» Search results for "" - Page 4

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Магістр)

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення нових технологічних процесів виробництва  полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій, оптимізація діючих виробництв полімерів з метою використання отриманих полімерних матеріалів в різних галузях промисловості, медицині, сільському господарстві, харчової промисловості,  косметології, побуті.

 

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів –  це уміння аналізувати взаємозв’язок  «склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого продукту, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластичних мас.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це проектування сучасних технологічних процесів з переробки полімерних композиційних матеріалів за принципом безвідходних, мало енергоємних і високопродуктивних технологій та оптимізація діючих виробництв з переробки пластмас з метою використання отриманих полімерних виробів в різних галузях промисловості,  у медицині, будівництві,  авіації, сільському господарстві, харчової промисловості,  побуті.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це уміння аналізувати взаємозв’язок « склад-структура-властивості» полімерної системи сучасними методами дослідження, це уміння оцінювати вплив технологічних параметрів процесів переробки полімерів на якість отриманих виробів, це уміння виконувати матеріальні, технологічні та інженерні розрахунки технологічних процесів переробки пластичних мас.

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Бакалавр)

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.

Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного та прикладного програмного забезпечення з використанням:

– сучасних мов програмування високого рівня ( С++, С♯, Java, Python, ASP);

– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);

– програмних систем для рішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);

– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);

– систем управління базами даних (MS ACCESS)

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Магістр)

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це випробуваний часом та постійно актуальний матеріалознавчий напрямок з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку. Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних видів кераміки, скла, емалей, цементів, вогнетривких і композиційних матеріалів для сучасних потреб науки, промисловості, та життєзабезпечення суспільства

 

Фокус спеціалізації – це композиційні керамічні, вогнетривкі та в’яжучі матеріали для металургії, будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу, авіації; наноматеріали й монокристали для високих технологій; біокераміка і біоскло (імплантати для стоматології та ортопедії); склоемалеві покриття для побутової та нагрівальної техніки, світловоди для кабельної техніки

[insert page='komentar-op-magistr' display='content']… Докладніше >

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (Бакалавр)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів – спеціалізація спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”. Підготовку веде кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.

 

Унікальність спеціалізації хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів полягає в тому, що навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, біохімія, біологія, FD&C технологій та косметичних засобів. Фахівці проходять підготовку з технологій виробництва харчових добавок і косметичних засобів різного призначення, а також з технологій, набувають практичних навичок в області аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, організації промислового виробництва даних продуктів. Фахівці отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній та косметичній промисловостях, що сприяє підвищенню продуктивності праці, прискорює темпи впровадження інновацій на виробництві, підвищення конкурентоспроможності продукції хімічної та косметичної галузей.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить (Бакалавр)

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 161-Хімічні технології та інженерія. Профілями підготовки за ОП є хімічні технології виробництва полімерних композиційних матеріалів (сучасних екологічно-чистих лакофарбових матеріалів) та одержання декоративно-захисних покрить.

 

Про освітню програму/спеціалізацію: метою є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі сучасних технологій одержання лакофарбових матеріалів із комплексом заданих властивостей та захисно-декоративних покрить широкого спектру застосування, що є провідним напрямом хімічної промисловості. ОП орієнтована на успішну діяльність на сучасних підприємствах виробництва та застосування лакофарбових матеріалів, що забезпечує розвиток будівельних, машинобудівних та авіаційних технологій, архітектурного та промислового дизайну.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів (Бакалавр)

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення сучасних технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій  з метою використання отриманих матеріалів в таких галузях, як медицина, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість,  косметологія, побут.

 

Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого матеріалу, це здійснювання аналізу сировини та готової продукції, це уміння виконувати матеріальні, та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластмас, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого виробництва, розуміти екологічні та соціальні наслідки  професіональної діяльності.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (Бакалавр)

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це створення сучасних технологічних процесів переробки полімерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих виробів в таких галузях, як медицина, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість,  косметологія, побут.

 

Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів переробки полімерів на якість отриманого продукту, це здійснювання якісного та кількісного аналізу сировини та отриманої продукції, це уміння виконувати матеріальні, інженерні розрахунки технологічних процесів переробки полімерів, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого техпроцесу, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності.

[insert page='komentar-op-bakalavr' display='content']… Докладніше >

Буклет ХПІ.pdf