Майже 900 бюджетних місць в магістратуру в 2020 році!
Це найбільша кількість серед всіх закладів освіти Харкова!

📥 Завантажити обсяги державного замовлення в магістратуру НТУ “ХПІ” в 2020 році.pdf

 

 

МАГІСТР

обсяги державного замовлення та ліцензійні обсяги в 2020 році

Шифр Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Магістри
Ліцензований обсяг Обсяг державного замовлення
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ
101 Екологія Інженерна екологія 92 9
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 194 53
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів 37 13
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 107 48
145 Гідроенергетика Гідроенергетика 15 6
263 Цивільна безпека Охорона праці 84 6
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 116 14
    ВСЬОГО: 645 149
         
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика 190 75
Електромеханіка 122 21
Електропривод, мехатроніка та робототехніка 110 16
142 Енергетичне машинобудування Енергетика 162 36
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність 71 12
171 Електроніка Електроніка 42 13
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 86 4
    ВСЬОГО: 783 177
         
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій 46 5
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання 27 10
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка 72 30
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист 26 4
    ВСЬОГО: 171 49
         
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 117 26
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів 39 12
Технології переробки нафти, газу і твердого палива 35 10
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія) 30 14
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства 79 16
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу 53 7
    ВСЬОГО: 353 85
         
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
051 Економіка Економіка 40 15
061 Журналістика Медіа-комунікації 20 1
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 115 7
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа 50 10
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 45 10
Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) 37 0
Міжнародний бізнес 40 9
Менеджмент підприємств та організацій 50 9
075 Маркетинг Маркетинг 58 10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 72 8
    ВСЬОГО: 527 79
         
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
122 Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту 49 26
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус) 149 79
Прикладна комп’ютерна інженерія 40 21
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 405 44
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 90 21
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 50 14
    ВСЬОГО: 783 205
         
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних 13 9
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус) 48 15
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи  (Інноваційний кампус) 30 11
Управління проектами у сфері інформаційних технологій 30 13
Комп’ютерні науки 40 23
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління 32 8
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус) 20 10
    ВСЬОГО: 213 89
         
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 112 12
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 16 10
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська, друга – німецька 35 15
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика 25 10
053 Психологія Психологія 30 10
054 Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності 20 7
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 100 2
    ВСЬОГО: 338 66
ВСЬОГО по НТУ “ХПІ”: 3813 899

В таблиці разом наведені обсяги за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами, а також за денную та заочною формами навчання.

 

📥 Завантажити обсяги державного замовлення в магістратуру НТУ “ХПІ” в 2020 році.pdf

 

 

Поширити: