Відображається 1-12 з 22 результатів

 • Бізнес-аналітика програмної інженерії (Магістр)

  Бізнес-аналітика програмної інженерії – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки стратегії і тактики ведення бізнесу та формування відповідних вимог до програмної системи і способів їх реалізації.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів в сфері бізнес-аналітики програмної інженерії – посередників між бізнесом та ІТ, що пропонують зміни в технологіях і процесах, які допоможуть реалізувати ключові завдання бізнесу.

 • Інженерія даних та знань (Бакалавр)

  Інженерія даних та знань (Бакалавр)

  Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

  Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

  Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

   

 • Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр)

  Інженерія програмного забезпечення – це освітня програма спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з інженерії програмного забезпечення для різних предметних областей.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інженерія програмного забезпечення (Магістр)

  «Інженерія програмного забезпечення» – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців у двох напрямках: «Розподілені програмні системи і технології», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем». Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.

 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Бакалавр)

  Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Бакалавр)

  Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії – це швидко прогресуючий міжгалузевий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину комп’ютерних наук, програмної і комп’ютерної інженерії, економіки і права інтелектуальної власності в цифровому середовищі, у межах якого для отримання конкурентних переваг на ринках інформаційних технологій поряд з компетентностями з проектування та розробки програмних та апаратних засобів систем обробки даних необхідно застосовувати знання, вміння та навички охорони, комерціалізації, використання та захисту прав інтелектуальної власності на цифровий контент, програмне та схемотехнічне забезпечення таких систем.

  Цифрова трансформація інтелектуальної власності у глобальній економіці дозволяє найбільш ефективно та прибутково включати в господарський обіг майнові права на комп’ютерні програми, інформаційні технології та засоби програмної і комп’ютерної інженерії.

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.09 «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії» є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Магістр)
 • Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр)

  Інтелектуальний аналіз даних – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 113 «Прикладна математика». Профілями підготовки ОП «Інтелектуальний аналіз даних» є аналіз статистичних спостережень, текстів, сигналів і зображень, інтелектуальний інформаційний пошук, обробка і візуалізація даних з метою видобування знань, прогнозування та прийняття рішень.

   

  Про освітню програму (спеціалізацію): метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасними математичними методами та інформаційними технологіями аналізу даних, машинного навчання, обчислювального та штучного інтелекту і м’яких обчислень, вміннями та навичками їх застосування для розробки моделей, алгоритмів і програм інформаційного пошуку і вилучення знань, прогнозування та прийняття рішень, розробки та експлуатації програмних засобів обробки великих масивів невизначених та неструктурованих даних на основі розподілених інформаційних технологій і хмарних сервісів.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інтелектуальний аналіз даних (Магістр)
 • Інформаційні технології в медіаіндустрії (Бакалавр)

  Видавнича справа – високотехнологічна комп’ютеризована галузь інформаційної діяльності.

  Результатом роботи поліграфічних видавництв, Web-студій та студій дизайну є книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, барвиста зовнішня реклама, сайти, електронні підручники, зручні календарі і яскраве пакування товарів. У подібній продукції мають потребу товаровиробники, громадські діячі, засоби масової інформації, державні установи і навчальні заклади. Саме тому на ринку праці висококваліфіковані фахівці видавничо-поліграфічної справи користуються підвищеним попитом.

  Освітня задача спеціальності – сформувати у бакалавра професійні здатності та навички комп’ютерних та мультимедійних технологій у видавничій справі, WEB-дизайні, технологій електронних видань та 3D-графіці; здатність вирішувати нетрадиційні задачі, використовуючи набуті предметні, інтелектуальні та загальні уміння і навички.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології великих даних (Бакалавр)

  Інформаційні технології великих даних – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Профілями підготовки ОП «Інформаційні технології великих даних» є розробка інформаційних технологій, алгоритмічного та програмного забезпечення для роботи з великими даними (збору, зберігання, обробки та аналізу), розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей.

   

  Про освітню програму (спеціалізацію): метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють сучасними знаннями, уміннями та практичними навичками зі збору, зберігання, обробки та аналізу великих даних, зокрема корпоративних даних підприємств та організацій, геоданих, даних із соціальних мереж та медіа джерел, розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств, розробки та експлуатації програмних засобів обробки великих масивів даних на основі розподілених інформаційних технологій і хмарних сервісів.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень (Бакалавр)

  Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень – це освітня програма спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», яка передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з розробки інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для різних областей та рівнів управління.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019