Структурні підрозділи НТУ "ХПІ"

Навчальні інститути та факультети НТУ “ХПІ”


Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

  Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки

  Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

  Навчально-науковий інститут комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

  Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

  Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

  Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

   Навчально-науковий медичний інститут

   • Акушерства, гінекології та репродуктології
   • Внутрішні хвороби і сімейна медицина
   • Загальна фармація
   • Інфекційні та паразитарні хвороби, дерматологія і паразитологія
   • Клінічна інформатика, функціональна діагностика та інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я
   • Клінічна лабораторна діагностика
   • Неврологія і рефлексотерапія
   • Організація та управління охороною здоров’я і соціальної медицини
   • Психіатрія, аддиктологія, психотерапія та клінічна психологія
   • Радіологія
   • Фізична і реабілітаційна медицина, фізіотерапія та курортологія
   • Хірургія

   Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

   Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій

   Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

   Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПI»

    Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПI»

     Кафедри НТУ “ХПІ” в алфавітному порядку:


     Інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)

     Інститут механічної інженерії і транспорту здійснює підготовку за 7 спеціальностями та 14 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (ЕЕЕ)

     Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 14 освітніми програми

      

     Спеціальності

     Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики (КМ)

     Інженерно-фізичний інститут здійснює підготовку за 7 спеціальностями та 16 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)

     Інститут хімічних технологій та інженерії здійснює підготовку за 5 спеціальностями та 13 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ)

     Інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 20 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут соціально-гуманітарних технологій (СГТ)

     Інститут соціально-гуманітарних технологій здійснює підготовку за 6 спеціальностями та 12 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)

     Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій здійснює підготовку за 8 спеціальностями та 21 освітніми програмами

      

     Спеціальності

     Військовий інститут танкових військ

     Військовий інститут танкових військ здійснює підготовку та перепідготовку офіцерів ЗСУ, а також студентів ЗВО

      

     Докладніше

     Інститут міжнародної освіти (ІМО)

     Інститут міжнародної освіти надає освітні послуг іноземним громадянам, які прибули для отримання освіти в Україні

      

     Докладніше

     Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО)

     Міжгалузевий інститут післядипломної освіти здійснює підвищення кваліфікацій за багатьма спеціальностями

      

     Докладніше

     Поширити: