122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. (Бакалавр)

(4 відгуків)

Основний фокус освітньої програми та спеціальності: програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними методами, засобами та технологіями для створення алгоритмічного та програмного забезпечення для інформаційних систем підтримки прийняття рішень, створення інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, управління ІТ-проектами, інформаційних технологій системного автоматизованого проектування та можуть управляти їх розробкою та впровадженням.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ. МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

 

Артикул: 122.12B Категорія: Позначки: ,

Опис

Назва спеціалізації: Моделювання процесів, обробка та аналіз даних 

 

Контакти: кафедра «Динаміки та міцності машин», м. Харків, вул. Кирпичова 2, фізичний корпус, 1-ий поверх, 

e-mail: Oleksii.Vodka@khpi.edu.ua 

Завідувач кафедри: Водка Олексій Олександрович, к.т.н., доцент

 

Ідея спеціалізації полягає у поєднанні розробки програмного забезпечення з математичним моделюванням, обробкою та аналізом даних. Розробка такого програмного забезпечення потребує ґрунтовних математичних знань та володіння повним спектром сучасних ІТ-технологій.  

 

Зміст спеціалізації:  

Освітня траєкторія містить математичні дисципліни, на які спираються методи моделювання та аналізу: аналіз даних, штучний інтелект, обробка сигналів та зображень, моделювання фізичних процесів, теорія динамічних процесів, геометричне моделювання, спеціалізованих програмних комплексів. А також дисципліни прикладного ІТ-характеру з програмування на С++, С#, Java, Python, веб-технології. Також Python використовується при виконанні лабораторних робіт з аналізу даних, обробки сигналів та зображень, математичної статистики, аналізу даних. 

 

Основні навчальні дисципліни: 

 • Мови програмування С++, C#, Java, Python та ін.; 
 • Web-технології (PHP, HTML, CSS, JavaScipt, фреймворки та CMS); 
 • Організація баз даних (SQL); 
 • Технології програмування (UML); 
 • Обробка сигналів та зображень з практикою на Python; 
 • Моделювання фізичних процесів; 
 • Аналіз даних на Python; 
 • Динамічні процеси та часові ряди; 
 • Чисельні методи; 
 • Методи штучного інтелекту; 
 • Паралельне та розподілене програмування; 
 • Геометричне моделювання та реверс інжиніринг. 

 

Можливості працевлаштування. Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками, фахіцями з моделювання та обробки даних. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин. 

А також можливо навчання за дуальною формою у партнерстві з компанією SoftServe. 

 

Медіаконтент: 

Більше про освітню траєкторію: 

http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/spetsialnist-komp-yuterni-nauki-ta-informatsijni-tehnologiyi 

Наш чат в телеграм: 

https://t.me/+VlDMOKF_s5xQvnUO

Запис відео з дня відкритих дверей: 

Моделювання процесів, обробка та аналіз даних — 122 Комп’ютерні науки: 18.06.2022 

  А для тих, хто полюбляє читати, є текстова версія: 

https://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/komp-yuterni-nauki-ta-matematichne-modelyuvannya-poyednannya-majbutnogo/  

 Підписуйтесь на нас в Instagram та Facebook 

https://www.facebook.com/dpm.khpi/ 

https://www.instagram.com/dmm_khpi/  

 

Назва спеціалізації: Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Використання програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробка алгоритмів комп’ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування, розв’язання задачі вибору інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації, розпізнавання образів та геометричного моделювання. Створення систем віртуальної реальності, комп’ютерна графіка, дизайн та технології створення спецефектів.

 Основні навчальні дисципліни:

 • Основи графічної композиції у віртуальному середовищі;
 • Комп’ютерна графіка та веб-дизайн;
 • Геометричне моделювання в конструюванні технічних об’єктів;
 • Основи створення графічних додатків;
 • Технології анімації та рендерингу;
 • Інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації;
 • Основи скриптових мов програмування;
 • Графіка в мобільних пристроях.

Можливості працевлаштування. Наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків.

 Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/gmkg/abituriyent/

https://www.youtube.com/watch?v=nwHUoJgpULE

https://www.youtube.com/watch?v=BfGeVO8fBS4

 

 Контакти: кафедра «Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки», м. Харків, вул. Кирпичова 2, корпус У1, 6 поверх, аудиторія 601,

тел.. (05) 707-64-31, (057) 707-65-75, е-mail: kgmkg.ntu.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Шоман Ольга Вікторівна

 

Назва спеціалізації: Інтелектуальні та робототехнічні системи

Характеристика спеціалізації: системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів. Студенти займаються дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

 Основні навчальні дисципліни:

 • Методи штучного інтелекту;
 • Машинне навчання;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Бази даних;
 • Теорія управління;
 • Механіка робототехнічних систем;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Програмування мобільних пристроїв;
 • Сучасні комп’ютерні технології.

 Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, Вертікаль, НВП ХАРТРОН-АРКОС та інших.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/official.cmps

https://www.instagram.com/official_cmps

https://t.me/official_cmps

 Контакти: кафедра «Комп’ютерного моделювання процесів та систем», м.Харків, вул. Кирпичова 2, Математичний корпус, 1-й поверх,

тел. (057) 707-64-54, e-mail: cmpskhpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Бреславський Дмитро Васильович

 

Назва спеціалізації: Інформаційні технології проектування

Спеціалізація спрямована на підготовку бакалаврів, які володіють ґрунтовною математичною підготовкою і знаннями в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Випускники знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх реалізовувати в конкретних застосуваннях. Знають стандарти, методи та засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Володіють теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проектами, принципами командної роботи. Також володіють знаннями сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації САПР, в тому числі, як розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

 Основні навчальні дисципліни:

 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Математична статистика;
 • Організація баз даних;
 • Програмне забезпечення математичного моделювання;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Технології програмування;
 • Чисельні методи;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Методи оптимізації;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Динамічні дискретні системи;
 • Метод скінченних елементів;
 • Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах.

 Можливості працевлаштування. Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

 Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/spetsialnist-komp-yuterni-nauki-ta-informatsijni-tehnologiyi

 

 Контакти: кафедра «Динаміки та міцності машин»,

м. Харків, вул. Кирпичова 2, фізичний корпус, 1-ий поверх,

тел. (057) 707-68-79, e-mail: Oleksii.Vodka@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Водка Олексій Олександрович

 

Назва спеціалізації: Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем

Підготовка фахівців, що працюють у напряму проектування та розробки нового програмного забезпечення. Студент з освітою за цією спеціалізацію отримує базові знання розробника програмного забезпечення у новітніх науково-технічних галузях, а також й знання про те, як планувати процес його створення й проектування. В освіту включено один з новітніх розділів комп’ютерних наук, присвячений технологіям проектування. Під час навчання студенти отримують знання, вміння та навички для роботи на різних етапах технологічного процесу створення проектів складних програмних систем, розробки нових програмних комплексів, додатків; тестування та дослідження їхніх властивостей.

Науково-прикладні дослідження кафедри, в яких приймають участь й студенти спеціалізації, зосереджені на розробках спеціалізованого високотехнологічного програмного забезпечення. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

 

Основні навчальні дисципліни:

 • Мови програмування С++, Java, Python та ін.;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Бази даних;
 • Проектування програмних систем;
 • Тестування програмних систем.
 • комп’ютерні мережі,
 • Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS);
 • Програмування мобільних пристроїв;
 • Основи теорії програмування;
 • Методи оптимізації;
 • Дослідження операцій;
 • Теорія управління;
 • Паралельне та розподілене програмування;
 • Методи штучного інтелекту;
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень;

 

Можливості працевлаштування. Випускники кафедр проходять практику на старших курсах и працюють після закінчення: в IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global Logic», «EPAM Systems»,«Miratech» та багатьох інщих; научково-дослідних відділах фірм та підприємств, наприклад у спільному українсько-американському підприємстві ВЕСТРОН, НПП Хартрон-АРКОС, Электроважмаш і інших.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/official.cmps

https://www.instagram.com/official_cmps

https://t.me/official_cmps

Контакти: кафедра «Комп’ютерного моделювання процесів та систем», м.Харків, вул. Кирпичова 2, Математичний корпус, 1-й поверх,

тел. (057) 707-64-54, e-mail: cmpskhpi@gmail.com

Завідувач кафедри Бреславський Дмитро Васильович, д.т.н., професор

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта

4 відгуки для Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. (Бакалавр)

 1. якісна освіта від кафедри Динаміка та міцність машин, Антон Ткачук, Штутгарт

  Добра програма бакалавра з якісним викладанням. Закінчив бакалавр у 2006 році

 2. Владислав ЦАРЬОВ, G5 Brightgrove (м. Харків), React-Native developer, випуск 2018 року кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем

  Програма навчання надає базові знання з усіх актуальних, на даний момент, мов програмування, роблячи акцент на розвитку логічного мислення. Можливо, необхідно додати ще більше практичних занять і акцентувати увагу на актуальних технологіях. Але в цілому, це і так присутнє. Всі викладачі позитивно налаштовані і йдуть назустріч студенту в будь-яких питаннях і підтримують ініціативу, що досить важливо. Весь навчальний процес одночасно позитивний і пізнавальний. Студентам можу порадити черпати знання, поки їх Вам дають, і стежте за актуальними технологіями!

 3. Олег Батюк, G5 Entertainment (м. Харків), DevOps, випуск 2017 року

  Хочу відмітити високу кваліфікацію викладачів та індивідуальний підхід до студентів у навчанні. Коли я вчився в університеті, я ще не був упевнений в конкретній спеціалізації, в якій я хочу працювати. Тому вчив все, але потроху. В роботі мені знадобилися вміння писати код, загальні знання і розуміння мов програмування, які я отримав під час навчання. Вважаю, що студенту необхідно визначитися з напрямком, в якому хочеш працювати (Developer, QA, DevOps, PM manager) не пізніше 3-го курсу і стрімко розвиватися в ньому!

 4. Андрій Марченко, свій стартап (IoT), випуск 2014 року

  Велика частина викладачів інституту вміє правильно піднести знання. Після закінчення вузу в роботі мені стали в нагоді уміння моделювання в Solidworks, розуміння принципів механіки і електроніки, а також знання теормех / опору. Хотілося б збільшити кількість предметів пов’язаних з моделюванням і розрахунками на ПК, додати предмети пов’язані з IоT технологіями. Студентам рекомендую приділяти більше уваги навчанню. Багато чого, що здається нецікавим і непотрібним, виявляється дуже корисним в майбутньому. В цей же час встигнути весело, провести студентські роки і насолодитися безтурботним життям.

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.