НТУ “ХПІ” пропонує підготовку до вступу для абітурієнтів та школярів від 10 до 18 років, для студентів випускників 4 курсу для вступу в магістратуру, а також профорінтаціні заходи для школярів.

Підготовчі курси до НМТ (2023-2024 н.р.)

Якісна та доступна підготовка до НМТ. Навчання з усіх предметів проводиться висококваліфікованими викладачами з багаторічним досвідом. Докладніше

Підготовка до ЗНО в НТУ "ХПІ"

Дистанційна підготовка до НМТ/ЗНО

Отримуй до +10 до конкурсного балу при вступі* Навчання в індивідуальному темпі, доступность, мобільно. Докладніше

Дистанційна підготовка до ЗНО в НТУ "ХПІ"

Підготовка студентів НТУ “ХПІ” до ЄВІ/МТНК 

Підготовка до ЄВІ (англійська мова) проводиться досвідченим викладачами, що мають багаторічний досвід підготовки до вступу в магістратуру. Докладніше

Підготовка студентів НТУ "ХПІ" до ЄВІ

Профорієнтаційні заходи для 5-12 класів

STEM-лабораторія “Science is Fun!” – курси справжніх лабораторних робіт і знайомство із професіями переконає Вас, що навчання може бути цікавим. Докладніше

STEM для 5-12 класів в НТУ "ХПІ"

Для абітурієнтів з ТОТ та вступу за Квотою-2

Підготовчі курси до НМТ/ЗНО для абітурієнтів з тимчасово окупованої території України.
Докладніше

Олімпіада для вступників

Отримай до +20 до ЗНО!*
(тимчасово призупинено)
Докладніше

Олімпіада для вступників в НТУ "ХПІ"

Докладніше про підготовче віділення НТУ “ХПІ”

Концепція підготовки до вступу у НТУ «ХПІ» передбачає як поглиблення знань з окремих дисциплін та підготовки вступника до ЗНО на підготовчих курсах, так і адаптацію його майбутнього навчання та професійну орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності в STEM-лабораторії  «Science is Fun!».

 

Підготовчі курси здійснюють свою діяльність на принципах доступності, гуманізму, рівності умов кожної дитини для реалізації її здібностей та талантів, всебічного розвитку, диференціації змісту і форми освіти, розвиваючого характеру навчання.

 

Необхідність та доцільність підготовки абітурієнтів в системі підготовки до вступу громадян України диктується високим рівням підготовки фахівців у ВНЗ згідно вимог сучасного ринку праці, що потребує ґрунтовних теоретичних знань та певних практичних навичок насамперед з профілюючих для обраного напрямку дисциплін шкільної програми.

 

Сучасна підготовка вступників повністю адаптована до вимог зовнішнього незалежного оцінювання та вимог подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Різноманітність навчальних планів підготовки до ЗНО за набором дисциплін, формами та розкладом навчання, видами аудиторних занять дають абітурієнту можливість широкого вибору для якісної підготовки отримання ґрунтовних знань не тільки з обов’язкових за умовами ЗНО дисциплін, а і з інших профілюючих для навчання за вибраним напрямків.

 

Різноманітність напрямів підготовки фахівців в університеті, власні можливості до доуніверситетського навчання абітурієнта, місце його проживання тощо обумовило необхідність різноманітність форм навчання. Для надання можливості абітурієнту вільного вибору оптимальної форми та сроку навчання створені такі форми підготовки до вступу, як очні підготовчі курси до ЗНО для учнів випускних класів (від 3-х до 8-и місяців) та для учнів 9-10-х класів ЗОШ (вечірня, денна суботньо-недільна та дистанційна форми), а також курси спеціального спрямування на базі випускаючих кафедр STEM-лабораторії  «Science is Fun!», навчання у яких максимально наближене до умов і вимог ВНЗ. Заняття в STEM-лабораторії  «Science is Fun!» проводиться на відповідних кафедрах з використанням їх матеріально-технічної бази: спеціалізованих аудиторій, обладнання навчальних лабораторій, комп’ютерних класів та наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» у формі інтерактивних лекцій, майстер-класів, воркшопів, лабораторних та практичних зайнять.

 

Тому підготовка абітурієнтів в системі доуніверситетського навчання на підготовчих курсах НТУ «ХПІ» має такі особливості:

  • можливість вільного вибору вступником переліку дисциплін для вивчення, очної чи дистанційної форми навчання та розкладу занять;
  • поглиблену підготовку з обраної дисципліни, яка не тільки відповідає вимогам ЗНО, але й наближена до рівня вимог до студентів І курсу;
  • можливість навчання на спеціалізованих курсах STEM-лабораторії «Science is Fun!», які адаптують вступника для навчання за обраною спеціальністю;
  • надання можливості після закінчення курсу приймати участь одразу у фінальному турі олімпіад, призери яких отримують до 20 балів до одного з ЗНО при вступі в НТУ «ХПІ».

НТУ «ХПІ» має багаторічний досвід у сфері надання освітніх послуг з підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ і розпочав цю діяльність майже 100 років тому ще у 1921 році у формі так званого «робочого факультету», який в 1969 році трансформувався в підготовче відділення. З 1952 року було розпочато підготовку до вступу на підготовчих курсах.

 

Підтвердження потреби підготовки абітурієнтів до вступу, а також достатньо високий рівень їх підготовки є статистичні дані.  Тільки з 2000 року підготовчі курси закінчили більше 15000 слухачів, які склали вступні випробування, фахові іспити та ЗНО на 10-15% краще, ніж абітурієнти, які не навчались на підготовчих курсах.

 

Так, наприклад, у 2018 році 94,6% випускників підготовчих курсів, які прийняли участь у внутрішньо вузівських олімпіадах, отримали додаткові бали до балів.

Для підготовки абітурієнтів на сучасному високому рівні університет залучає найкращих викладачі. Викладачі підготовчих курсів є провідними фахівцями з дисциплін, що викладають, та мають необхідну базову вищу освіту. Більшість викладачів займаються науковою діяльність, мають вчене звання та ступінь. Слухачі у достатньому обсязі забезпечені потрібними навчально-методичними та наочними матеріалами, а також навчальною літературою.

Поширити: