122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. (Магістр)

(3 відгуків)

Артикул: 122.06М Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Основний фокус освітньої програми та спеціальності: програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними методами, засобами та технологіями для створення алгоритмічного та програмного забезпечення для інформаційних систем підтримки прийняття рішень, створення інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, управління ІТ-проектами, інформаційних технологій системного автоматизованого проектування та можуть управляти їх розробкою та впровадженням.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

 • магістр.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/infiz/uk/computer-sciences/

https://www.facebook.com/Infiz.NTU.KhPI

https://www.instagram.com/institute.engineering_physics/

https://www.youtube.com/channel/UCj1neqTh-Xr4PdncI-pjiLQ

 

Освітня траєкторія (спеціалізація) –

Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем

Підготовка фахівців, що працюють у напряму проектування та розробки нового програмного забезпечення. Студент з освітою за цією спеціалізацію отримує базові знання розробника програмного забезпечення у новітніх науково-технічних галузях, а також й знання про те, як планувати процес його створення й проектування. В освіту включено один з новітніх розділів комп’ютерних наук, присвячений технологіям проектування. Під час навчання студенти отримують знання, вміння та навички для роботи на різних етапах технологічного процесу створення проектів складних програмних систем, розробки нових програмних комплексів, додатків; тестування та дослідження їхніх властивостей.

Науково-прикладні дослідження кафедри, в яких приймають участь й студенти спеціалізації, зосереджені на розробках спеціалізованого високотехнологічного програмного забезпечення. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

 

Основні навчальні дисципліни:

 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Бази даних;
 • Проектування програмних систем;
 • Тестування програмних систем.
 • комп’ютерні мережі,
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Програмування мобільних пристроїв;
 • Основи теорії програмування;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Теорія управління;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень;

 

Можливості працевлаштування. Випускники кафедр проходять практику на старших курсах и працюють після закінчення: в IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global Logic», «EPAM Systems»,«Miratech» та багатьох інщих; научково-дослідних відділах фірм та підприємств, наприклад у спільному українсько-американському підприємстві ВЕСТРОН, НПП Хартрон-АРКОС, Электроважмаш і інших.

 

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/official.cmps

https://www.instagram.com/official_cmps

https://t.me/official_cmps

 

Контакти: кафедра «Комп’ютерного моделювання процесів та систем», м.Харків, вул. Кирпичова 2, Математичний корпус, 1-й поверх,

тел. (057) 707-64-54, e-mail: cmpskhpi@gmail.com

Завідувач кафедри Бреславський Дмитро Васильович, д.т.н., професор

 

Освітня траєкторія (спеціалізація) –

Інформаційні технології проектування

Спеціалізація спрямована на підготовку бакалаврів, які володіють ґрунтовною математичною підготовкою і знаннями в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Випускники знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх реалізовувати в конкретних застосуваннях. Знають стандарти, методи та засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Володіють теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проектами, принципами командної роботи. Також володіють знаннями сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації САПР, в тому числі, як розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

 

Основні навчальні дисципліни:

 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Математична статистика;
 • Організація баз даних;
 • Програмне забезпечення математичного моделювання;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Технології програмування;
 • Чисельні методи;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Методи оптимізації;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Динамічні дискретні системи;
 • Метод скінченних елементів;
 • Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах.

 

Можливості працевлаштування. Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/spetsialnist-komp-yuterni-nauki-ta-informatsijni-tehnologiyi

 

Контакти: кафедра «Динаміки та міцності машин»,

м. Харків, вул. Кирпичова 2, фізичний корпус, 1-ий поверх,

тел. (057) 707-68-79, e-mail: Oleksii.Vodka@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри Водка Олексій Олександрович, к.т.н., доцент.

 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Використання програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробка алгоритмів комп’ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування, розв’язання задачі вибору інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації, розпізнавання образів та геометричного моделювання. Створення систем віртуальної реальності, комп’ютерна графіка, дизайн та технології створення спецефектів.

 

Основні навчальні дисципліни:

 • Основи графічної композиції у віртуальному середовищі;
 • Комп’ютерна графіка та веб-дизайн;
 • Геометричне моделювання в конструюванні технічних об’єктів;
 • Основи створення графічних додатків;
 • Технології анімації та рендерингу;
 • Інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації;
 • Основи скриптових мов програмування;
 • Графіка в мобільних пристроях.

 

Можливості працевлаштування. Наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/abituriyent/

https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE

https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4

 

Контакти: кафедра «Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки», м. Харків, вул. Кирпичова 2, корпус У1, 6 поверх, аудиторія 601,

тел.. (05) 707-64-31, (057) 707-65-75, е-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Шоман Ольга Вікторівна, д.т.н., професор.

 

Освітня траєкторія (спеціалізація) –

Інтелектуальні та робототехнічні системи

Характеристика спеціалізації: системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів. Студенти займаються дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

 

Основні навчальні дисципліни:

 • Методи штучного інтелекту;
 • Машинне навчання;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Бази даних;
 • Теорія управління;
 • Механіка робототехнічних систем;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Програмування мобільних пристроїв;
 • Сучасні комп’ютерні технології.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, Вертікаль, НВП ХАРТРОН-АРКОС та інших.

 

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/official.cmps

https://www.instagram.com/official_cmps

https://t.me/official_cmps

 

Контакти: кафедра «Комп’ютерного моделювання процесів та систем», м.Харків, вул. Кирпичова 2, Математичний корпус, 1-й поверх,

тел. (057) 707-64-54, e-mail: cmpskhpi@gmail.com

Завідувач кафедри Бреславський Дмитро Васильович, д.т.н., професор

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта

3 відгуки для Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. (Магістр)

 1. якісна освіта від кафедри Динаміка та міцність машин, Антон Ткачук, Штутгарт

  У 2007 після цієї кафедри поїхав на навчання до Німеччини, де продовжив навчання у Штутгартському університеті і далі процюю там. Рівень підготовки і викладачів високий. Є зв’язки у кафедри по всьому світі. У 2003 році перебував з групою студентів на стажуванні на 12 днів у Дрездені і Магдебурзі, яке допомогло з визначенням подальшого шляху. Велике спасибі завідуючому проф. Г.І. Львову!

 2. Сергій НАУМЕНКО, Sigma, Web Developer, випуск 2018 року кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем

  Я йшов до ВНЗ із метою стати професійним розробником – це була мрія, якої вдалося досягти. На перших курсах не було ясності для чого деякі базові математичні знання, обґрунтування їх застосування, не вистачало інформаційно-технологічних знань. Але за останні роки кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем значно виросла у професійному сенсі і, вважаю, що сьогодні дає повноцінні знання, що відповідають сучасним вимогам. Усім студентам раджу поставити собі мету та йти до неї, а кафедра та викладачі вам допоможуть у цьому. Не вважайте, що деякі знання із програми навчання вам не знадобляться, бо майже все, що вивчав, було корисним.

 3. Володимир Анічкін, Instyle javaDev, випуск 2019 року

  Всі знання , що я отримав в Університеті стали мені в нагоді на роботі. Я би зменшив кількість непрофільних предметів та додав би більше практики на реальних проектах. В IT завжди потрібно вчиться, особливо практикувати роботу в команді. Раджу не зупиняйтеся на своєму розвитку, завжди з’являється нова інформація, яку ще потрібно вивчити.

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.