073 - Менеджмент

Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (магістр)

Освітня програма «Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2020 року

Вступ 2020
Шифр: 073.04М-1 Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (англійською мовою навчання)»

Назва спеціалізації:

Бізнес-адміністрування

Контакти:

Кафедра менеджменту та оподаткування
Адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, навчальний корпус №5, 4-й поверх, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Завідувач кафедри:

Краснокутська Наталія Станіславівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • менеджмент організацій;
 • управління стратегічними змінами;
 • інформаційні системи і технології в менеджменті;
 • управління проектами;
 • лідерство та управління конфліктами;
 • маркетинговий менеджмент;
 • підприємництво та інновації;
 • бізнес-етика та соціальна відповідальність та інші.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів, які мають критичне і системне мислення і здатні до творчої професійної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Основні програмні компетентності:  вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління бізнесом для прийняття рішень; здійснювати ефективні бізнес-комунікації; демонструвати лідерські якості; обґрунтовувати напрями підприємницької діяльності на інноваційній основі тощо.

Мова навчання:

Англійська

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: функціональних менеджерів підприємств і їх підрозділів; керівників і менеджерів кадрових служб; керівників малих підприємств; менеджерів з досліджень та розробок, зв’язків з громадськістю; менеджерів проектів; консультантів з економічних питань тощо.

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Відео-презентація: https://www.youtube.com/watch?v=zKu3yt1TYlY

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (с английским языком обучения)»

Название специализации:

Бизнес-администрирование

Контакты:

Кафедра менеджмента и налогообложения
Адрес: 61024, г.. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, учебный корпус №5, 4-й этаж, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Краснокутская Наталья Станиславовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • менеджмент организаций;
 • управление стратегическими изменениями;
 • информационные системы и технологии в менеджменте;
 • управление проектами;
 • лидерство и управление конфликтами;
 • маркетинговый менеджмент;
 • предпринимательство и инновации;
 • бизнес-этика и социальная ответственность и др.
Характеристика специализации:

Специализация «Бизнес-администрирование» направлена на подготовку менеджеров, которые имеют критическое и системное мышление и способны к творческой профессиональной деятельности в условиях глобальной конкуренции. Основные программные компетентности: умение выбирать и использовать концепции, методы и инструментарий управления бизнесом для принятия решений; осуществлять эффективные бизнес-коммуникации; демонстрировать лидерские качества; обосновывать направления предпринимательской деятельности на инновационной основе и т.д. Язык обучения: украинский или английский.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут занимать должности функциональных менеджеров предприятий и их подразделений; руководителей и менеджеров кадровых служб; руководителей малых и средних предприятий; менеджеров по исследованиям и разработкам, менеджеров по связям с общественностью; менеджеров проектов; консультантов по экономическим вопросам и т.д.

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Видео-презентация: https://www.youtube.com/watch?v=zKu3yt1TYlY

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *