Спеціальність Публічне управління та адміністрування

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та профілізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Показано один результат

  • Цифрове врядування (Бакалавр)

    Цифрове врядування (Бакалавр)

    Забезпечення практичного виконання органами державного управління та органами місцевого самоврядування (державою та суспільством) покладених на них завдань і функцій вимагає наявності спеціально підготовлених фахівців у галузі публічного управління. Класична програма підготовки фахівців відповідного профілю, тобто без визначення спеціалізації, не дозволяє суб’єкту реалізації освітньої програми зосередитись на формуванні у майбутніх фахівців тих з унікальних компетентностей, які дозволять у майбутньому їх власнику бути затребуваним на ринку праці. Запропонована у межах освітньої програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Цифрове врядування» дозволяє випускнику успішно конкурувати не лише у боротьбі за вакансії в органах державної влади та місцевого самоврядування, а й бути затребуваним у межах будь з яких організаційних структур професійна діяльність яких зосереджена на наданні е-послуг (е-управління, е-навчання, е-маркетінг, е-комунікація, е-PR тощо).

     

    За результатами навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Цифрове врядування») випускники будуть підготовлені до самостійного розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності державного службовця та службовця органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері цифрового врядування. Крім того, освітня програма забезпечує гармонійний розвиток особистості, а саме її талантів, інтелектуальних, професійних і творчих здібностей, які сприяють успішній самореалізації набутих під час навчання компетентностей в системі органів публічного управління, а саме тих її структурних підрозділів, метою функціонування яких є забезпечення надання публічних послуг через механізм використання інформацційно-комуннікаційних техноллогіїй (ІКТ). Навчання за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Цифрове врядування») передбачає проходження студентами спеціальної практики в органах державної влади та (або) місцевого самоврядування, а також в організаціях та установах фокусом професійної уваги яких є надання електронних послуг та (або) використання ІКТ для формування та адміністрування управлінських рішень.