Інструкція по вступу на 2-3 курс та 1 прискорений

 

1. Вибір освітньої програми, конкурсної пропозиції та підрозділу (інституту або факультету)

 • Маючи на руках диплом молодшого спеціаліста/бакалавра (але не диплом кваліфікованого робітника після професійно-технічних навчальних закладів), можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в НТУ «ХПІ» або на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток Правил прийому)
 • Після вибору спорідненої спеціальності потрібно вибрати підрозділ для навчання, де є так звана скорочена форма навчання: випускник коледжу (технікуму) може бути зарахований на спеціально відведені для молодших спеціалістів бюджетні або контрактні місця.
 • Якщо скороченою форми немає, то є можливість вступити на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт.
 • У разі вступу на 1-й курс скороченої форми або на 2-й курс звичайної форми навчання підготовка бакалавра триватиме 3 роки. Можливість вступу на дану спеціальність і курс визначає директор інституту або декан факультету, виходячи з розбіжностей в навчальних програмах коледжу (технікуму) та НТУ «ХПІ».
 • Крім того, на 2-й (іноді 3-й) курс звичайної форми підготовки на контракт можна вступати на основі вже здобутого диплома бакалавра або магістра (спеціаліста).

 

2. Подача заяви, рейтингові списки, оригінали документів, зарахування та інші важливі питання

Для вступу на 1-й скорочений курс або на старші курси (2,3) у 2020 заяви подаються в паперовій формі.

 

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра відповідно до Додатку 6 Правил прийому до НТУ “ХПІ”

 

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

 

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

Додаток 1 Правил прийому

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість платних послуг у 2020/2021 навчальному році НТУ “ХПІ”.

 

dodatok-1-litsenziini-obsiagy-ta-vartist-navchannia-2020-v-pravyla-pryiomu

 

Завантажити Додаток 1.pdf

 

 

📥 Завантажити БАКАЛАВР обсяги державного замовлення для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста.pdf

 

Держ.замовлення Бакалавр скорочена форма НТУ ХПІ 2020

 

 

Докладніше про вступ на основі диплома молодшого спеціаліста за посиланням

 

Шифр та назва спеціальності Максимальний обсяг прийому
Заочна форма
Було Змінені
053 Психологія

 • Психологія
5

 • 5
0

 • 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Електроенергетика
 • Електромеханіка
 • Електропривод, мехатроніка та робототехніка
5

 • 2
 • 2
 • 1
5

 • 3
 • 2
 • 0
161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології та інженерія
 • Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
 • Технології нафти, газу і твердого палива
5

 • 2
 • 2
 • 1
5

 • 3
 • 2
 • 0
162 Біотехнології та біоінженерія

 • Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія)
2

 • 2
0

 • 0
263 Цивільна безпека

 • Охорона праці
2

 • 2
0

 • 0
292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародні економічні відносини
2

 • 2
0

 • 0

 

 

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто ПРЕД’ЯВЛЯЄ оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або   квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях,    де    органи    державної    влади    тимчасово    не    здійснюють  свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник ДОДАЄ:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Договір про навчання мають право підписувати:

– абітурієнти віком від 18 років;
– «законні представники» абітурієнта.

 

Зазвичай, законні представники — це батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

У деяких випадках право підпису договору мають «представники» (особи, що діють по довіреності від імені батьків).

 

Друзі, чекаємо на вас в НТУ «ХПІ» щоденно:

Для вступу на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти на бюджет:

27 серпня (чт.) — з 12:00 до 18:00;
28 серпня (пт.) — з 8:00 до 18:00;
29 серпня (сб.) — з 9:00 до 18:00;
30 серпня (нд.) — з 9:00 до 18:00;
31 серпня (пн.) — з 8:00 до 18:00.

 

Адреса: м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

 

 

 

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

Якщо ви не змогли вступити до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок державного замовлення (на бюджет), ви можете вступити на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт). Перед цим рекомендуємо ознайомиться з цінами контракного навчання.

 

 

Список конкурсних пропозицій НТУ “ХПІ” (Бакалавр 2-3 курс та 1 прискорений)

ХПІ чекає на тебе! Зроби свій вибір!

🎓 Освітня програма (Спеціалізація): Галузь знань, Спеціальність: Вступ:
Видобування нафти і газу (Бакалавр) Видобування нафти і газу (Бакалавр) ,
Інформаційні технології в медіаіндустрії (Бакалавр) Інформаційні технології в медіаіндустрії (Бакалавр) ,
Фармація, промислова фармація (Бакалавр) Фармація, промислова фармація (Бакалавр) ,
Охорона праці (Бакалавр) Охорона праці (Бакалавр) ,
Локомотиви та локомотивне господарство (Бакалавр) Локомотиви та локомотивне господарство (Бакалавр) ,
Автомобільний транспорт (бакалавр) Автомобільний транспорт (бакалавр) ,
Заповнювач МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр) ,

 

Поширити: