051 - Економіка

Економіка (Бакалавр)

«ЕКОНОМІКА»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для підготовки фахівців у сфері економіки та управління персоналом. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого світогляду майбутнього фахівця

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 051.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «ЕКОНОМІКА»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Управління ресурсами підприємства

Економетрика

Бізнес-економіка

Бізнес-проектний аналіз

Капітал підприємства

Бізнес-діагностика

Міжнародний бізнес

Конкурентоспроможність бізнесу

Бізнес-логістика

Електронна комерція

Економічні ризики та страхування

Оподаткування бізнесу

Бізнес-стратегія

Організація власного бізнесу

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка бізнесу» передбачає підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку національної та світової економік. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти аналізу, моделювання та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних показників на бізнес. Окрім цього студенти вивчають планування та створення власної справи, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, бізнесу та бізнес-аналітики. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Спеціалісти економіки бізнесу мають попит в різних галузях діяльності.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст, бізнес-аналітик, фахівець з розвитку бізнесу, фахівець з креативного управління бізнесом. Також спеціалісти в даній області мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/

10 цікавих фактів про бізнес:https://www.youtube.com/watch?v=HNKYtHjikTA

Як розпочати бізнес з нуля: https://www.youtube.com/watch?v=MrzkL1Cq_bA

ТОП 30 кращих бізнес ідей на 2019 рік: https://www.youtube.com/watch?v=xxVHOtI2rAo

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «Економіка бізнесу»

 

Назва спеціалізації: «Економіка бізнесу»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Управління ресурсами підприємства

Економетрика

Бізнес-економіка

Бізнес-проектний аналіз

Капітал підприємства

Бізнес-діагностика

Міжнародний бізнес

Конкурентоспроможність бізнесу

Бізнес-логістика

Електронна комерція

Економічні ризики та страхування

Оподаткування бізнесу

Бізнес-стратегія

Організація власного бізнесу

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Економіка бізнесу» передбачає підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку національної та світової економік. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти аналізу, моделювання та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних показників на бізнес. Окрім цього студенти вивчають планування та створення власної справи, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, бізнесу та бізнес-аналітики. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Спеціалісти економіки бізнесу мають попит в різних галузях діяльності.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст, бізнес-аналітик, фахівець з розвитку бізнесу, фахівець з креативного управління бізнесом. Також спеціалісти в даній області мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/

10 цікавих фактів про бізнес:https://www.youtube.com/watch?v=HNKYtHjikTA

Як розпочати бізнес з нуля: https://www.youtube.com/watch?v=MrzkL1Cq_bA

ТОП 30 кращих бізнес ідей на 2019 рік: https://www.youtube.com/watch?v=xxVHOtI2rAo

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Назва спеціалізації:

Управління персоналом та економіка праці

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • економіка підприємства
 • менеджмент
 • економіка праці та соціально-трудові відносини
 • управління персоналом
 • управління трудовим потенціалом
 • нормування і організація праці
 • мотивування персоналу
 • методи прийняття управлінських рішень
 • конфліктологія
 • аудит персоналу
 • діагностика і планування діяльності організації
 • бізнес-планування
Характеристика спеціалізації:

особливість спеціалізації полягає в поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації праці. Це універсальні фахівці, які поєднують в собі розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну роботу по розвитку персоналу. Випускники цієї спеціалізації мають фундаментальну підготовку і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах та підрозділах з управління персоналом підприємств різних форм власності. Це найбільш розповсюджена економічна спеціалізація на ринку праці нашої країни. Фахівці отримують необхідні знання і практичні навички, призначені для: виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, обґрунтування та прийняття управлінських рішень, формування кадрового потенціалу підприємства, розвитку системи управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства

Можливості працевлаштування:

майбутня діяльність випускників пов’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці); менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального захисту населення (фахівець з соціального страхування, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник)

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-z-2016

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Цифрова економіка»

Назва спеціалізації:

Цифрова економіка

Контакти:

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
•         Маркетинг
•         Менеджмент
•         Фінанси підприємства
•         Бухгалтерський облік
•         Дослідження операцій
•         Прогнозування соціально-економічних процесів
•         Інформаційні системи і бази даних
•         Оптимізаційні методи та моделі
•         Технологія програмування
•         Основи web програмування
•         Імітаційне моделювання
•         Статистичний аналіз даних
•         Цифрова економіка
•         Системи підтримки прийняття рішень
•         Моделі економічної динаміки
•         Маркетинг інформаційних технологій та послуг
•         Цифрові технології в сфері фінансів
Характеристика спеціалізації:

Цифрова економіка є сучасним трендом, який виник у результаті останньої (4-ої) технологічної революції. ЇЇ обсяг у світі оцінюється у 4 трильйони доларів. В Україні прийнята концепція розвитку цифрової економіки на 2018-2021 роки. Очікується, що саме цифрова економіка буде основним джерелом росту ВВП України в найближчі роки. Вона буде потребувати все більшої кількості фахівців різного профілю.

Цифрова економіка передбачає цифрове відображення різних сфер людської діяльності зі створенням при цьому значного економічного та соціального ефектів.

Перевагами спеціалізації «Цифрова економіка» є отримання випускниками знань і навичок з використання нових цифрових технологій (електронні розрахунки і транзакції, хмарні обчислення, блокчейн, e-government), цифрових товарів тв послуг, методів інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data, машинне навчання, штучний інтелект), а також їх застосування в управлінні, у виробництві, бізнесі, фінансових установах, електронної комерції.

За спеціалізацією «Цифрова економіка» готують фахівців, які повинні володіти сучасними знаннями як з економічних наук, так і з ІТ технологій. Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців компетенцій, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в бізнесі, різних секторах промисловості та державному управлінні для підвищення їх ефективності, забезпечення сталого економічного розвитку країни, зростання благополуччя населення.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації «Цифрова економіка» зможуть працювати в таких престижних компаніях, як наприклад, в міжнародній компанії «AB InBev Efes / Сан ІнБев Україна» -фахівцями і керівниками відділів фінансів, логістики, підтримки продажів, планування і аналізу ефективності виробництва, оптимізації бізнес-процесів, ІТ-фахівцями; в міжнародній IT-компанії «Ciklum» – ІТ-фахівцями, Data Scientist, менеджерами проектів; в міжнародній компанії «Філіп Морріс Україна» – ІТ-фахівцями, Data Scientist; в компанії «Tyco Electronics» (Мюнхен, Німеччина) – фахівцями відділу фінансового аналізу; в компанії «Будмен» – ІТ-фахівцями, а також на багатьох інших підприємствах.

Випускники спеціалізації здатні виконувати професійну роботу аналітиків та розробників інтелектуальних систем аналізу даних підприємств, банків, страхових, консалтингових та ІТ-компаній, органів державного управління тощо.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

 

https://ekmm.com.ua

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_кібернетика

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *