Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
054 Соціологія
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки 101 Екологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт

 

Детальніше про порядок вступу до аспірантури читайте на сайті відділу аспірантури НТУ “ХПІ”