161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія (магістр)

Освітня програма спрямована на здобуття компетенцій, необхідних для подальшої інженерної та наукової діяльності в хімічних технологіях та інженерії. Освітня програма «Хімічні технології інженерія» є базовою для хімічної промисловості України. Вона базується на засвоєнні фундаментальних та прикладних основ інноваційних технологій виробництв хімічної продукції, наукових засад реалізації технологічних процесів, модернізації існуючих і розробки перспективних машин та апаратів хімічної промисловості.

 

Артикул: 161.01M Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Хімічні технології та інженерія»

 

Назва спеціалізації:

Хімічні технології неорганічних речовин

Контакти:

Кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології”. м. Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, 2 поверх. Тел. (057) 707 66 97; (067) 973-58-54; е mail: xtnr.k.e@gmail.com

Завідувач кафедри:

Казаков Валентин Васильович, д.т.н., доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Теоретичні основи технологій галузі,
 • Природоохоронні технології в галузі,
 • Виробництва неорганічного синтезу,
 • Виробництва каталізаторів та адсорбентів,
 • Виробництва харчових добавок та содопродуктів,
 • Виробництва консервантів, комплексних добрив та солей,
 • Якість сировини та продукції хімічних технологій,
 • Хімічні технології альтернативних енергоносіїв,
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі.

Характеристика спеціалізації:

спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій за якими відбувається підготовка бакалаврів в НТУ «ХПІ». В процесі навчання студенти отримують знання з дисциплін загальної підготовки (вища математика, фізика, загальна та неорганічна хімія, екологія та ін.) та з дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, що дозволить їм в подальшій трудовій діяльності проводити розробку, оптимізацію і управління технологічними процесами хімічної переробки сировинних мінеральних компонентів на цільові продукти; здійснювати експертизу технологічних процесів з метою їх інтенсифікації та зменшення впливу полютантів на довкілля; проводити аналітичний контроль складу, структури і властивостей сировинних компонентів, проміжних речовин, цільових продуктів технологічних процесів; проводити проектування та розрахунки промислового обладнання. Перевагами спеціалізації є перспективність, великий попит на спеціалістів, унікальність отриманих знань.

Можливості працевлаштування:

інженер-технолог на хімічних, фармацевтичних, харчових, аграрних та інших підприємствах будь-якої форми власності; менеджер хімічної і харчової технології; спеціаліст з якості продукції; експерт в державній службі з надзвичайних ситуацій, на об’єктах військового, оборонного комплексу та митницях; фахівець з оптової торгівлі хімічною продукцією; дослідник в академічних, галузевих і проектних науково-дослідних установах; викладач за спеціальністю університету, академії, інституту або інших навчальних закладів.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv

Назва спеціалізації:

Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну

Контакти:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей,

адреса, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна 61002

Телефон: (057) 707-63-92, e-mail: pyarn11@ukr.net

Завідувач кафедри:

Пітак Ярослав Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 1. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 2. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 4. Кристалографія та мінералогія
 5. Механічне обладнання підприємств
 6. Теплотехнічне обладнання підприємств
 7. Виробництво кераміки та вогнетривів
 8. Виробництво скла, емалей, захисних покриттів
 9. Виробництво в’яжучих матеріалів
 10. Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 11. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 12. Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

 • це випробуваний часом та завжди актуальний напрямок хімічного матеріалознавства з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку;
 • це гарантоване працевлаштування, творча праця та висока зарплатня на сучасних, стабільно працюючих підприємствах галузі, що постійно розвиваються;
 • це знання, вміння і досвід, необхідні для створення керамічних, композиційних в’яжучих, скловидних і гібридних матеріалів та покриттів для будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу і авіації, вогнетривів для металургії, монокристалів і наноматеріалів для високих технологій; керамічних та склокристалічних імплантатів для і медицини (стоматології та ортопедії);
 • це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних матеріалів для потреб сучасної науки і техніки, розвитку промисловості та життєзабезпечення суспільства;
 • це професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри,
  100 % якого представлені докторами і кандидатами наук за даною спеціалізацією.

Якщо Ви мрієте стати успішними висококваліфікованими фахівцями: науковцями, підприємцями, або волієте створити власну справу – Ваш шлях до успіху починається у нас.

Можливості працевлаштування:

Кафедра плідно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

ПРАТ «Zeus Ceramica»

 • ПРАТ «Харківський плитковий завод» у складі Golden Tile Ceramic group
 • ТОВ «Cersanit Invest»
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
 • НТЦ «Інститут монокристалів» АН України
 • ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»
 • ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
 • ТОВ «Керамейя»
 • ПРАТ «Geberit Ceramic Production»
 • ПАТ «Біомедскло»
 • АТ «Стома»
 • ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff
 • ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

На початковому етапі випускники кафедри працюють на посадах інженерно-технічного персоналу підприємств: технологами, майстрами та начальниками ділянок і цехів, а також науковими співробітниками в наукових установах (розробниками іноваційних технологій та дослідниками нових матеріалів для техніки, промисловості і медицини). Чимало випускників стали успішними керівниками виробництв, відомими вченими та провідними фахівцями міжнародних компаній. Наші дипломовані спеціалісти також знаходять себе як менеджери технічних відділів, консультанти торгівельних компаній, експерти консалтингових фірм, служб екологічного моніторингу і митного контролю, фахівці з сертифікації продукції, викладачами вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Докладніше про можливості працевлаштування на сторінці сайту кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медіаконтент:

Для кращого розуміння спеціалізації запрошуємо відвідати сайт кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/podrobnee-o-spetsialnosti/

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

https://www.facebook.com/pg/ceramicskhpi/photos/?ref=page_internal

а також передивитись відео з підприємств і наукових установ, де працюють наші випускники:

https://goldentile.com.ua/ru/about-us/

http://www.zeusceramica.com/ru/about

https://kerameya.com.ua/

https://www.geberit.ua/ru/

http://www.medicalglass.com.ua/

http://www.isc.kharkov.com/

https://www.kipt.kharkov.ua/

Назва спеціалізації:

161.08 «Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить»

Контакти:

Кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, Харків НТУ “ХПІ”вул. Кирпичова, 2,  +380663946760; +380504026223, 0577076863,0577076929,  kafedratpkm@gmail.com

Завідувач кафедри:

Циганков Олександр Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

– Сучасні технології в галузі;

– Матеріали та речовини для сучасних технології;

– Якість сировини та продукції хімічних технологій;

– Природоохоронні технології в галузі;

– Перспективні напрямки наукових досліджень;

– Хімія, технологія та проектування екологічних плівкоутворювальних систем;

– Сучасні підходи до контролю якості лакофарбової продукції;

– Оптимізація рецептур та технологічних процесів у виробництві сучасних лакофарбових матеріалів;

– Хімія та технологія лакофарбових покрить, проектування виробництв їх одержання;

– Екологічно повноцінні лакофарбові матеріали.

Характеристика спеціалізації:

Єдина спеціалізація в Україні, за якою відбувається універсальна класична та сучасна підготовка фахівців у сфері технологій виробництва полімерів (основної складової лакофарбових матеріалів); у сфері технологій виробництва лакофарбових матеріалів; у сфері технологій одержання захисно-декоративних полімерних покрить.

Лакофарбова промисловість є реальним сектором економіки України та провідною частиною хімічної промисловості, яка перебуває в стані постійного розвитку.

Фахові знання, які надає спеціалізація, є поєднанням класичних та сучасних світових тенденцій розвитку хімічних технологій, що забезпечує широку можливість працевлаштування. Протягом навчання індивідуальний та інтерактивний підхід до кожного студента (з урахуванням їх особистих інтересів) з метою формування здатностей прогнозування властивостей полімерних матеріалів і покрить та застосуванням новітніх екологічних технологій у виробництві; додаткова можливість займатися науково-дослідною роботою в сфері органічної та біохімії; практика (у тому числі науково-дослідна)на провідних підприємствах із сертифікованими лабораторіями з можливістю дуальної форми освіти.

Можливості працевлаштування:
На посаді інженера-технолога:

–          На підприємствах із виробництва лакофарбової продукції (більш 200 в Україні);

–          На підприємствах, що пов’язані з одержанням захисно-декоративних полімерних покрить у сфері таких технологій: оздоблення і дизайн у будівництві та архітектурі з застосуванням сучасних технологій декорування; одержання захисно-декоративних покрить із застосуванням сучасних технологій фарбування у машино-,турбіно-, літакобудуванні, електротехнічній та меблевій промисловості;

–          На підприємствах поліграфічної промисловості з застосуванням технологій високошвидкісного друку;

–          У лабораторіях метрологічного, митного контролю та сертифікації;

–          У чисельних комерційних структурах, що спрямовані на менеджмент лакофарбової продукції;

–          На чисельних підприємствах малого та середнього бізнесу, що пов’язані з виготовленням та застосуванням полімерних композиційних матеріалів, з виробництвом металевих, дерев’яних та полімерних меблів, вікон, дверей, усіх видів пакувальної продукції тощо.

На посаді інженера-дослідника:

 • У науково-дослідних лабораторіях виробничих підприємств;
 • У наукових та проектних організаціях, які пов’язані з розробкою та застосуванням передових сучасних технологій.
Медіаконтент:

https://youtu.be/fyTxJEvrIqw

https://youtu.be/77glQdAWtOE

https://youtu.be/vdHLi98LidM

https://youtu.be/xJtPyOIKKuk

Назва спеціалізації:

Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

Авраменко Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологія переробки та застосування еластомерів;
 • Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків;
 • Технологічні та експлуатаційні випробування полімерних та композиційних матеріалів;
 • Токсикологія полімерних та композиційних матеріалів;
 • Фазові процеси в гетерогенних полімерних системах;
 • Природоохоронні технології в галузі;
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі;
 • Основи наукових досліджень;
 • Стандартизація та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку магістрів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості, у медицині, фармації, будівництві, авіації, сільському господарстві, харчової промисловості, побуті. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас. Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаціне формування та ін.), виробництво плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, фармації, транспорту та ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної і фармацевтичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри,технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

Назва спеціалізації:

Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технологія полімерів медико-біологічного призначення;
 • Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення;
 • Основи наукових досліджень;
 • Санітарно-хімічні властивості продукції галузі;
 • Фізико-хімія поверхні еластомерів та полімерів;
 • Методи оцінки властивостей синтетичних і природних полімерів та еластомерів;
 • Рециклінг та ресурсозбереження в галузі;
 • Стандартизація та сертифікація продукції галузі;
 • Природоохоронні технології в галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку магістрів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Спеціалізація хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це найсучасніші технологічні процеси виробництва і переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення для застосування в таких напрямках медицини як хірургія, травматологія та ортопедія, фармація, стоматологія, біохімічні дослідження, питання модифікації полімерів з метою поліпшення їх біологічної сумісності, вирішення екологічних питань при виробництві та переробці пластмас медичного призначення. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення нових технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій, оптимізація діючих виробництв полімерів з метою використання отриманих полімерних матеріалів в різних галузях промисловості, медицині, сільському господарстві, харчової промисловості, косметології, побуті. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати взаємозв’язок «склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого продукту, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластичних мас.

Можливості працевлаштування:

Підприємства та науково-дослідні установи медичної і фармацевтичної промисловості, а також підприємства хімічної, промисловості; транспорту, зв’язку, будівництва. У Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

Назва освітньої програми:

Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології, процеси і апарати», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова, 2, лабораторний корпус №3. Тел. (057) 707-65-89; (067) 832-69-49. Е-mail: valeriy.e.ved@gmail.com Сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/itpa1

Завідувач кафедри:

Ведь Валерій Євгенович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Моделювання технологічних систем;
 • Сучасне енергозберігаюче обладнання;
 • Сучасні технології рециклінгу та ресурсозбереження;
 • Методологія інжинірингу сталих хімічних виробництв;
 • Проектування та розрахунок теплообмінного обладнання;
 • Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • Інжиніринг енергоресурсоефективних хіміко-технологічних систем.

Характеристика спеціалізації:

В рамках освітньої програми «Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія» проводиться підготовка фахівців в області енерго- та ресурсозбереження із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та комп’ютерних технологій. Основу спеціальності складають інженерно-орієнтовані дисципліни, які дозволяють студентам розвинути навички проектування енергоефективних промислових виробництв та створення цільового програмного забезпечення. У курсах розкриваються найбільш сучасні та високоефективні методи оптимального використання ресурсів, які одночасно допомагають вирішувати завдання охорони навколишнього середовища. Крім того, увага приділяється вивченню прийомів застосування вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, виробничому енергоменеджменту та управлінню персоналом, що дозволяє забезпечити високу ефективність роботи виробництв.

Унікальність учбових програм полягає у орієнтованості на європейську освітню модель. Комплекс дисциплін, за якими кафедра готує фахівців, розроблений спільно з UMIST (Інститутом науки і технології Манчестерського університету) і не має аналогів у ВУЗах України або держав Європейського союзу. Завдяки такому підходу реалізується мультидисциплінарна підготовка випускників: разом із загальноосвітніми та фундаментальними технічними науками, студенти освоюють прикладні комп’ютерні технології, отримують практичні навички проектування та експлуатації теплоенергетичних об’єктів, навчаються управлінню виробництвом та персоналом, знайомляться з новітніми підходами до використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Можливості працевлаштування:

Отримані студентами знання можуть застосовуватися для спільного вирішення енергоресурсних та економічних, організаційних та розробницьких, управлінських та екологічних задач, що робить випускників затребуваними

 • у енергосервісних компаніях;
 • у аудиторських та експертних фірмах;
 • на промислових та виробничих підприємствах;
 • у компаніях з розробки програмного забезпечення;
 • у науково-дослідницьких та проектних організаціях;
 • у фірмах, які займаються охороною й кібербезпекою;
 • у центрах фундаментальних і теоретичних досліджень;
 • у компаніях з розробки комп’ютерних та мобільних ігор;
 • у сфері менеджменту торгових корпорацій;
 • у галузевих науково-виробничих компаніях;
 • у фірмах з виробництва засобів автоматизації;
 • у галузі оптимізації енергоємності бізнес-потоків;
 • у органах планування енергоспоживання виробництв;
 • у депаратаментах технічних інновацій та вдосконалень;
 • у підрозділах та керівництві профільними організаціями;
 • у сфері діджиталізації виробництва та промислової діяльності.

.Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/itpa1/

https://www.instagram.com/itpa.khpi/

https://www.facebook.com/itpa.khpi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології та інженерія (магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.