» Search results for "" - Page 3
Програми вступних випробувань
page

Інститут механічної інженерії і транспорту (ІМІТ)     Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (ІЕЕЕ)     Інженерно-фізичний інститут (ІНФІЗ)   Інститут хімічних технологій та інженерії (ІХТІ)     Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ІЕМБ)     Факультет комп’ютерних та … Докладніше >

Реєстрація на ЗНО (ЄВІ) магістратура
Пункт реєстрації на ЗНО (ЄВІ) для вступу до магістратури
page

з 14.05.18 по 05.06.18 буде проходити реєстрація на ЗНО (ЄВІ) для Вступу до магістратури на спеціальності: 051 Економіка, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика За денною та заочною формами навчання.   Адреса та телефон: Харків, вул. Кирпичова, 2 НТУ «ХПІ» … Докладніше >

Олімпіада НТУ «ХПІ» для вступників
page

Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників (Отримай +20 балів до ЗНО) Учасникам, які набрали в ІІ (очному) турі не менше 90% балів буде нараховано до 20 додаткових балів з одного конкурсного предмету.   УВАГА! Для отримання додаткових балів переможцям II … Докладніше >

Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)
product

 

Міжнародний бізнес ­- сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності компаніями двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку

 

Освітня програма призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Бакалавр на 2-3 курс
page

Алгоритм вступу в НТУ «ХПІ» на 2-3 курс     1. Вибір спеціальності Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в НТУ «ХПІ»   2. Вибір … Докладніше >

Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)
product

Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення теоретичних основ побудови телекомунікаційних та мережевих систем, систем з розподіленою інфраструктурою та багаторівневим доступом. Особлива увага приділяється теоретичним основам криптографії та захисту даних. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
Телекомунікаційні системи і мережі (Магістр)
product

Телекомунікаційні системи та мережі – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості інфокомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування телекомунікацій-них систем і мереж.

 

Програма поєднує високий рівень професійної підготовки в галузі телекомунікацій із формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасних телекомунікаційних систем та мереж, включаючи мережі Internet.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Інформаційно-вимірювальні системи (Магістр)
product

Інформаційні вимірювальні системи (ІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. ІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та метрології. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене  вивчення технологій програмування для вимірювальних систем, структур і алгоритмів обробки даних, комп’ютерного моделювання, систем керування базами даних. Програма дає можливість отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, загально професійної та спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які  обираються студентом самостійно із запропонованих.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >