Спеціальність Маркетинг

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 6 результатів

 • Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності (Бакалавр)

  Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Маркетинговий менеджмент (Бакалавр)

  Маркетинговий менеджмент (Бакалавр)

  Маркетинговий менеджмент – це нова унікальна освітня програма, яка передбачає опанування фахівцями-маркетологами сучасними професійними інформаційними технологіями

   

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства (підрозділу), що володіють базовими знаннями і практичними навичками з планування, організації, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві щодо розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики з використанням інформаційного забезпечення на принципах наукового та системного підходів з урахуванням відповідних компетентностей

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Маркетинговий менеджмент (Магістр)

  Маркетинговий менеджмент (Магістр)

  Маркетинговий менеджмент – це унікальна освітня програма, яка дозволяє студентам опанувати професію маркетолога, та стати фахівцями в галузі PR-технологій, брендингу, планування маркетингових заходів

   

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері ефективного стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства на основі наукових досліджень щодо обґрунтування вибору напрямків діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі з використанням економіко-математичних моделей і методів аналізу та прогнозування ринкових можливостей підприємства, стратегічного планування діяльності підприємства

 • Маркетингові дослідження (Бакалавр)

  Маркетингові дослідження (Бакалавр)

  Маркетингові дослідження – це вид діяльності, який пов’язує маркетолога зі споживачами, покупцями і суспільством через інформацію, яка використовується для виявлення та визначення маркетингових можливостей і проблем, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. Маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства і т.ін.

  Спеціальність маркетинг (спеціалізація “Маркетингові дослідження”) забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах. Основними завданнями фахівця з маркетингу є дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу.

  Особливості програми підготовки – наявність професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері маркетингу.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Рекламний бізнес (Бакалавр)

  Рекламний бізнес (Бакалавр)

  Рекламний бізнес – це  комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на зміну ринкової кон’юнктури, вживання необхідних заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, забезпечення позитивного іміджу фірми та її торговельної марки, оскільки реклама – є важливою складовою бізнесу.

  Спеціальність маркетинг (спеціалізація “Рекламний бізнес”) забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах рекламної галузі. Основними завданнями фахівця з маркетингу є дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу, успішне володіння основами рекламного бізнесу.

  Особливості програми підготовки – наявність професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері маркетингу, рекламного бізнесу.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Рекламний бізнес (Магістр)

  Рекламний бізнес (Магістр)

  Рекламний бізнес – це  комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на зміну ринкової кон’юнктури, вживання необхідних заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, забезпечення позитивного іміджу фірми та її торговельної марки, оскільки реклама – є важливою складовою бізнесу.

  Спеціальність маркетинг (спеціалізація “Рекламний бізнес”) забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах рекламної галузі. Основними завданнями фахівця з маркетингу є дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу, успішне володіння основами рекламного бізнесу.

  Особливості програми підготовки – наявність професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері маркетингу, рекламного бізнесу.