Спеціальність Енергетичне машинобудування

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано 10 результатів

 • Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

  Газотурбінні установки і компресорні станції (Магістр)

  Газотурбінні установки і компресорні станціїце освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо сучасних конструкцій, їх проектування, виробництва та експлуатації газотурбінної техніки, що використовується у газоперекачувальних агрегатах, енергоустановках, наземному та морському транспорті.

   

  Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями у газотранспортній галузі. У програмі «Газотурбінні установки і компресорні станції» використовуються розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у газотранспортній галузі, а також на етапах наукових досліджень. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, Ansys, AutoCAD, SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні компанії світу та чекає робота з достойною заробітною платою.

 • Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)

  Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики тощо. Для вирішення цих питань необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

   

  Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення, випробувань, експлуатації, діагностики та ремонтів перспективних двигунів, ефективно працювати в суміжних областях енергетики.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Двигуни внутрішнього згоряння (Магістр)

  Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави та в перспективі залишаються найбільш поширеним мобільним енергетичним джерелом. Двигунобудування сьогодні стрімко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики. Для вирішення новітніх завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

   

  Магістерська програма орієнтована на виконання робіт інноваційного характеру в сферах енергетичного машинобудування та двигунобудування. Основою підготовки є комп’ютерне проектування та керування, удосконалення робочих процесів та підвищення енергоефективності, використання альтернативних палив та оптимізація конструкцій, забезпечення високих рівнів форсування та показників екологічності. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого фахівця-енергетика.

 • Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння (Бакалавр)

  Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається. Необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

   

  Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах випробувань, експлуатації, діагностики, сервісного обслуговування та ремонтів перспективних двигунів, а також проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення ДВЗ, ефективно працювати в суміжних областях енергетики. Програма розрахована на випускників технікумів споріднених до енергетичного машинобудування спеціальностей.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • 142.01 «Енергогенеруючі технології та установки»

  Енергогенеруючі технології та установки (Бакалавр)

  Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості і в побуті.

  Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні  методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

  Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші, які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті.

   

  Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

  Головною перевагою освітньої програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки висококваліфікованого інженера – енергетика. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки (технічна термодинаміка, теорія тепло масообміну, гідрогазодинаміка, перетворення енергії, теорія горіння та інші).

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)

  Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)

  Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості.

  Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

  Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші,  які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті, в наукових дослідженнях

   

  Освітня програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

  Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього високо кваліфікованого інженера-енергетика. Програма збалансована щодо загальної, соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

  Освітня програма магістрів за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» охоплює різні дисципліни, що містять фундаментальні знання щодо математичного та комп’ютерного моделювання фізичних, хімічних, механічних  процесів, які відбуваються в енергетичних об’єктах, використання математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій, засобів вимірювань, інженерію та інжиніринг існуючих та інноваційних енергоустановок різного типу та призначення. Програма забезпечує можливість отримати високий рівень знань з  природничо-наукових дисциплін і дисциплін спеціальної підготовки, зокрема: «Сучасні інформаційні технології в енергетиці»; «Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень»; «Спецпитання тепломасообмінних процесів»; «Динаміка теплогідравлічних процесів»; «Методи імітаційного моделювання в САПР» та інших

 • Комп’ютерна інженерія турбомашин (Бакалавр)

  Комп’ютерна інженерія турбомашин (Бакалавр)

  Комп’ютерна інженерія турбомашин це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» з підготовки сучасних інженерів-енергетиків з найширшим використанням комп’ютерних технологій при проектуванні, конструюванні і виробництві турбомашин різного призначення.

  ОП «Комп’ютерна інженерія турбомашин» надає знання щодо конструкцій і основ проектування турбомашин, які використовуються в енергетиці, авіації, морському транспорті, металургії, газотранспорті, комунальному господарстві.

  Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів для енергетичної галузі. Отримані комп’ютерні навички дозволяють професійно володіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject та програмувати на мовах FORTRAN і C++ в середовищі VisualStudio і QT. Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Кріогенна та холодильна техніка (Бакалавр)

  Кріогенна та холодильна техніка (Бакалавр)

  Про освітню програму / конкурсну пропозицію:

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Кріогенна та холодильна техніка (Магістр)
 • Турбіни (Магістр)

  Турбіни (Магістр)

  Турбіни – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка надає знання щодо існуючих та перспективних конструкцій, сучасних принципів проектування та виробництва парових і газових турбін, а також регулювання, експлуатації, монтажу і ремонту турбоустановок.

   

  Мета освітньої програми – підготовка магістрів, які є фахівцями в галузі турбінобудування. До програми «Турбіни» включені обов’язкові розділи щодо вивчення найсучасніших комп’ютерних технологій, які застосовуються у наукових дослідженнях, у процесах проектування та підготовки виробництва турбін різного призначення. Комп’ютерна підготовка дає можливість професійно користуватись сучасними продуктами AxStream, AutoCAD та SolidWorks. Саме у таких спеціалістах зацікавлені провідні енергомашинобудівні компанії світу та чекає творча робота з достойною заробітною платою.