» Search results for "" - Page 2
Олімпіада НТУ «ХПІ» для вступників
page

Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників (Отримай +20 балів до ЗНО) Учасникам, які набрали в ІІ (очному) турі не менше 90% балів буде нараховано до 20 додаткових балів з одного конкурсного предмету.   УВАГА! Для отримання додаткових балів переможцям II … Докладніше >

Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)
product

 

Міжнародний бізнес ­- сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності компаніями двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку

 

Освітня програма призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Бакалавр на 2-3 курс
page

Алгоритм вступу в НТУ «ХПІ» на 2-3 курс     1. Вибір спеціальності Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в НТУ «ХПІ»   2. Вибір … Докладніше >

Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)
product

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення теоретичних основ побудови телекомунікаційних та мережевих систем, систем з розподіленою інфраструктурою та багаторівневим доступом. Особлива увага приділяється теоретичним основам криптографії та захисту даних. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
product

Телекомунікаційні системи та мережі – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості інфокомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування телекомунікацій-них систем і мереж.

 

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій із формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж, включаючи мережі Internet.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)
product

Інформаційні вимірювальні системи (ІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. ІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та метрології. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене  вивчення технологій програмування для вимірювальних систем, структур і алгоритмів обробки даних, комп’ютерного моделювання, систем керування базами даних. Програма дає можливість отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які  обираються студентом самостійно із запропонованих.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Метрологія та вимірювальна техніка (Магістр)
product

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія є пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення метрології, вимірювальної техніки. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та вимірювальної техніки та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене вивчення технологій програмування та комп’ютерного моделювання вимірювальних приладів, а також технічного регулювання, основ стандартизації та встановлення відповідності. Програма дає можливість поглибити знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які обираються студентом самостійно із запропонованих.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування Магістр
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Магістр)
product

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування  – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки з широким використанням прикладного програмного забезпечення

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, теоретичних основ складних систем управління, розробки промислових комп’ютерних мереж, розподілених систем управління, систем людино-машинного інтерфейса (в SCADA-системах ZenOn,   Мастер-Скада, Trace Mode) , розробки та супроводу баз даних (MySQL,  PostgreSQL), у тому числі реального часу, прикладного програмного забезпечення промислових контролерів (Control Buelder F, TIA Portal), супровід і розробку сучасного технічного і програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >