом та добрим серцем. За всі 4 роки ніколи не відмовляли у допомозі, завжди готові все пояснити навіть у неробочий час, розповідають навіть те, що не передбачено навчальною програмою. Моя кафедра зробила мене гідним того, щоб навчатися за кордоном. Проте треба розуміти, що при всьому професіоналізмі викладачів, тільки щира зацікавленість може зробити з людини справжнього фахівця.
  Я дуже радий, що ще в далекому 2020 році зробив правильний вибір. Я отримав великий перелік навичок, які дійсно знадобилися на всьому моєму навчальному шляху. Висловлюю величезну повагу та вдячність усім викладачам цієї кафедри, кожен з яких зробив великий внесок у моє майбутнє: Мілиху Володимиру Івановичу, Юр’євій Олені Юріївні,Шайді Віктору Петровичу,Шилковій Ларисі Василівні,Шевченко Валентині Володимирівні,- Масленнікову Андрію Михайловичу, Єгорову Андрію Володимировичу.
  Особлива, величезна подяка моєму куратору, який як батько провів мене від першокурсника до бакалавра: Дуневу Олексію Олександровичу.
  З повагою, студент групи Е-220а.

 13. Світлана, випускниця каф “Електричні апарати”

  Вітаю! Я навчалася у групі ЕМБ-27А на кафедрі “Електричні апарати”. Коли вступила, то дуже хотілося бути старостою групи і так вийшло, що кафедра призначила саме мене :-). Інститутські роки в ХПІ – це найяскравіший і веселий спогад! Викладацький склад кафедри завжди підтримував та давав поглиблені знання. Мій дипломний проект вів Гречко Олександр Михайлович, завдяки якому я закінчила університет з червоним дипломом. А на прийомі на роботу це було одним із важливих факторів. Знання, отримані в університеті, дуже допомогли у подальшому працевлаштуванні та роботі, тому що я працюю менеджером з продажу електротехнічного обладнання та електроустановної продукції в торгово-промисловій групі ElectroTorg (electrotorg.biz.ua).”
  Запрошуємо і Вас на навчання на кафедру “Електричні апарати”!

 14. А.Е.

  Закінчив кафедру електричних машин у 2024 році. Дуже задоволений та було цікаво навчатись. Усі викладачі розповідають предмети дуже зрозуміло та чітко, все пояснюють. Дякую усім викладачам кафедри електричних машин за те, що гарно навчають та допомагають у складнощах, завжди проконсультують та допоможуть.

  Із повагою, студент групи Е-221са

 15. Микита Дейниченко, випускник кафедри “Електричні апарати”

  Відгук випускника бакалавра кафедри “Електричні апарати” групи Е-219св 2022 року випуску Микити Дейниченка.
  “Я працюю молодшим інженером із налагодження виробничої лінії акумуляторних батарей для електричних автомобілів в компанії SAMSUNG в околицях міста Будапешт (Угорщина).
  Мене звати Дейниченко Микита, і у 2019 р. я вступив на кафедру «Електричні апарати». Вступав я з розумом саме на цей напрямок, тому що ще до вступу зрозумів, що тут я отримаю знання з усіх напрямків в електроенергетиці та електротехніці.
  Вчитися часом було складно, але цікаво. Нудних пар точно не було ніколи! Викладачі кафедри “Електричні апарати” завжди допомагали та знаходили індивідуальний підхід до кожного студента. У випадку якихось проблем можна було завжди звернутись за допомогою до куратора. Викладачі кафедри завжди йшли назустріч та заохочували нашу участь у житті університету.
  Лекції були насичені багатьма прикладами з реального життя, практики та досвіду викладачів. Лабораторні заняття проходили у сучасних лабораторіях та аудиторіях із застосуванням мультимедійного обладнання. Майже всі заняття супроводжувалися інтерактивними матеріалами. Дійсно, під час навчання ми дізналися про роботу електроустаткування від «А» до «Я» – від електричних станцій до розеток у квартирах.
  Ще одним плюсом у моєму навчанні було те, що більшість хлопців із нашого факультету жили у студентських гуртожитках, де вони допомагали один одному засвоювати складний матеріал. Крім цього, все навчання на бакалавра супроводжувалося також насиченим і веселим поза навчальним життям, яке включало в себе різноманітні заходи, конкурси, спортивні змагання.
  Ще під час навчання я знайшов можливість працювати у вільний від навчання час, набиратись досвіду, поєднуючи роботу та навчання, і на практиці відпрацьовувати отримані знання та самовдосконалюватись.
  Після закінчення університету і отримання диплома бакалавра я знайшов можливість працювати в компанії SAMSUNG в околицях міста Будапешт (Угорщина) молодшим інженером із налагодження виробничої лінії акумуляторних батарей для електричних автомобілів. Теоретичні знання, практичні навички та вміння, які я отримав під час навчання у НТУ «ХПІ» на кафедрі «Електричні апарати» допомогли мені потрапити до однієї з найсильніших компаній у цьому напрямку.
  Дуже вдячний за розуміння всім викладачам, я не шкодую про свій вибір, за ті знання та відношення до викладання предметів – за все, що дали нам наші наставники, залишиться зі мною на довгі роки.
  Сюди однозначно варто вступати на навчання, щоби зробити перший крок до успішного майбутнього!“
  Запрошуємо і Вас на навчання на кафедру “Електричні апарати”!

 16. Михайло Трушев, випускник кафедри “Електричні апарати”

  Я – випускник бакалавр цього 2024 року кафедри “Електричні апарати” групи Е-220б Михайло Трушев.
  Хочу подякувати всім викладачам рідної кафедри, особливо куратору групи доценту Олександру Михайловичу Гречко, подякувати за допомогу у процесі нашого навчання, за знання, отримані за цей час в Університеті.
  Для всіх нас це був дуже складний період: спочатку пандемія КОВІД, а тепер – військові дії. Але все ж таки не дивлячись ні на що ми змогли успішно подолати всі перешкоди та отримати диплом Бакалавра саме в Харківському Політеху, і саме на кафедрі “Електричні апарати”.
  Бажаю всьому викладацькому складу кафедри здоров’я та сил у навчанні нових студентів. Вступайте – не пожалкуєте!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.