Спеціальність Готельно-ресторанна справа

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та профілізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображаються усі з 3 результатів

  • Готельно-ресторанна справа (Бакалавр)

    Формування загальних і фахових компетентностей нової генерації професіоналів, які володіють сучасним економічним та управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем в економічній, організаційно-управлінській, проєктній, виробничо-технологічній, сервісній діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

  • Готельно-ресторанний бізнес (Бакалавр)

    Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями, соціальними навичками, здатні вирішувати комплексні практичні завдання під час професійної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі з урахуванням особливостей функціонування суб’єктів сфери обслуговування

  • Готельно-ресторанний бізнес (Магістр)

    Підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають загальні і спеціальні компетентності фахівця готельно-ресторанної справи, креативне мислення та на основі комплексного поєднання дослідницької, проєктної та підприємницької діяльності вирішують складні задачі інноваційного характеру в сфері готельно-ресторанного бізнесу.