» Search results for "" - Page 4
Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності Магістр Харків
Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Магістр)
product

Інтеграція технологічних процесів – це універсальна освітня програма, спрямована на підготовку інженерів, які за допомогою комп’ютерного моніторингу створюють енергоефективні виробництва з дотриманням екологічних і економічних вимог. Профілем підготовки освітньої програми є енергоаудит, що визначає раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в будь-якій галузі промисловості, в т.ч. хімічній, а також програмне забезпечення енергоефективності

 

Метою спеціалізації є підготовка кваліфікованих універсальних інженерів, які забезпечують високоефективну роботу виробництв (фармацевтичних, харчових, хімічних, газо- та нафтохімічних і будь-яких інших), оптимізують використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (вітрових електрогенераторів; сонячних установок; приливних, хвильових, водоспадних, геотермальних електростанцій; біопалива), створюють нові енергоефективні технології та енерготехнологічні системи, вдосконалюють і оптимізують використання енергетичних ресурсів на існуючих підприємствах і успішно керують виробництвом і персоналом

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Магістр)
product

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація), яка за змістом підготовки є інтеграцією знань щодо сучасних хімічних технологій створення екологічно-чистих композиційних полімерних матеріалів із комплексом заданих властивостей та унікальних автоматизованих технологій одержання захисно-декоративних покрить.

 

Про освітню програму / спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців у галузі технологій одержання прогресивних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів та покрить на їх основі з урахуванням сучасного досвіду та наукових досягнень. Освітня програма орієнтована на успішну діяльність у сфері: одержання нових композиційних матеріалів із заданими властивостями, проектування високотехнологічних виробництв, сертифікаційних лабораторій та галузевого менеджменту.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (Магістр)
product

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі це технології та обладнання для одержання благородних та рідкісних розсіяних металів та матеріалів на їх основі.

До хімічних технологій рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі відносяться технології: хімічних джерел струму( у т.ч. сучасні та перспективні літій іонні, літій полімерні акумулятори, паливні елементи), благородних та рідкісних розсіяних металів з рудної або вторинної сировини, матеріалів на основі благородних та рідкісних розсіяних металів (ювелірні вироби, каталізатори, матеріало мікро- та нанотехніки).

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Автоматизоване управління технологічними процесами Магістратура
Автоматизоване управління технологічними процесами (Магістр)
product

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем  управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, з моделювання та оптимізації систем управління, з розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Магістр)
product

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення нових технологічних процесів виробництва  полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій, оптимізація діючих виробництв полімерів з метою використання отриманих полімерних матеріалів в різних галузях промисловості, медицині, сільському господарстві, харчової промисловості,  косметології, побуті.

 

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів –  це уміння аналізувати взаємозв’язок  «склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого продукту, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластичних мас.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)
product

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості,  у медицині, будівництві,  авіації, сільському господарстві, харчової промисловості,  побуті.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Бакалавр)
product

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.

Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного та прикладного програмного забезпечення з використанням:

– сучасних мов програмування високого рівня ( С++, С♯, Java, Python, ASP);

– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);

– програмних систем для рішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);

– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);

– систем управління базами даних (MS ACCESS)

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Магістр)
product

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це випробуваний часом та постійно актуальний матеріалознавчий напрямок з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку. Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних видів кераміки, скла, емалей, цементів, вогнетривких і композиційних матеріалів для сучасних потреб науки, промисловості, та життєзабезпечення суспільства

 

Фокус спеціалізації – це композиційні керамічні, вогнетривкі та в’яжучі матеріали для металургії, будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу, авіації; наноматеріали й монокристали для високих технологій; біокераміка і біоскло (імплантати для стоматології та ортопедії); склоемалеві покриття для побутової та нагрівальної техніки, світловоди для кабельної техніки

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >