073 - Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)

Менеджмент організацій і адміністрування (магістр)

 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері управління, який володіє компетентностями з управлінського консультування, управління проектами, корпоративного управління тощо.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 073.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

Контакти:

Кафедра менеджменту та оподаткування
Адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, навчальний корпус №5, 4-й поверх, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Завідувач кафедри:

Краснокутська Наталія Станіславівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • менеджмент організацій;
 • управління стратегічними змінами;
 • інформаційні системи і технології в менеджменті;
 • управління проектами;
 • лідерство та управління конфліктами;
 • підприємницька діяльність;
 • основи управлінського консультування;
 • антикризове управління
Характеристика освітньої програми:

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів із критичним і системним мисленням, які здатні обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; демонструвати лідерські якості; розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість тощо.

Конкурентні переваги програми «Менеджмент організацій і адміністрування»: українська або англійська мова навчання; участь у програмах академічної мобільності у ВНЗ європейських країн; використання активних методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: консультантів з менеджменту; керівників організацій; керівників і фахівців фінансових, економічних та адміністративних підрозділів організації; керівників і менеджерів кадрових служб; керівників і менеджерів підрозділів з маркетингу, логістики; менеджерів з досліджень та розробок, зв’язків з громадськістю тощо.

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

Контакты:

Кафедра менеджмента и налогообложения
Адрес: 61024, г.. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, учебный корпус №5, 4-й этаж, к. 401.
Телефон: +38 (057) 707-65-39
krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Краснокутская Наталья Станиславовна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр, магистр, доктор философии

Основные специальные учебные дисциплины:
 • менеджмент организаций;
 • управление стратегическими изменениями;
 • информационные системы и технологии в менеджменте;
 • управление проектами;
 • лидерство и управление конфликтами;
 • предпринимательская деятельность;
 • основы управленческого консультирования;
 • антикризисное управление
Характеристика образовательной программы:

Образовательная программа «Менеджмент организаций и администрирование» направлена на подготовку менеджеров с критическим и системным мышлением, которые способны выбирать и использовать концепции, методы и инструментарий менеджмента; создавать и организовывать эффективные коммуникации в процессе управления; демонстрировать лидерские качества; разрабатывать проекты и управлять ими; проявлять инициативу и предприимчивость и т.д.

Конкурентные преимущества программы «Менеджмент организаций и администрирование»: украинский или английский язык обучения; участие в программах академической мобильности в ВУЗах европейских стран; использование активных методик обучения.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут занимать должности: руководителей и специалистов финансовых, экономических и административных департаментов организации; руководителей и менеджеров кадровых служб; руководителей и менеджеров отделов маркетинга и логистики; консультантов по менеджменту; менеджеров по исследованиям и разработкам, менеджеров по связям с общественностью и др.

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi
Група про вступ 2021: https://t.me/vstup21mto

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *