Інструкція по вступу до магістратури НТУ «ХПІ»

Вступ на спеціальності Інституту механічної інженерії і транспорту (МІТ):

Спеціальності (МІТ):
101 Екологія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
145 Гідроенергетика
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
Завантажити інструкцію по вступу (МІТ)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 МІТ: 101, 131, 132, 133, 145, 263, 274 магістр.pdf
Спеціальності (Е):
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
171 Електроніка
273 Залізничний транспорт
Завантажити інструкцію по вступу (Е)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 Е: 141, 142, 144, 171, 273 магістр.pdf
Спеціальності (ІКМ):
105 Прикладна фізика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
Завантажити інструкцію по вступу (ІКМ)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 ІКМ: 113, 122, 151, 152, 153, 172 магістр.pdf
Спеціальності (ХТ):
161 Хімічні технології та інженерія
181 Харчові технології
162 Біотехнології та біоінженерія
185 Нафтогазова інженерія та технології
Завантажити інструкцію по вступу (ХТ)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 ХТ: 161, 162, 181, 185 магістр.pdf
Спеціальності (БЕМ):
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Завантажити інструкцію по вступу (БЕМ)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 БЕМ: 051, 071, 072, 073, 075, 076 магістр.pdf
Спеціальності (КН):
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія
Завантажити інструкцію по вступу (КН)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 КН: 113, 121, 122, 123, 125, 126 магістр.pdf

Вступ на спеціальності Інститут соціально-гуманітарних технологій (СГТ):

Спеціальності (СГТ):
011 Освітні, педагогічні науки
017 Фізична культура і спорт
035 Філологія
053 Психологія
054 Соціологія
232 Соціальне забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
Завантажити інструкцію по вступу (СГТ)
Вступ на магістра на Бакалавр, Спеціаліст, Магістр:
📥 СГТ: 011, 017, 035, 053, 054, 232, 281 магістр.pdf

 

 

 

Терміни і дати вступних випробувань будуть опубліковані додатково на цьому сайті в розділі “новини”.

 

Якщо ви не змогли вступити до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок державного бюджету, ви можете вступити на навчання на контрактній основі. Перед цим рекомендуємо ознайомиться з цінами контрактного навчання.

 


Список конкурсних пропозицій НТУ “ХПІ” – МАГІСТРАТУРА

ХПІ чекає на тебе! Зроби свій вибір!

🎓 Освітня програма (Спеціалізація): Галузь знань, Спеціальність: Вступ:
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Магістр) АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Магістр)
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (Магістр) МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (Магістр)
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист (Магістр) Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист (Магістр)
Хімічні технології та інженерія (магістр) Хімічні технології та інженерія (магістр)
Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Магістр) Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Магістр)
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (магістр) Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (магістр)
Біотехнології та біоінженерія (магістр) Біотехнології та біоінженерія (магістр)
Електроніка (Магістр) Електроніка (Магістр)
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (Магістр) ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (Магістр)
Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства (Магістр) Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства (Магістр)
Видобування нафти і газу (Магістр) Видобування нафти і газу (Магістр)
Охорона праці (Магістр) Охорона праці (Магістр)
Локомотиви та локомотивне господарство (Магістр) Локомотиви та локомотивне господарство (Магістр)
Автомобільний транспорт (магістр) Автомобільний транспорт (магістр)
Заповнювач Адміністративний менеджмент (Магістр)

 

Поширити: