Спеціальність Прикладна математика

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та профілізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображаються усі з 5 результатів

 • Інтелектуальний аналіз даних (Бакалавр)

  Інтелектуальний аналіз даних – це конкурсна пропозиція спеціальності 113 «Прикладна математика». Профілями підготовки ОП «Інтелектуальний аналіз даних» є розробка та використання методів штучного інтелекту для аналізу статистичних спостережень, текстів, сигналів і зображень, інтелектуальний інформаційний пошук, обробка і візуалізація даних з метою видобування знань, прогнозування та прийняття рішень.

   

  Навчальний план освітньо – професійної програми складено з урахуванням досвіду провідних світових університетів, та відповідають потребам як ІТ – компаній.

   

  Згідно порядку реалізації студентами права вільного вибору навчальних дисциплін у НТУ «ХПІ» студенти можуть обрати одну з трьох навчальних траєкторій: «Штучний інтелект в аналізі даних», «Аналіз даних у бізнес процесах», «Аналіз даних у кібербезпеці».

 • Інтелектуальний аналіз даних (Магістр)

  Інтелектуальний аналіз даних – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 113 «Прикладна математика». Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють математичними методами та інформаційними технологіями машинного навчання та штучного інтелекту для пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

   

  Про освітню програму (спеціалізацію):

  Метою освітньої програми є забезпечення підготовки фахівців-дослідників в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності та здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових та проектних робіт з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

   

  Освітньо-професійну та освітньо- наукову програми «Інтелектуальний аналіз даних» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 — «Прикладна математика» в НТУ “ХПІ” переглянуто у зв’язку з перерозподілом кредитів ЄКТС між компонентами освітніх програм оновленням вибіркових компонент згідно з національною рамкою кваліфікацій.

 • 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання

  Комп’ютерне та математичне моделювання (Бакалавр)

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

  Ідея спеціальності полягає у вивчені математичних методів, що спрямовані на побудову різних видів моделей. Значна увага приділяється вивченню математичних методів моделювання та їх реалізації через розробку програмного забезпечення. Окрім математичного моделювання вивчаються можливості з 3D та комп’ютерного моделювання. Активно впроваджуються методи побудови моделей на основі великих даних. Спеціальність носить прикладний характер, адже побудова моделей проводиться на реальних прикладах та супроводжується розробкою відповідних програм.

 • 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання

  Комп’ютерне та математичне моделювання (Магістр)

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

  Ідея спеціальності полягає у вивчені математичних методів, що спрямовані на побудову різних видів моделей. Значна увага приділяється вивченню математичних методів моделювання та їх реалізації через розробку програмного забезпечення. Окрім математичного моделювання вивчаються можливості з 3D та комп’ютерного моделювання. Активно впроваджуються методи побудови моделей на основі великих даних. Спеціальність носить прикладний характер, адже побудова моделей проводиться на реальних прикладах та супроводжується розробкою відповідних програм.

 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ» «INTELLIGENT CYBER SECURITY SYSTEMS» (МАГІСТР)

  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ – це освітньо-наукова програма, яка поєднує в собі спеціальність 113 «Прикладна математика» та спеціальність 125 “Кібербезпека та захист інформації”. Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють сучасними математичними методами й інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки даних, зокрема даних вимірювань і спостережень, технологій захисту інформації, інформаційної безпеки, кібербезпеки і безпеки інформації, розробки і використання програмного забезпечення захисту інформації, кібербезпеки й інформаційної безпеки.

   

  Про освітню програму (спеціалізацію):

  Метою даної міждисциплінарної освітньо-наукової програми другого (магістрського) освітньо-кваліфікаційному рівня є забезпечення підготовки фахівців-дослідників у галузях прикладної математики та кібербезпеки, які здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності, здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових і проектних робіт з використанням фундаментальних і спеціальних математичних методів для кібербезпеки та захисту інформації, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати й експлуатувати відповідне програмне забезпечення, а також використовувати і впроваджувати технології інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.