161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить) (бакалавр)

(21 відгук)

Освітня програма «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить)» є базовою для хімічної промисловості України. Навчання за цією програмою дає можливість вивчати способи і процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.

 

БЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить)»

 

Опис

Назва спеціалізації:

Хімічні технології неорганічних речовин

Контакти:

Кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології”. м. Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, 2 поверх. Тел. (057) 707 66 97; (067) 973-58-54; е mail: xtnr.k.e@gmail.com

Завідувач кафедри:

Казаков Валентин Васильович, д.т.н., доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Теоретичні основи технологій неорганічних речовин,
 • Технології питної води та водопідготовка у виробництвах неорганічних речовин,
 • Хімічні технології неорганічних речовин,
 • Каталіз в хімії та хімічній технології,
 • Устаткування галузі,
 • Технології мінеральних добрив та солей,
 • Технології зв’язаного азоту та мінеральних кислот,
 • Технології соди, лугів та глинозему

Характеристика спеціалізації:

спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій за якими відбувається підготовка бакалаврів в НТУ «ХПІ». В процесі навчання студенти отримують знання з дисциплін загальної підготовки (вища математика, фізика, загальна та неорганічна хімія, екологія та ін.) та з дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, що дозволить їм в подальшій трудовій діяльності проводити розробку, оптимізацію і управління технологічними процесами хімічної переробки сировинних мінеральних компонентів на цільові продукти; здійснювати експертизу технологічних процесів з метою їх інтенсифікації та зменшення впливу полютантів на довкілля; проводити аналітичний контроль складу, структури і властивостей сировинних компонентів, проміжних речовин, цільових продуктів технологічних процесів; проводити проектування та розрахунки промислового обладнання. Перевагами спеціалізації є перспективність, великий попит на спеціалістів, унікальність отриманих знань.

Можливості працевлаштування:

технолог на хімічних, фармацевтичних, харчових, аграрних та інших підприємствах будь-якої форми власності; менеджер хімічної і харчової технології; спеціаліст з якості продукції; експерт в державній службі з надзвичайних ситуацій, на об’єктах військового, оборонного комплексу та митницях; фахівець з оптової торгівлі хімічною продукцією.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv

 

Назва спеціалізації:

Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну

Контакти:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей,

адреса, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна 61002

Телефон: (057) 707-63-92, +380508184097 e-mail: pyarn11@ukr.net

Завідувач кафедри:

Пітак Ярослав Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 1. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 2. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 4. Кристалографія та мінералогія
 5. Механічне обладнання підприємств
 6. Теплотехнічне обладнання підприємств
 7. Виробництво кераміки та вогнетривів
 8. Виробництво скла, емалей, захисних покриттів
 9. Виробництво в’яжучих матеріалів
 10. Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 11. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 12. Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

 • це випробуваний часом та завжди актуальний напрямок хімічного матеріалознавства з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку;
 • це гарантоване працевлаштування, творча праця та висока зарплатня на сучасних, стабільно працюючих підприємствах галузі, що постійно розвиваються;
 • це знання, вміння і досвід, необхідні для створення керамічних, композиційних в’яжучих, скловидних і гібридних матеріалів та покриттів для будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу і авіації, вогнетривів для металургії, монокристалів і наноматеріалів для високих технологій; керамічних та склокристалічних імплантатів для і медицини (стоматології та ортопедії);
 • це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних матеріалів для потреб сучасної науки і техніки, розвитку промисловості та життєзабезпечення суспільства;
 • це професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри,
  100 % якого представлені докторами і кандидатами наук за даною спеціалізацією.

Якщо Ви мрієте стати успішними висококваліфікованими фахівцями: науковцями, підприємцями, або волієте створити власну справу – Ваш шлях до успіху починається у нас.

Можливості працевлаштування:

Кафедра плідно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

ПРАТ «Zeus Ceramica»

 • ПРАТ «Харківський плитковий завод» у складі Golden Tile Ceramic group
 • ТОВ «Cersanit Invest»
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
 • НТЦ «Інститут монокристалів» АН України
 • ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»
 • ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
 • ТОВ «Керамейя»
 • ПРАТ «Geberit Ceramic Production»
 • ПАТ «Біомедскло»
 • АТ «Стома»
 • ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff
 • ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

На початковому етапі випускники кафедри працюють на посадах інженерно-технічного персоналу підприємств: технологами, майстрами та начальниками ділянок і цехів, а також науковими співробітниками в наукових установах: спецыалыстами- розробниками іноваційних технологій та дослідниками нових матеріалів для техніки, промисловості і медицини. Чимало випускників стали успішними керівниками виробництв, відомими вченими та провідними фахівцями міжнародних компаній. Наші дипломовані спеціалісти також знаходять себе як менеджери технічних відділів, консультанти торгівельних компаній, експерти консалтингових фірм, служб екологічного моніторингу і митного контролю, фахівці з сертифікації продукції тощо.

Докладніше про можливості працевлаштування на сторінці сайту кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/
Медіаконтент:

Для кращого розуміння спеціалізації запрошуємо відвідати сайт кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/podrobnee-o-spetsialnosti/

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

https://www.facebook.com/pg/ceramicskhpi/photos/?ref=page_internal

а також передивитись відео з підприємств і наукових установ, де працюють наші випускники:

https://goldentile.com.ua/ru/about-us/

http://www.zeusceramica.com/ru/about

https://kerameya.com.ua/

https://www.geberit.ua/ru/

http://www.medicalglass.com.ua/

http://www.isc.kharkov.com/

https://www.kipt.kharkov.ua/

Назва спеціалізації:

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить

Контакти:

Кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, Харків НТУ “ХПІ”вул. Кирпичова, 2,  +380663946760; +380504026223, 0577076863, 0577076929,  kafedratpkm@gmail.com

Завідувач кафедри:

Циганков Олександр Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

– Основи хімії та фізики полімерів;

– Основи технології полімерів;

– Полімери на основі рослинних олій;

– Фізико-хімія пігментів;

– Основи колориметрії;

– Хімія та технологія плівкоутворювачів;

– Основи фізико-хімії та технології пігментованих лакофарбових матеріалів;

– Фізико-хімія формування полімерних покрить;

– Художні та друкарські фарби;

– Обладнання виробництва полімерних композиційних матеріалів;

– Основи біохімії у технології одержання полімерних покрить;

– Біологічно орієнтовані сполуки;

– Відновлювальна сировина хімічних технологій.

Характеристика спеціалізації:

Єдина спеціалізація в Україні, за якою відбувається універсальна класична та сучасна підготовка фахівців у сфері технологій виробництва полімерів (основної складової лакофарбових матеріалів); у сфері технологій виробництва лакофарбових матеріалів; у сфері технологій одержання захисно-декоративних полімерних покрить.

Лакофарбова промисловість є реальним сектором економіки України та провідною частиною хімічної промисловості, яка перебуває в стані постійного розвитку.

Фахові знання, які надає спеціалізація, є поєднанням класичних та сучасних світових тенденцій розвитку хімічних технологій, що забезпечує широку можливість працевлаштування. Протягом навчання індивідуальний та інтерактивний підхід до кожного студента (з урахуванням їх особистих інтересів) з метою формування здатностей прогнозування властивостей полімерних матеріалів і покрить та застосуванням новітніх екологічних технологій у виробництві; додаткова можливість займатися науково-дослідною роботою в сфері органічної та біохімії; практика на провідних підприємствах із сертифікованими лабораторіями з можливістю дуальної форми освіти.

Перспективне працевлаштування:
 • На підприємствах із виробництва лакофарбової продукції (більш 200 в Україні);
 • На підприємствах, що пов’язані з одержанням захисно-декоративних полімерних покрить у сфері таких технологій: оздоблення і дизайн у будівництві та архітектурі з застосуванням сучасних технологій декорування; одержання захисно-декоративних покрить із застосуванням сучасних технологій фарбування у машино-,турбіно-, літакобудуванні, електротехнічній та меблевій промисловості.
 • На підприємствах поліграфічної промисловості з застосуванням технологій високошвидкісного друку;
 • На станціях технічного обслуговування автомобілів із застосуванням технологій ремонтного фарбування;
 • У лабораторіях метрологічного контролю та сертифікації;
 • У чисельних комерційних структурах, що спрямовані на менеджмент лакофарбової продукції;
 • На чисельних підприємствах малого та середнього бізнесу, що пов’язані з виготовленням та застосуванням полімерних композиційних матеріалів, з виробництвом металевих, дерев’яних та полімерних меблів, вікон, дверей, усіх видів пакувальної продукції тощо.

 

Медіаконтент:

https://youtu.be/fyTxJEvrIqw

https://youtu.be/77glQdAWtOE

https://youtu.be/vdHLi98LidM

https://youtu.be/xJtPyOIKKuk

Назва спеціалізації:

Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Хімія і технологія мономерів;
 • Хімія і фізика високомолекулярних сполук;
 • Хімія біополімерів;
 • Реологія і міцність полімерів;
 • Теоретичні основи переробки пластичних мас;
 • Технологія і обладнання переробки пластичних мас;
 • Полімерне матеріалознавство;
 • Основи проектування хімічних виробництв;
 • Метрологія і сертифікація продукції галузі;
 • Нанотехнології і ресурсозбереження в переробці полімерів.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку бакалаврів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це створення сучасних технологічних процесів переробки полімерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих виробів в таких галузях, як медицина, фармація, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість, косметологія, побут. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів переробки полімерів на якість отриманого продукту, це здійснювання якісного та кількісного аналізу сировини та отриманої продукції, це уміння виконувати матеріальні, інженерні розрахунки технологічних процесів переробки полімерів, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого техпроцесу, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності. Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаційне формування та ін.), виробництва плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, фармації, транспорту та ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, прила­добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, фармацевтичної та медичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: нача­льники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

Назва спеціалізації:

Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Хімія і технологія мономерів;
 • Хімія і фізика високомолекулярних сполук;
 • Хімія біополімерів;
 • Реологія і міцність полімерів;
 • Технологія виробництва високомолекулярних сполук;
 • Основи проектування хімічних виробництв;
 • Сучасне обладнання для виробництва пластмас;
 • Нанотехнології та ресурсозбереження у виробництві полімерів;
 • Метрологія та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку бакалаврів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення сучасних технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих матеріалів в таких галузях, як медицина, фармація, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість, косметологія, побут. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого матеріалу, це здійснювання аналізу сировини та готової продукції, це уміння виконувати матеріальні, та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластмас, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого виробництва, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності. Спеціалізація охоплює процеси виробництва полімеризаційних (поліолефіни, поліакрилати, полістирольні, полівінілацетатні пластики та ін.) та поліконденсаційних (ПЕТФ (поліетилентерефталат), феноло-формальдегідні, сечовино-формальдегідні, поліестерні та ін.) полімерів для застосування у всіх галузях промисловості, будівництва, медицини, фармації і ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, прила-добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної та фармацевтичної промисловості, підприємства галузей культури, друк, кіно, радіо, телебачення; підприємства харчової промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

 

 

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

21 відгук для Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить) (бакалавр)

 1. Олександр Пилипчатін

  Закінчивши НТУ «ХПІ», а саме Кафедру кераміки, вогнетривів, скла та емалей, що нині відноситься до профілізації «Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну», здобув достатні знання та практичні навички, щоб забезпечити собі широкий вибір напрямів їх застосування – це дозволило мені в короткий період просунутися від інженера до керівної посади. Проте без плідної самостійної праці при здобуванні освіти, а тим паче під час роботи на підприємстві на великий успіх годі й сподіватися.
  Щодо безпосередньо обраних професії та університету, маючи 12-річний виробничий досвід, маю зазначити, що якісна підготовка студентів в сфері кераміки є важливим і доволі складнім завданням, і НТУ «ХПІ» в цьому питанні має належний досвід, потужні компетентні кадри і необхідну матеріально-технічну базу для виконання поставленого завдання. Працівники кафедри кераміки складаються з науковців, які мають не тільки потужну науково-викладацьку практику, а й великий виробничий досвід на підприємствах України з дослідження та виробництва керамічних, в’яжучих й інших матеріалів і виробів, а також мають досвід роботи на підприємствах супутніх галузей (машинобудівна, металургійна). Кафедра має постійні оперативні контакти з потенційними роботодавцями, промисловцями тощо які підтверджують потребу підготовки фахівців цієї спеціальності, серед який можу назвати й себе.

 2. Костирко Віталій

  Компетентні, відкриті до спілкування, захоплені своєю справою викладачі кафедри кераміки.
  Дуже багато позитивно налаштованих викладачів, які якісно проводять свої заняття та доносять матеріал до студентів. У більшості випадків намагаються допомогти студенту, відразу видно, що люди професіонали своєї справи.
  Окрема вдячність за здатність знайти правильний підхід до кожного студента та подати їм хорошу практичну та теоретичну підготовку.

 3. Олександр Пилипчатін

  Закінчивши НТУ «ХПІ», а саме Кафедру кераміки, вогнетривів, скла та емалей, що нині відноситься до профілізації «Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну», здобув достатні знання та практичні навички, щоб забезпечити собі широкий вибір напрямів їх застосування – це дозволило мені в короткий період просунутися від інженера до керівної посади. Проте, без плідної самостійної праці при здобуванні освіти, а тим паче під час роботи на підприємстві на великий успіх годі й сподіватися.
  Щодо безпосередньо обраних професії та університету, маючи 12-річний виробничий досвід, маю зазначити, що якісна підготовка студентів в сфері кераміки є важливим і доволі складнім завданням, і НТУ «ХПІ» в цьому питанні має належний досвід, потужні компетентні кадри і необхідну матеріально-технічну базу для виконання поставленого завдання. Працівники кафедри кераміки складаються з науковців, які мають не тільки потужну науково-викладацьку практику, а й великий виробничий досвід на підприємствах України з дослідження та виробництва керамічних, в’яжучих й інших матеріалів і виробів, а також мають досвід роботи на підприємствах супутніх галузей (машинобудівна, металургійна). Кафедра має постійні оперативні контакти з потенційними роботодавцями, промисловцями тощо які підтверджують потребу підготовки фахівців цієї спеціальності, серед який можу назвати й себе.

 4. Катерина

  Величезна подяка кафедрі Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей! Особливо професорам Федоренко Олені Юрївні та Щукіной Людмилі Павлівні! Навчалась за спеціалізацією Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали. Найкращі викладачі, чуйні, лекції проходили на вищому рівні, жодне питання від студента не залишалося без відповіді! Моя Alma mater!

 5. Інна Хончик

  Одне з найправильніших рішень у житті
  Сорок років тому я вступила до ХПІ на спеціальність “Хімічна технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей” і жодного разу в житті не пошкодувала про зроблений вибір. Глибокі знання, здобуті за роки навчання завдяки висококваліфікованому викладацькому складу кафедри, дали мені змогу надалі захистити кандидатську дисертацію і стати провідним науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту вогнетривів. Я й досі з великою теплотою, любов’ю і повагою ставлюся до колективу кафедри, оскільки це не тільки прекрасні фахівці, які прагнуть передати весь свій досвід і знання, а й чудові люди, що “вболівають душею” за кожного свого студента і турбуються за його майбутнє. Якщо ви зараз думаєте яку спеціальність обрати, не сумнівайтеся, цей вибір — найкращий!

 6. Лариса

  Хочу висловити слова подяки кафедрі “Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну”. Завжди згадую щире бажання та прагнення навчати нас всьому,що знаєте ви. Випускники цієї кафедри становляться високопрофесійними фахівцями, які здатні вирішувати будь-які нестандартні завдання технічної спрямованості та бути успішні в роботі і в житті. Тепла,майже сімейна обстановка на кафедрі допомогає в навчанні вчорашнім школярам .
  Особливо я вдячна моєму науковому керівнику професору доктору технічних наук Федоренко Олені Юріївні,яка завжди вірить у своїх студентів та аспірантів.
  Завдяки моїй кафедрі я отримала цікаву роботу та гідну зарплату.

 7. Светличный Максим

  Получил образование на кафедре в далеком 2006 году. Специальность тогда называлась “Химическая технология тугоплавких неметаллических силикатных материалов”. С тех пор периодически поддерживаю связь с ВУЗом, т.к. приходится искать ответы на очень разноплановые запросы из области инженерии. Благодарен коллективу преподавателей за знания очень широкого спектра применения. Работа на предприятии требует решения многофункциональных задач.
  Спасибо за 6 лет совместного пути всему коллективу преподавателей.

 8. Лігезін Станіслав

  Рівень викладання – високий. Викладачі – професіонали своєї справи. Багато матеріалів у електронному вигляді, нові та цікаві методики викладання.
  Сміливо рекомендую спеціальність всім охочим. Курс вивчення побудований логічно, збалансовано подачу теорії та практики, результатом цього є можливість отримання якісної технічної освіти.

 9. Борис

  Дуже гарний факультет, який відкриває багато можливостей, дозволяючи подальше займатися науковою діяльністю або працювати. З будь-якими питаннями ви можете звертатися до викладачів кафедри – вони з радістю допоможуть вам з вашим питанням. Також факультет допомагає знайти роботу у майбутньому. Ну, що ще сказати? Я працюю за фахом – інженер-технолог.

 10. Тетяна

  Я випускниця кафедри 2005 року. На данний час працюю провідним хіміком в лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води, м.Харків. Хотілось би висловити глибоку та щиру вдячність викладацькому складу кафедри за високий професіоналізм, за терпіння, за уважне ставлення до кожного студента. Чудова кафедра. Вам цікава хімія, маєте бажання розвиватись в цьому напрямку? Вам точно сюди. Тут ваше прагнення підтримають, дадуть все необхідне для подальшого зросту.

 11. Віра

  В далекому 2008 році мені пощастило стати студенткою кафедри (тоді ще) ХТТНСМ. Ані дня не пожаліла о своєму виборі під час навчання та після. Спогади про перфектний склад викладачів найвищої кваліфікації, харизми, справедливості та людяності досі гріють мою душу, а отримані знання та навички допомогли мені здобути ступінь кандидата технічних наук та найти омріяну працю з широкими можливостями та перпективами! Вірю, що чесність та прозорість системи, жага викладачів наситити знаннями нове талановите покоління та, звістно, особлива та неповторна атмосфера ХПІ непідвладні часу та не залишать нікого байдужим. Якби я могла повторити свій студентський досвід, то безумовно обрала би знову “кафедру кераміки”.

 12. Ярослав

  Добрий день, всім Абітурієнтам і тим, хто вагається з вибором спеціальності. Розкажу про себе, я закінчивши кафедру «Керамічних, композиційних, скло- та наноматеріалів для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну» отримав гідну та конкурентну освіту. Зараз працюю у місті Торонто (Канада) в компанії ROSHEN DENTAL LAB.

 13. Ірина

  Навчалась на “Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну”, це ті роки навчання, які хочется повторити 🙂 Навчальний процес цікавий та повчальний. Викладачі завжди у всьому допоможуть. Багато міжнародних заходів, на яких можна отримати додатковий досвід, на кафедрі підтримають будь-який напрямок та підскажуть як провести виступ на призове місце

 14. Роман Миколайович

  З 1998-2003 навчався на цьому факультеті – це найкращі часи мого життя! “Профік” ,Фігуровка , гуртожиток – незабутня атмосфера !
  Ну і звичайно -трохи навчання!
  Отримав на мій погляд гарну освіту , яку зміг застосувати на практиці.
  Після завершення навчання розпочав власний бізнес з продажу лабораторного посуду . Пізніше , прийшлися в нагоді спеціальні знання в технології силікатів які допомогли мені налагодити виробництво лабораторної кераміки .
  З повагою ваш студент !

 15. Катерина

  До кафедри Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (нині Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну) мене привела випадковість.
  Досвід навчання на кафедрі був корисним і цікавим. Знання, набуті під час навчання, допомагають як в роботі, так і в особистому житті. Бо дивовижний світ тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це все, що нас оточує і допомагає комфортно жити: від величезних енергоефективних будівель до маленького дорогоцінного смарагда у прикрасі; від скляного екрану смартфону до керамічної коронки на пошкодженому зубі; від підлоги і стін, облицьованих керамогранітом, до вишуканого порцелянового посуду. І це лише крихітна видима частинка величезного айсбергу.
  Колектив кафедри дружній, викладачі – люди, захоплені своєю справою, енергійні та з відмінним почуттям гумору. Вони підтримують зв’язок з сучасними виробництвами, проводять наукові дослідження з розробки нових та удосконалення існуючих матеріалів, постійно здобувають нові знання і спонукають молодь робити так само. Мабуть тому було цікаво навчатись, переймати досвід.
  Навіть зараз у дуже непростий для всіх нас час викладачі кафедри роблять все можливе задля підготовки спеціалістів, на яких завжди був, є і буде попит на сучасних виробництвах.
  Із почуттям глибокої поваги я дякую усьому колективу за його важку але таку важливу працю.

 16. Людмила

  Це найкращій інститут і тут найфахові викладачі,
  була б можливість ще б навчалась!

 17. Тетяна

  Навчалась на факультеті Технології неорганічних речовин на кафедрі кераміки скла та вогнетривів в період 2005-2011 роки. Чудова кафедра з прекрасними викладачами, хочеться подякувати всьому колективу за прекрасні роки навчання. Топові та цікаві спеціальності які є затребувані і корисиуються попитом як в Україні так і за кордоном. Якщо є бажання займатись науковою діяльністю, то ця кафедра дасть чудову базу та можливості для подальшого розвитку.

 18. Євгеній Світличний, ст. науковий співробітник ННЦ “ХФТІ”

  Вважаю, що головною перевагою спеціальності «Хімічні технології та інженерія» є досвідчений колектив викладачів, більшість з яких є кандидатами та докторами наук, які мають не тільки теоретичні знання, а й реальні практичні навики завдяки тісним зв’язкам з промисловими підприємствами.
  Вибираючи спеціальність «Хімічні технології та інженерія», студенти зможуть отримати базовий комплекс знань, які пов’язані з розробкою кераміки, скла, емалей та в’яжучих матеріалів.
  Ви вивчите традиційні технологічні підходи, познайомитеся з сучасним обладнанням і в подальшому самі зможете підвищити властивості будівельної кераміки та вогнетривів, поліпшити процеси виробництва скла та дзеркал, розробити нові технології бетонів і полімерів та в решті решт стати талановитими інженерами, технологами, головними науковими співробітниками та керівниками, а також створити свої підприємства.
  Важливим для студента є можливість розвиватись гармонійно. Саме тут паралельно з навчанням ви можете займатися спортом, освоїти військову справу та продовжити свою чарівну молодість.

 19. Карина

  Гарний та професійний колектив, наявна чудова навчально-методична база, завжди багато цікавих тем для досліджень, практичних та лабараторніх робіт. А головне спеціальність відкриває багато перспектив для подальшого працевлаштування на висококваліфіковане робоче місце.

 20. Сергій

  Чуйні викладачі, що завжди підскажуть в будь-яких ситуаціях, чудова спеціальність на сьогоднішній день, буде дуже затребувана для підприємств в Україні та не тільки. Я вже рік як працюю на підприємстві з виробництва цегли в якості інженера по контролю якості. Всім раджу вступати на освітню програму керамічних композиційних, скло та наноматеріалів для техніки, будівництва, медицини, та арт-дизайну!

 21. Людмила

  Щоразу з особливим теплом і гордістю згадую свої студентські роки.
  Неперевершені творчі професіонали навчають молодих студентів на нашій спеціальності і я вдячна своїй долі, що одного найвирішального моменту я з’явилася на порозі саме цієї кафедри і поступила навчатися (факультет технології неорганічних речовин), де пройшли найцікавіші роки в інституті, а за ними подальші – в аспірантурі і як ітог і достойна вершина – робота саме тут на кафедрі (технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей) в єдиній в Україні галузевій лабораторії!
  Тож молоді Генії шукайте своє, пробуйте, навчайтеся! І як і я, пишайтеся своїм фахом, запрошую! Якщо в своєму житті Ви налаштовані досягти вершин, приходьте, тут вас люблять! Я з величезною вдячністю і повагою згадую кожного вікладача, справжнього фахівця своєї справи
  Весь той час, який проведете в ХПІ, вивчаючи майбутню спеціальність, підкорюючи нові науки і отримуючи неосяжну купу знань, які будуть підкріплені неймовірним натхненням і бажанням дізнаватися ще і ще, завдяки творчому і сучасному підходу до кожної вашої особистості, виявляючи ваші таланти, Ви не забудете ніколи!!! Це будуть найцікавіші роки вашого життя, яке Ви будете згадувати щомиті де б не знаходились, бо це ваш найвлучний і обдуманий вибір, це ваша мрія і ваша доля, лишається зробити крок назустріч, тож нехай щастить!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.