073 - Менеджмент

Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (магістр)

(2 відгуків)

Освітня програма «Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління бізнесом і сформувати здатності до системного та інноваційного мислення для прийняття ефективних  управлінських рішень.

 

Артикул: 073.04М-1 Категорія: Позначка:

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

Прохоренко Олена Вікторівна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • менеджмент організацій;
 • управління стратегічними змінами;
 • інформаційні системи і технології в менеджменті;
 • управління проектами;
 • лідерство та управління конфліктами;
 • маркетинговий менеджмент;
 • підприємництво та інновації;
 • бізнес-етика та соціальна відповідальність та інші.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів, які мають критичне і системне мислення і здатні до творчої професійної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Основні програмні компетентності:  вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління бізнесом для прийняття рішень; здійснювати ефективні бізнес-комунікації; демонструвати лідерські якості; обґрунтовувати напрями підприємницької діяльності на інноваційній основі тощо.

 

Мова навчання:

Англійська

 

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: функціональних менеджерів підприємств і їх підрозділів; керівників і менеджерів кадрових служб; керівників малих підприємств; менеджерів з досліджень та розробок, зв’язків з громадськістю; менеджерів проектів; консультантів з економічних питань тощо.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi

 

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра менеджмента

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Прохоренко Елена Викторовна

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:
 • менеджмент организаций;
 • управление стратегическими изменениями;
 • информационные системы и технологии в менеджменте;
 • управление проектами;
 • лидерство и управление конфликтами;
 • маркетинговый менеджмент;
 • предпринимательство и инновации;
 • бизнес-этика и социальная ответственность и др.
Характеристика специализации:

Специализация «Бизнес-администрирование» направлена на подготовку менеджеров, которые имеют критическое и системное мышление и способны к творческой профессиональной деятельности в условиях глобальной конкуренции. Основные программные компетентности: умение выбирать и использовать концепции, методы и инструментарий управления бизнесом для принятия решений; осуществлять эффективные бизнес-коммуникации; демонстрировать лидерские качества; обосновывать направления предпринимательской деятельности на инновационной основе и т.д.

 

Язык обучения

Английский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут занимать должности функциональных менеджеров предприятий и их подразделений; руководителей и менеджеров кадровых служб; руководителей малых и средних предприятий; менеджеров по исследованиям и разработкам, менеджеров по связям с общественностью; менеджеров проектов; консультантов по экономическим вопросам и т.д.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

2 відгуки для Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (магістр)

 1. Одне з найправильніших рішень в житті

  Закінчивши бакалаврат за юридичною спеціальністю я вирішила освоїти ще одну і розширити свої навички. Після довгого вивчення варіантів мій вибір припав на НТУ «ХПІ», який підкупив мене можливістю навчатися англійською мовою. Це безумовно великий плюс для майбутньої кар’єри. Вступ був досить простим- вступні іспити і англійська мову. І через рік навчання можу з упевненістю сказати, що це було правильним рішенням- відмінний викладацький склад, грамотно розроблена програма навчання, практичні навички які отримуєш під час навчання. До того ж можливість поїхати на семестр за програмою Erasmus і отримати безцінний досвід. Тож якщо ви сумніваєтеся вступати чи ні, то безсумнівно так!

 2. Стовідсотково найкращий вибір

  Закінчивши бакалаврат за юридичною спеціальністю я вирішила освоїти ще одну і розширити свої навички. Після довгого вивчення варіантів мій вибір припав на НТУ ХПІ, який підкупив мене можливістю навчатися англійською мовою. Це безумовно великий плюс для майбутньої кар’єри. Вступ був досить простим- вступні іспити і англійська мова. І через рік навчання можу з упевненістю сказати, що це було правильним рішенням- відмінний викладацький склад, чудово складена програма навчання, практичні навички, які отримуєш під час навчання. До того ж, можливість поїхати на семестр за програмою Erasmus і отримати безцінний досвід. Тож якщо ви сумніваєтеся вступати чи ні, то безсумнівно так!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.