» Search results for "" - Page 3
Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)
product

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення теоретичних основ побудови телекомунікаційних та мережевих систем, систем з розподіленою інфраструктурою та багаторівневим доступом. Особлива увага приділяється теоретичним основам криптографії та захисту даних. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
product

Телекомунікаційні системи та мережі – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості інфокомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування телекомунікацій-них систем і мереж.

 

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій із формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж, включаючи мережі Internet.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)
product

Інформаційні вимірювальні системи (ІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. ІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та метрології. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене  вивчення технологій програмування для вимірювальних систем, структур і алгоритмів обробки даних, комп’ютерного моделювання, систем керування базами даних. Програма дає можливість отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які  обираються студентом самостійно із запропонованих.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Метрологія та вимірювальна техніка (Магістр)
product

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія є пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення метрології, вимірювальної техніки. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та вимірювальної техніки та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене вивчення технологій програмування та комп’ютерного моделювання вимірювальних приладів, а також технічного регулювання, основ стандартизації та встановлення відповідності. Програма дає можливість поглибити знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які обираються студентом самостійно із запропонованих.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування Магістр
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Магістр)
product

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування  – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки з широким використанням прикладного програмного забезпечення

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, теоретичних основ складних систем управління, розробки промислових комп’ютерних мереж, розподілених систем управління, систем людино-машинного інтерфейса (в SCADA-системах ZenOn,   Мастер-Скада, Trace Mode) , розробки та супроводу баз даних (MySQL,  PostgreSQL), у тому числі реального часу, прикладного програмного забезпечення промислових контролерів (Control Buelder F, TIA Portal), супровід і розробку сучасного технічного і програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (Магістр)
product

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців у сферах використання комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями найвищого рівня та науковцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення дисциплін, що пов’язані з основними науковими напрямами у сфері розробки та побудови систем автоматизованого та автоматичного управління, комп’ютеризованих та роботизованих електромеханічних пристроїв, систем прийняття рішень та штучного інтелекту. Навчальний процес орієнтовано на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)
Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)
product

Інтернет речей (Internet of Things, скорочено IoT) – це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв – «речей», оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об’єднані за допомогою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформації.

 

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у сфері Інтернет технологій. Наші випускники займаються проектуванням і розробкою web-додатків різного рівня складності, програмуванням додатків для мобільних пристроїв, розробкою додатків в сфері Інтернету речей як для користувача, так і виробничого рівня, проектуванням і розробкою систем аналізу і обробки даних з використанням хмарних технологій. Вони володіють всіма необхідними знаннями для десктопних розробників, інженерів QA, інженерів баз даних, системних адміністраторів та інших суміжних позицій в сфері ІТ.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Мультимедійні інформаційні технології і системи Магістр вступ Харків
Мультимедійні інформаційні технології і системи (Магістр)
product

Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

 

Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:

– комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;

– створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;

– розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;

– розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;

– створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;

– інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;

– 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;

– синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >