174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Магістр)

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем  управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, з моделювання та оптимізації систем управління, з розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління, знання з проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, теоретичних основ складних систем управління, розробки промислових комп’ютерних мереж, розподілених систем управління, систем людино-машинного інтерфейса (в SCADA-системах ZenOn, Мастер-Скада, Trace Mode), розробки та супроводу баз даних (MySQL, PostgreSQL), у тому числі реального часу, прикладного програмного забезпечення промислових контролерів (Control Buelder F, TIA Portal), супровід і розробку сучасного технічного і програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування»

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування»

Назва спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Контакти:

кафедра «Автоматика та управління в технічних системах», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51, т. 057-70-76-842 e-mail: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Завідувач кафедри:

ЗУЄВ  АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Системи управління якістю
 • Моделювання і оптимізація систем управління
 • Системний аналіз складних систем управління
 • Системи управління на основі програмованих контролерів
 • Системи управління електроприводами
 • Автоматизоване проектування систем управління
 • Методи аналізу та автоматизованої обробки даних
 • Інтерфейси комп’ютерних систем управління
 • Інформаційні процеси в системах управління
 • Цифрові системи управління
 • Спеціалізовані системи управління
 • Мікроконтролерні пристрої в автоматиці

Характеристика спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика – це спеціалізація, за якою здійснюється підготовка фахівців у сфері комп’ютеризованих систем управління, технічних і програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті і в побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

Основні напрямки діяльності фахівця:

 • пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікропроцесорних елементів і комплектів, засобів програмованої логіки
 • аналіз і синтез складних і автономних схем автоматичного управління, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів і мікро-ЕОМ
 • системи контролю та управління об’єктами і процесами на відстані через спеціальні канали зв’язку
 • діагностика роботи цифрових пристроїв і систем управління
 • розробка та експлуатація систем з числовим програмним управлінням технічними засобами в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Кафедра має великий науковий і інженерний потенціал, сучасну матеріальну базу, веде наукові дослідження в декількох перспективних напрямах за профілем спеціальності, що дозволяє залучати студентів до інженерної та наукової діяльності вже на ранніх стадіях навчання. Протягом навчання у студентів є можливість прийняти участь у широкому переліку програм академічної мобільності та отримати диплом магістра обраного ЗВО країн ЄС. Кращим із випускників програми навчання магістрів надається можливість почати кар’єру в науці і продовжити навчання в аспірантурі.

Кваліфікація: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Можливості працевлаштування:

Випускники, які підготовлені за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», отримують можливість працевлаштуватися на провідних підприємствах Харкова та України: Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченко, групі підприємств ПАТ «ХАРТРОН», СП “Экостар Украина”, ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А. А. Морозова, ВО “ОВЕН”, ТОВ НВП «Стальенерго», ТОВ НВП «Вертикаль», ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), НТК «Інститут монокристалів», ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru

Назва спеціалізації:

Автоматизоване управління технологічними процесами

Контакти:

кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», вул. Кирпичова, 2, 2-ий технічний корпус, під’їзд 2, поверх 3, к. 37, тел. 057-70-76-687, 057-70-76-676, 057-70-76-272, e-mail: axts_ekm@ukr.net

Завідувач кафедри:

ПОДУСТОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр (освітньо-професійна програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП)
 • Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації
 • Моделювання та оптимізація систем управління
 • Теоретичні основи складних систем управління
 • Мережі автоматизованих систем управління
 • Програмне забезпечення автоматизованих систем управління
 • Розподілені системи управління
 • Інформаційні технології в управлінні.
Характеристика спеціалізації:

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями.

Спеціалізація «Автоматизоване управління технологічними процесами» передбачає підготовку сучасних фахівців з проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) та їх інформаційного, математичного та інформаційного забезпечення.

Автоматизований технологічний комплекс включає дві частини: об’єкт та система управління. Тому необхідно формування структури та характеристик об’єкта, а також синтез системи управління для сформованого об’єкту. Це стосується комплексу завдань, зокрема виділення підсистем, визначення точок-джерел  інформації, керуючих впливів, оцінки якості процесу функціонування. Ці завдання вирішуються з використанням сучасної комп’ютерної техніки та промислових контролерів. Глибокі знання в цьому напрямку дозволяють випускникам успішно розробляти і впроваджувати автоматизовані системи управління технологічними процесами з використанням сучасних методів управління та інформаційних технологій.

Для надбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне комп’ютернe і мережеве обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науко-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління та програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м. Харкова та України.

 

Кваліфікація: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

Можливості працевлаштування:

Наші випускники – фахівці з комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють: програмістами, веб-мейкерами, QА-інженерами, проектувальниками систем автоматизації, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, КІСУ.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, фірм “Nix Solution”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс” та інш.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/welcome/

https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

Назва спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне  програмування

Контакти:

кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», вул. Кирпичова, 2, 2-ий технічний корпус, під’їзд 2, поверх 3, к. 37, тел. 057-70-76-687, 057-70-76-676, 057-70-76-272, e-mail: axts_ekm@ukr.net

Завідувач кафедри:

ПОДУСТОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем
 • Моделювання та оптимізація систем управління
 • Теоретичні основи складних систем управління
 • Розподіленні системи управління
 • Людино-машинний інтерфейс
 • Комп’ютерні мережі
 • Організація баз даних
 • Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем
Характеристика спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує керуючі алгоритми і моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять в комп’ютерно-інтегровані системи управління.

За спеціалізацією “Комп’ютерно-інтегровані виробництва і прикладне програмування” передбачається підготовка сучасних фахівців з розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. Вона орієнтована на сучасні технології, здійснення яких неможливе без інтегрального застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, що забезпечує рішення задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних і знань з застосуванням сучасного програмного забезпечення.

Здійснення сучасних інформаційних технологій управління неможливо без застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Глибокі знання в цьому напрямку дозволяють випускникам розробляти і впроваджувати комп’ютерно-інтегровані системи управління і засоби людино-машинного інтерфейсу для різних галузей промисловості, а також застосовувати сучасні мережеві технології для збору і обробки технологічної інформації, прийняття рішень по управляючим впливам на технологічні комплекси. При вирішенні цих завдань використовуються системи управління базами даних і середовищ для прикладного програмування, засновані на міжнародних стандартах.

Для придбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне комп’ютерне та мережеве обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науково-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління і програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м.Харкова та України.

Студенти, які навчаються за такою сучасною і затребуваною спеціалізацією, як комп’ютерно-інтегровані виробництва і прикладне програмування, набувають широке коло знань і навичок. Завдяки цьому фахівці даної спеціалізації знаходять широке поле діяльності в багатьох сферах виробництва.

Кваліфікація: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

Можливості працевлаштування:

Наші випускники – фахівці з комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють: програмістами, веб-мейкерами, QА-інженерами, проектувальниками систем автоматизації, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, КІСУ.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, фірм “Nix Solution”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс” та інш.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/welcome/

https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність:

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.