Спеціальність Прикладна механіка

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображається 1-12 з 23 результатів

 • Автоматизоване моделювання технічних систем (Бакалавр)

  Автоматизоване моделювання технічних систем – діяльність, спрямована на виявлення основних властивостей досліджуваного об’єкта, побудову моделей та їх застосування для прогнозування поведінки об’єкта. Автоматизоване моделювання технічних систем включає в себе відображення проблеми із реального світу у світ моделей (процес абстракції), аналіз та оптимізацію моделі, знаходження рішення і відображення його назад у реальний світ.

   

  Формує спеціаліста зі здатністю до:

  -володіння та розуміння методології дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології проектування сучасних інформаційних систем

  – володіння й розуміння методології математичного моделювання у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології розподілених комп’ютерних систем і мереж

  – володіння й розуміння методології комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем

  – володіння й розуміння методології розробки інформаційних систем

  -володіння й розуміння методології комп’ютерного моделювання динамічних систем

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Автоматизоване моделювання технічних систем (Магістр)

  Автоматизоване моделювання технічних систем – діяльність, спрямована на виявлення основних властивостей досліджуваного об’єкта, побудову моделей та їх застосування для прогнозування поведінки об’єкта. Автоматизоване моделювання технічних систем включає в себе відображення проблеми із реального світу у світ моделей (процес абстракції), аналіз та оптимізацію моделі, знаходження рішення і відображення його назад у реальний світ.

   

  Формує спеціаліста зі здатністю до:

  -володіння та розуміння методології дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології проектування сучасних інформаційних систем

  – володіння й розуміння методології математичного моделювання у сучасних САПР

  – володіння й розуміння методології розподілених комп’ютерних систем і мереж

  – володіння й розуміння методології комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем

  – володіння й розуміння методології розробки інформаційних систем

  -володіння й розуміння методології комп’ютерного моделювання динамічних систем

 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (Бакалавр)

  Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (Бакалавр)

  Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика – це створення і дослідження систем гідропневмоприводів та їх елементної бази.

  Інженер механік знає методи проектування та дослідження гідропневмосистем, особливості їх будови, комп’ютерного моделювання, керування процесами, що відбуваються в рідинних та газових середовищах.

   

  Програма розроблена для студентів, що прагнуть стати фахівцями у сфері гідравлічних машин, гідроприводів та гідропневмоавтоматики, включаючи знання надійності, діагностики, іспитів та наладки  гідропневмосистем,  створення нових конструктивних рішень.

  Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки, містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін і загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (Магістр)

  Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (Магістр)

  Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика – це створення і дослідження систем гідропневмоприводів та їх елементної бази.

  Інженер механік знає методи проектування та дослідження гідропневмосистем, особливості їх будови, комп’ютерного моделювання, керування процесами, що відбуваються в рідинних та газових середовищах.

   

  Програма розроблена для студентів, що прагнуть стати фахівцями у сфері гідравлічних машин, гідроприводів та гідропневмоавтоматики, включаючи знання надійності, діагностики, іспитів та наладки  гідропневмосистем,  створення нових конструктивних рішень.

  Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки, містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін і загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 • Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування Бакалавр ХПІ

  Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування (Бакалавр)

  Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Прикладна механіка». Спеціалізація «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування» поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в прикладній механіці, системах формоутворення металевих виробів, металообробних, машинобудівних  та логістичних системах, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, аерогідродинаміки, енергетики, теплофізики, інформаційних технологій для створення аерокосмічної техніки. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування Магістратура

  Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування (Магістр)

  Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Прикладна механіка». Спеціалізація «Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування» поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в гідропневмоавтоматиці нафтогазового устаткування нафтогазової промисловості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 • Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)

  Зварювання та споріднені процеси та технології (Бакалавр)

  Зварюванням називається процес одержання нероз’ємних з’єднань за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між частками, що зварюються, при їхньому місцевому (загальному) нагріванні або пластичному деформуванні, або спільною дією того й іншого.

  Суть зварювання полягає в зближенні елементарних часток, щоб між ними почали діяти міжатомні зв’язки, які забезпечують міцність з’єднання. Такому зближенню перешкоджає висока міцність і твердість металу: його атоми міцно утримуються у вузлах кристалічних ґрат.

   

  Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)

  Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)

  Зварювання як високопродуктивний процес виготовлення нероз’ємних з’єднань знаходить широке застосування при виготовленні металургійного, хімічного та енергійного обладнання, різних трубопроводів, у машинобудуванні, у виробництві будівельних та інших конструкції.

  Зварювання – такий же необхідний технологічний процес, як і обробка металів, різанням, лиття, кування. Великі технологічні можливості зварювання забезпечили її широке застосування при виготовленні і ремонті суден, автомобілів, літаків, турбін, котлів, реакторів, мостів та інших конструкцій. Перспективи зварювання, як в науковому, так і в технічному плані безмежні.          Її застосування сприяє вдосконаленню машинобудування та розвитку ракетобудування, атомної енергетики, радіо електроніки.

   

  Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

 • Інженерія логістичних систем вступ Бакалавр

  Інженерія логістичних систем (Бакалавр)

  Інженерія логістичних систем – це спеціалізація, яка дозволить вам стати фахівцями у сфері проектування логістичних систем виробничих і матеріальних потоків, автоматизованих складів, контейнерних терміналів портів, керування організацією та оптимізацією руху матеріальних потоків підприємств, транспорту і транспортних операцій.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі інженерії логістичних систем. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інструментальне виробництво (Бакалавр)

  Інструментальне виробництво (Бакалавр)

  Спеціалізація готує фахівців, на базі випускників профільних технікумів, які в процесі навчання оволодівають глибокими знаннями в області використання комп’ютерних технологій, застосування автоматизованого обладнання стосовно сучасних методів виробництва високоякісної продукції на базі інтегрованих процесів механічної обробки матеріалів і широко застосовують в своїй діяльності навички роботи в CAD / CAM / CAE системах при вирішенні науково-технічних завдань предметної області інструментальне виробництво.

  Навчання за спеціалізацією дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області конструювання та оптимальної експлуатації ріжучих інструментів будь-якої складності із застосуванням сучасних обчислювальних і вимірювальних систем.

  Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження інструментального забезпечення для виготовлення виробів с застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD/CAM/CAE/PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Інструментальне виробництво (Магістр)

  Інструментальне виробництво (Магістр)

  Спеціалізація готує фахівців, на базі випускників профільних технікумів, які в процесі навчання оволодівають глибокими знаннями в області використання комп’ютерних технологій, застосування автоматизованого обладнання стосовно сучасних методів виробництва високоякісної продукції на базі інтегрованих процесів механічної обробки матеріалів і широко застосовують в своїй діяльності навички роботи в CAD / CAM / CAE системах при вирішенні науково-технічних завдань предметної області інструментальне виробництво.

  Навчання за спеціалізацією дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області конструювання та оптимальної експлуатації ріжучих інструментів будь-якої складності із застосуванням сучасних обчислювальних і вимірювальних систем.

  Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження інструментального забезпечення для виготовлення виробів с застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD/CAM/CAE/PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

   

 • Інтегровані технології машинобудування (Бакалавр)

  Інтегровані технології машинобудування (Бакалавр)

  Спеціалізація готує фахівців, які володіють глибокими знаннями в області використання комп’ютерних технологій, застосування автоматизованого обладнання стосовно сучасних методів виробництва високоякісної продукції на базі інтегрованих процесів механічної обробки матеріалів і широко застосовують в своїй діяльності навички роботи в CAD / CAM / CAE системах при вирішенні науково-технічних завдань предметної області технології машинобудування.

  Навчання за спеціалізацією дозволяє фахівцям отримати затребувану освіту і стати висококваліфікованим спеціалістом в області сучасних комп’ютеризованих процесів механічної обробки матеріалів і високоефективних методів виробництва високоякісної продукції.

  Основними об’єктами діяльності таких фахівців є дослідження, розробка та впровадження у виробництво інтегрованих технологій виготовлення виробів с широким застосуванням системного підходу, тотальної комп’ютеризації і реалізації потенціалу технологій, створюваних на основі комплексного використання CAD / CAM / CAE / PDM систем з метою безперервного інформаційного забезпечення життєвого циклу наукомісткої продукції.

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019