071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 відгуків)

Облік, аудит і оподаткування

 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей

 

Шифр: 071.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»

Назва спеціалізації:

Облік, аудит і оподаткування

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
 • Економічний аналіз
 • Облік і оподаткування діяльності фінансово-кредитних установах
 • Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ
 • Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
 • Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
 • Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ
 • Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
 • Управлінський аудит
 • Бюджетування податків і зборів на підприємстві

 

Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей, що дозволять вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА»

 

Назва спеціалізації:

Бізнес-аналітика

 

Предмети ЗНО:

укр. + Історія Укр. + матем. або ін.мова

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством
 • Гроші і кредит
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Економічна статистика
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Основи бізнес-аналізу
 • Податкова система
 • Аналіз і прогнозування ризиків в діяльності підприємства
 • Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
 • Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
 • Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
 • Інвестиційний аналіз
 • Аналіз у галузях виробництва та послуг
Характеристика спеціалізації:

Спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: керівник первинного рівня управління або виконавця різноманітних служб апарату управління; бізнес-аналітик; помічник фінансового аналітика; аналітик консолідованої інформації; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ОБЛІК І АУДИТ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ»

 

Назва спеціалізації:

Облік і аудит в міжнародному бізнесі

 

Предмети ЗНО:

укр. + Історія Укр. + геогр. або ін.мова

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Міжнародна економіка
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Аналітичні методи та моделі в управлінні міжнародними бізнес-структурами
 • Облік зовнішньо-економічної діяльності
 • Система оподаткування європейських країн
 • Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
 • Аналіз ефективності бізнесу та бізнес-моделей
Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців, що володіють знаннями щодо основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, навичками із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників, вміннями організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності, застосувати необхідні процедури для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих транснаціональних компаній, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСА»

Назва спеціалізації:

Управління ефективністю бізнеса*

 

Предмети ЗНО:

укр. + Історія Укр. + матем. або ін.мова

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Податкова система;
 • Аналіз і прогнозування ризиків в діяльності підприємства;
 • Облік і оподаткування діяльності малих підприємств;
 • Аудит оподаткування суб’єктів господарювання;
 • Інвестиційний аналіз;
 • Стратегічний управлінський облік;
 • Прогнозування і бюджетування діяльності компанії;
 • Фінансовий аналіз;
 • Стратегічні методи та інструменти управління;
 • Контроль і управління ефективністю компанії;
 • Ціноутворення та прийняття управлінських рішень.
Характеристика спеціалізації: підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та аналізу, які поглиблюючи традиційні професійні компетентності бухгалтера і аналітика, набувають додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні знання та практичні навички: розуміння прогнозування та бюджетування, вміння здійснювати аналіз ефективності інвестиційних проектів, володіти знаннями з обліку та аналізу витрат, ціноутворення. Саме ці знання, навички та здібності дозволять випускникам оперативно управляти витратами, аналізувати структуру продажів і рентабельності продукції, аналізувати фінансові показники діяльності компаній, оцінювати ефективність діяльності на основі фінансових і нефінансових показників, аналізувати джерела фінансування і розвитку бізнесу.

Спеціалізація представляє вдале поєднання менеджменту, обліку та бізнес-стратегії і розроблена таким чином, щоб випускник міг отримати повний набір компетенцій від менеджера першого рівня до керуючого директора.

Можливості працевлаштування: Випускники можуть працювати на посадах: керівник первинного рівня управління або виконавця різноманітних служб апарату управління; бізнес-аналітик; помічник фінансового аналітика; аналітик консолідованої інформації; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УЧЕТ, АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Название специализации:

Учет, аудит и налогообложение

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Финансовый учет
 • Управленческий учет
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
 • Учет и отчетность в налогообложении
 • Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности
 • Экономический анализ
 • Учет и налогообложение деятельности финансово-кредитных учреждений
 • Учет и налогообложение деятельности бюджетных учреждений
 • Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности
 • Учет и налогообложение деятельности малых предприятий
 • Анализ деятельности финансово-кредитных и бюджетных учреждений
 • Аудит налогообложения субъектов хозяйствования
 • Управленческий аудит
 • Бюджетирование налогов и сборов на предприятии
Характеристика специализации:

Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения на основе овладения системой компетенций, которые позволят вести финансовый, налоговый и управленческий учет на различных предприятиях как по национальным стандартам учета, так и по международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы по ведению учета, осуществлять анализ показателей отчетности, рассчитывать налоги, осуществлять контроль хозяйственных операций компаний

Возможности трудоустройства:

Работа в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правовой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей различных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; агент налоговый; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый т.д.

Медиаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА»

Название специализации:

Бизнес-аналитика

 

Предметы ВНО:

укр. + История Укр. + матем. или ин. язык

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием
 • Деньги и кредит
 • Оптимизационные методы и модели
 • Экономическая статистика
 • Учет и отчетность в налогообложении
 • Основы бизнес-анализа
 • Налоговая система
 • Анализ и прогнозирование рисков в деятельности предприятия
 • Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности
 • Учет и налогообложение деятельности малых предприятий
 • Аудит налогообложения субъектов хозяйствования
 • Инвестиционный анализ
 • Анализ в отраслях производства и услуг
Характеристика специализации:

Направлена ​​на подготовку специалистов в сфере бизнес-анализа. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки по организации и проведению бизнес-анализа, а также умения, позволяющие им: вести бухгалтерский учет на различных предприятиях как по национальным стандартам учета, так и по международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы по ведению учета, проведению бизнес-анализа, обобщать информацию и формировать различные виды аналитической отчетности, применить современные методы и методики формирования учетно-аналитической информации для целей принятия управленческих решений и т.п.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на должностях руководитель первичного уровня управления или исполнителя различных служб аппарата управления; бизнес-аналитик; помощник финансового аналитика; аналитик консолидированной информации; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый т.д.

Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные) всех отраслей и форм собственности; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело

Медиаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УЧЕТ И АУДИТ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ»

Название специализации:

Учет и аудит в международном бизнесе

 

Предметы ВНО:

укр. + История Укр. + геогр. или ин. язык

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Международная экономика
 • Финансы, деньги и кредит
 • Учет в зарубежных странах
 • Аналитические методы и модели в управлении международными бизнес-структурами
 • Учет внешнеэкономической деятельности
 • Система налогообложения европейских стран
 • Расчеты и платежи в международном бизнесе
 • Анализ эффективности бизнеса и бизнес-моделей
Характеристика специализации:

Подготовка специалистов, обладающих знаниями по основным требованиям национального и международного регулирования режима осуществления внешнеэкономической деятельности, навыками по применению международных стандартов для организации процедуры составления и трансформации финансовой отчетности, а также анализа и интерпретации ее показателей, умениями организовывать учет соответствующих объектов предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности и проводить анализ их эффективности, применить необходимые процедуры для планирования мероприятий по контролю хозяйственных процессов и ресурсов субъектов международного рынка

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать в международных и национальных аудиторских компаниях, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, коммерческих банках, дочерних и ассоциированных предприятиях транснациональных компаний, занимая при этом должности начиная от бухгалтеров , осуществляющих учет первичных операций и помощников аудитора к руководителям среднего звена

Медиаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА»

Название специализации:

Управление эффективностью бизнеса

 

Предметы ВНО:

укр. + История Укр. + матем. или ин. язык

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
• Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием;
• Учет и отчетность в налогообложении;
• Налоговая система;
• Анализ и прогнозирование рисков в деятельности предприятия;
• Учет и налогообложение деятельности малых предприятий;
• Аудит налогообложения субъектов хозяйствования;
• Инвестиционный анализ;
• Стратегический управленческий учет;
• Прогнозирование и бюджетирование деятельности компании;
• Финансовый анализ;
• Стратегические методы и инструменты управления;
• Контроль и управление эффективностью компании;
 • Ценообразование и принятия управленческих решений
Характеристика спеціалізації:
подготовка высококвалифицированных специалистов по учету и анализу, которые углубляя традиционные профессиональные компетентности бухгалтера и аналитика, приобретают дополнительные возможности реализовать новейшие теоретические знания и практические навыки: понимание прогнозирования и бюджетирования, умение осуществлять анализ эффективности инвестиционных проектов, владеть знаниями по учету и анализу затрат, ценообразования. Именно эти знания, навыки и способности позволят выпускникам оперативно управлять затратами, анализировать структуру продаж и рентабельности продукции, анализировать финансовые показатели деятельности компаний, оценивать эффективность деятельности на основе финансовых и нефинансовых показателей, анализировать источники финансирования и развития бизнеса.
Специализация представляет удачное сочетание менеджмента, учета и бизнес-стратегии и разработана таким образом, чтобы выпускник мог получить полный набор компетенций от менеджера первого уровня до управляющего директора.

 

Можливості працевлаштування:

Выпускники могут работать на должностях руководитель первичного уровня управления или исполнителя различных служб аппарата управления; бизнес-аналитик; помощник финансового аналитика; аналитик консолидированной информации; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый т.д.
Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные) всех отраслей и форм собственности; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело
Медиаконтент:

https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

3 відгуки для Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

 1. Оцінено в 5 з 5

  Коротких Наталія

  Я закінчив НТУ “ХПІ” за спеціальністю облік. Основне, що запам’яталося – це простота у відносинах з викладачами та керівництвом кафедри. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань.
  Значним плюсом у навчанні на кафедрі економічного аналізу та обліку є широкий спектр знань, які студенти отримують у ході навчання. Він дозволяє в подальшому, при виборі професії, працювати як за основною спеціальністю, так і за багатьма суміжними, пов’язаними з економікою.
  Моя чинна посада – головний економіст. Специфіка роботи вимагає знання широкого кола питань з різних сфер економіки та ринкових відносин – це і кон’юнктура ринку, ціноутворення, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку, оплати праці, аналізу фінансового стану підприємства, аудиту, зовнішньоекономічна діяльність, тощо.
  Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню за обраною спеціальністю.

 2. Оцінено в 5 з 5

  Афоніна Тетяна

  В 2018 році я стала випускницею НТУ “ХПІ”і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю “Облік і аудит”.
  Навчання на кафедрі економічного аналізу та обліку для мене було цікавим, насиченим і ефективним. Хочу подякувати викладацькому складу за теоретичну базу, яку я отримала. Бо із здобутим багажем знань, разом із своєю наполегливістю і великим бажанням мені вдалось працевлаштуватись на посаду помічника аудитора у компанію, що є однією з провідних мереж незалежних аудиторських та консалтингових компаній України.

 3. Оцінено в 5 з 5

  Дуже рекомендую!

  З великим задоволенням закінчив у минулому році бакалаврат. Сподобалися всі викладачі своїм професіоналізмом, особливо хочу відзначити Брік С.В. та Мардус Н.Ю., які с повагою та порозумінням відносяться до своїх студентів.
  Усім, кого цікавить єкономічна освіта, рекомендую вчитися саме тут.

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *