Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Бакалавр)

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія. Профілями підготовки за ОП є хімічні технології виробництва полімерних композиційних матеріалів (сучасних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів) та одержання декоративно-захисних покрить.

 

Про освітню програму/спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі сучасних технологій одержання лакофарбових матеріалів із комплексом заданих властивостей та захисно-декоративних покрить широкого спектру застосування, що є провідним напрямом хімічної промисловості. ОП орієнтована на успішну діяльність на сучасних підприємствах виробництва та застосування лакофарбових матеріалів, що забезпечує розвиток будівельних, машинобудівних та авіаційних технологій, архітектурного та промислового дизайну.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Бакалавр)

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це створення сучасних технологічних процесів переробки полімерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих виробів в таких галузях, як медицина, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість,  косметологія, побут.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів переробки полімерів на якість отриманого продукту, це здійснювання якісного та кількісного аналізу сировини та отриманої продукції, це уміння виконувати матеріальні, інженерні розрахунки технологічних процесів переробки полімерів, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого техпроцесу, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Бакалавр)

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це випробуваний часом та постійно актуальний матеріалознавчий напрямок з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку. Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних видів кераміки, скла, емалей, цементів, вогнетривких і композиційних матеріалів для сучасних потреб науки, промисловості та життєзабезпечення суспільства

 

Опис спеціалізації – це композиційні керамічні, вогнетривкі та в’яжучі матеріали для металургії, будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу, авіації; наноматеріали й монокристали для високих технологій; біокераміка і біоскло (імплантати для стоматології та ортопедії); склоемалеві покриття для побутової та нагрівальної техніки, світловоди для кабельної техніки

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності (Бакалавр)

Інтеграція технологічних процесів – це універсальна освітня програма, спрямована на підготовку інженерів, які за допомогою комп’ютерного моніторингу створюють енергоефективні виробництва з дотриманням екологічних і економічних вимог. Профілем підготовки освітньої програми є енергоаудит, що визначає раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в будь-якій галузі промисловості, в т.ч. хімічній, а також програмне забезпечення енергоефективності

 

Метою спеціалізації є підготовка кваліфікованих універсальних інженерів, які забезпечують високоефективну роботу виробництв (фармацевтичних, харчових, хімічних, газо- та нафтохімічних і будь-яких інших), оптимізують використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (вітрові електрогенераторів; сонячних установок; приливних, хвильових, водоспадних, геотермальних електростанцій; біопалива), створюють нові енергоефективні технології та енерготехнологічні системи, вдосконалюють і оптимізують використання енергетичних ресурсів на існуючих підприємствах і успішно керують виробництвом і персоналом

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Системи штучного інтелекту (Бакалавр)

Комп’ютерна інженерія – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності в галузі комп’ютерної інженерії є інфокомунікаційні системи і технології.

 

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів. Передбачено підготовку інженерних та наукових кадрів, які зможуть працювати із використанням сучасної обчислювальної техніки та мережі Internet, застосовуючи методи прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, а також використовувати інформаційні технології для проведення науково-дослідних робот.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >