Відображається 1-12 з 18 результатів

 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)

  Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Бакалавр)

  Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

  Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

   

  Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)

  Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (Магістр)

  Геометричне моделювання – це аналітичний підхід до оперування базисними даними щодо геометричних образів та їх інтерпретації. Включає математичні та алгоритмічні методи для роботи з геометричними моделями об’єктів.

  Графічні інформаційні технології – це засоби обробки геометричних даних комп’ютерними методами.

   

  Моделювання геометричних об’єктів реального світу, алгоритмів візуалізації, технології анімації та рендерінгу, засвоєння сучасних інструментальних засобів проектування web-публікацій та основи гейм-дизайну.

 • Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)

  «Прикладна фізика та наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямів фізики, зокрема радіофізики, що ставлять за мету розв’язання фізичних проблем для практичних застосувань знань, наприклад в галузі наукомістких технологій, систем, наноматеріалів та створення нових приладів, апаратури, обладнання.

   

  Основні напрями підготовки: проектування, розробка та обслуговування радіотехнічної і радіофізичної апаратури та різноманітних радарних систем,  комп’ютериз­ова­них систем автоматичного управління, антено-фідерних систем, систем  мобільного зв’язку, супутникових інформаційних та навігаційних систем, бездротових локальних мереж передачі  даних  (Wi-Fi, Bluetooth), дослідження космічного середовища. Освіта, отримана за спеціальністю,  дозволяє легко адаптуватися в будь-якій галузі, пов’язаній з радіофізикою та електронікою. Можливості працевлаштування: підприємства радіоелектронної промисловості; наукові інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового); радіостанції та телеканали; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; організації з виробництва та продажу комп’ютерної техніки тощо.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інженерія радіоелектронних систем Магістр

  Інженерія радіоелектронних систем (Магістр)

  «Інженерія радіоелектронних систем» – це галузь науки і техніки, спрямована на створення пристроїв та систем, що ґрунтуються на використанні електромагнітних хвиль як носіїв інформації.

   

  Спеціалізація «Інженерія радіоелектронних систем» передбачає експериментальне та теоретичне дослідження процесів генерації, підсилення, обробки, каналізації, поширення, розсіяння електромагнітних хвиль, керування параметрами електромагнітних хвиль, що генеруються радіотехнічними засобами, випромінюються антенними системами різних конструкцій у хвилеводах та резонаторах, у вільному просторі, в геокосмосі, а також інших природних та штучних середовищах. Випускники є спеціалістами з  радіофізики та електроніки, здатні розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру, займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля. Фахівці з інженерії радіоелектронних систем можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників і інженерів наукових установ, менеджерами компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів зв’язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж тощо.

 • Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

  Інтелектуальні та робототехнічні системи (Бакалавр)

  Інтелектуальні та робототехнічні системи – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук, що найбільш інтенсивно розвиваються останнім часом. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.

   

  Розвиток систем штучного інтелекту базується на сучасних досягненнях математичної теорії. Розробка робототехнічних систем потребує знань теорії управління, теоретичної й аналітичної механіки. Завдяки цьому навчання побудовано на органічному поєднанні фундаментальної підготовки з глибоким знанням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Все це надає можливість випускнику проектувати та створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології проектування (Бакалавр)

  «Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп’ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати базові знання з фундаментальних наук та інформаційних технологій, необхідних для створення програмного забезпечення  повної комп’ютеризації усіх видів проектної діяльності.

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів передбачає набуття знань одразу у двох галузях: комп’ютерних та інженерних наук. Фахівці мають отримувати кваліфікацію на основі базового напряму з комп’ютерних наук, але з урахуванням специфіки їх застосування до інженерно-проектної діяльності. Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує професійну підготовку студентів, здатних:

  –  формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

  – розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

  Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову складову за спеціалізацією.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інформаційні технології проектування (Магістр)

  «Інформаційні технології проектування» – це спеціальність, яка унікально поєднує в собі комп'ютерні та інженерні дисципліни. Це дозволяє отримати поглиблені знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, потрібних для створення нових автоматизованих систем оптимального проектування в наукоємних галузях промисловості.

   

  Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері сучасних прикладних інформаційних технологій, що спрямовані на автоматизацію проектної діяльності в інженерії, соціально-економічній сфері та бажають отримати досвід дослідницької діяльності при вирішенні складних завдань щодо комп’ютерного моделювання складних об’єктів та процесів, обробки інформації та потоків даних. Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки, враховує специфіку роботи в галузі інформаційних  технологій, забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на здатності до самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи

 • Комп’ютерна механіка (Бакалавр)

  «Комп’ютерна механіка» – це спеціальність, що сполучає в собі класичну фундаментальну освіту і сучасну підготовку з комп’ютерних наук. Це дає можливість отримати базові знання, потрібні для аналізу та оптимізації конкурентоспроможних конструкцій, мехатронних та робото технічних систем.

   

  Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує професійну підготовку студентів, здатних:

  –  формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

  –  розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

  Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на науковому світогляді та професійних знаннях, та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері механіки та інформаційних технологій.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Комп’ютерна механіка (Магістр)

  «Комп’ютерна механіка» – це спеціальність, що сполучає в собі класичну фундаментальну і сучасну освіту з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук. Це дає можливість отримати поглибленні знання, потрібні для проведення наукових досліджень при створенні нових зразків наукоємної продукції.

   

  Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасних наукових досягненнях в галузі математичної науки, яка має справу з розробкою і використанням математичних методів, алгоритмів і програмних засобів, котрі знаходять застосування в науці, техніці, економіці, бізнесі, інформатиці і промисловості. Освітня програма забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на науковому світогляді та професійних знаннях, та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері механіки та інформаційних технологій, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову складову за спеціалізацією

 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем (Магістр)

  Комп’ютерне моделювання процесів та систем (Магістр)

  Комп’ютерне моделювання процесів та систем – це освітня програма, що призначена для підготовки професіоналів, які спроможні розробляти методи, алгоритми та програмне забезпечення, придатне до математичного опису складних процесів та технічних систем. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних систем управління, робототехнічних систем, програмних комплексів інженерного аналізу.

   

  Навчання побудовано на органічному поєднанні поглибленої математичної підготовки з засвоєнням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Освітня програма надає можливість випускнику створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами, розробляти нові програмні продукти для науково-технічної галузі.

 • Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Бакалавр)

  Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Бакалавр)

  Комп’ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем та процесів.  Комп’ютерне моделювання полягає в проведенні серії обчислювальних експериментів на ЕОМ, метою яких є аналіз, інтерпретація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об’єкта та, при необхідності, наступне удосконалення моделі.

  Для розвитку багатьох галузей промисловості, підвищення їхньої  ефективності та конкурентоздатності необхідно велику увагу приділяти удосконаленню складних гідроаеродинамічних процесів та методів їх дослідження. Тому комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів є актуальним та затребуваним напрямком.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузях енергетики, теплофізики, інформаційних технологій для створення аерокосмічної техніки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма спрямована на глибоку спеціальну підготовку викладачів, науковців, аналітиків, фахівців з інформаційних технологій, ініціативних та здатних до фундаментального аналізу сучасних проблем механіки суцільного середовища та теплофізики; враховує сучасні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Магістр)

  Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Магістр)

  Комп’ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем та процесів.  Комп’ютерне моделювання полягає в проведенні серії обчислювальних експериментів на ЕОМ, метою яких є аналіз, інтерпретація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об’єкта та, при необхідності, наступне удосконалення моделі.

  Для розвитку багатьох галузей промисловості, підвищення їхньої ефективності та конкурентоздатності необхідно велику увагу приділяти удосконаленню складних гідроаеродинамічних процесів та методів їх дослідження. Тому комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів є актуальним та затребуваним напрямком.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузях енергетики, теплофізики, інформаційних технологій для створення аерокосмічної техніки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма спрямована на глибоку спеціальну підготовку викладачів, науковців, аналітиків, фахівців з інформаційних технологій, ініціативних та здатних до фундаментального аналізу сучасних проблем механіки суцільного середовища та теплофізики; враховує сучасні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою.