076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Це творча організаційно-господарська діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення високих економічних і соціальних результатів в умовах ринкової конкуренції.

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Контакти:

Кафедра підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, Математичний корпус НТУ «ХПІ» (1-й під’їзд, 3-й поверх), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Завідувач кафедри:

Д.т.н., проф. Шапран Євген Миколайович

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Торговельне підприємництво
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Облік і аудит
 • Управління персоналом
 • Організація торгівлі
 • Управління ресурсами і витратами
 • Економіка торгівлі
 • Ціноутворення
 • Аналіз господарської діяльності
 • Комерційна діяльність
 • Маркетингові дослідження в торгівлі
 • Економіка та організація інноваційної діяльності у торгівлі
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Харчові продукти
 • Непродовольчі товари
 • Оцінювання відповідності
 • Біржова діяльність
Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством; органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування; прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень; оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління. Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Випускники бакалаври отримують право навчатися в магістратурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний):

фахівець з ефективності підприємництва; товарознавець; фахівець із якості;

інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); маклер біржовий; молодший науковий співробітник (біржові операції); професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khpi

https://web.kpi.kharkov.ua/business

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Контакти:

Кафедра підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, Математичний корпус НТУ «ХПІ» (1- під’їзд, 3-й поверх), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Шапран Євген Миколайович

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Організація торгівлі
 • Управління ресурсами і витратами
 • Економіка торгівлі
 • Управлінський та податковий облік
 • Ціноутворення
 • Аналіз господарської діяльності
 • Комерційна діяльність
 • Маркетингові дослідження в торгівлі
 • Економіка та організація інноваційної діяльності у торгівлі
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Венчурне підприємництво і трансфер технологій
 • Страхування
 • Техніко-економічне обґрунтування економічних рішень
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Інформаційні системи і технології у торгівлі
 • Управлінські рішення в торгівлі
 • Розвиток зовнішньої торгівлі України
 • Торговельна логістика
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний біржовий ринок
Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему прикладних теоретичних і практичних компетентностей з організації міжнародної торгівлі товарами і послугами, оволодіння практичними навичками project-менеджменту і реалізації міжнародних торгових угод на різних товарних ринках, дозволяє глобально мислити та сприяти ефективності діяльності компаній на міжнародному ринку.

Особливе значення надається здобуття компетенцій з кількісного аналізу міжнародної економіки і торгівлі,знань в галузі міжнародної торгівлі і міжнародного маркетингу, загальних положень та правил міжнародної економіки, мати поняття про соціально-економічний стан країн і регіонів, освоїти стратегію міжнародної економіки і торгівлі, а також придбати навички розв’язання реальних управлінських проблем у світовій економіці і торгівлі, що дозволить займатися аналізом економіки, управлінням, дослідженнями, консультуванням і плануванням та професійно спілкуватися іноземною мовою.

Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: здобуття прикладних знань в сфері міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, міжнародних угод, аналізу іноземного ринку, що сприятиме працевлаштуванню випускників в комерційні міжнародні компанії, що займаються імпортом і експортом товарів і послуг, оптовою та роздрібною торгівлею, компанії, що спеціалізуються в міжнародній торгівлі, в комерційні банки, міжнародні урядові та неурядові організації, залучені в зовнішньо економічні зв’язки.

Отримана освіта створює широкі можливості працевлаштування в управлінських рядах активних підприємств імпорт-експорт, митних офісів, консалтингових фірм, установ і комерційних підприємств, корпорацій, транснаціональних компаній, що працюють в міжнародному середовищі.

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний):

економіст з міжнародної торгівлі; фахівець із якості; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; молодший науковий співробітник (біржові операції); маклер біржовий;професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; аукціоніст (ліцитатор).

Медіаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khpi

https://web.kpi.kharkov.ua/business

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ЛОГІСТИКА ТА МИТНА СПРАВА»

 

 Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Підприємництво

Економіка підприємства

Маркетинг

Товарознавство

Міжнародна економіка

Менеджмент якості та сертифікація товарів та послуг

Комерційна діяльність

Основи економічного аналізу та прогнозування

Логістика товарообігу

Транспортно-складська логістика

Інформаційні системи й технології в логістиці та митній справі

Митна справа

Митна експертиза та оформлення зовнішньоекономічних операцій

Логістичне обслуговування

 

 
Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Логістика та митна справа» передбачає підготовку фахівців у сфері логістики з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу та оптимального управління логістичною діяльністю підприємств та організацій; опануванні сучасних логістичних та інформаційних технологій  в закупівлі, постачанні, транспортуванні та складуванні товарів; здатності до формування ефективного комплексу логістичного обслуговування та проектування логістичних систем. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних логістичних завдань у сфері міжнародної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Програма навчання орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних приймати ефективні логістичні рішення щодо реалізації логістичних функцій, вдосконалювати логістичну систему для забезпечення ефективної діяльності підприємства у конкурентному середовищі.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових та ігрових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Експортно-імпортні та логістичні відділи вітчизняних та іноземних компаній і фірм в різних сферах економічної діяльності; транспортно-експедиторські та складські компанії; фірми з надання логістичних послуг; департаменти розвитку транспорту та інфраструктури органів державної влади та місцевого самоврядування; митна служба; служби логістики силових структур.

Випускник конкурсної пропозиції «Логістика та митна справа» може працювати на посадах: логіста; менеджера із закупівель, матеріально-технічного постачання, транспортної та складської логістики, міжнародних перевезень; митного інспектора; менеджера по роботі з митницею; менеджера митного складу; митного перевізника; консультанта з питань зовнішньої торгівлі, оцінки ринків та експертизи товарів та ін.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

http://zamkova.info/ekonomika/21037-profesiia-logist-chym-zaimaiutsia-i-skilky-zarobliaiut.html;

https://kharkov.hh.ua/article/20628;

http://acris.com.ua/ua/stati/kto-takoy-menedzher-logistiki/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

Контакты:

Кафедра предпринимательства, торговли и экспертизы товаров, Математический корпус НТУ «ХПИ» (1-й подъезд, 3-й этаж), ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Заведующий кафедрой:

д.т.н., проф. Шапран Евгений Николаевич

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Экономика предприятия
 • Международная экономика
 • Торговое предпринимательство
 • Учет и аудит
 • Управление персоналом
 • Организация торговли
 • Управление ресурсами и затратами
 • Экономика торговли
 • Управленческий и налоговый учет
 • Ценообразование
 • Анализ хозяйственной деятельности
 • Коммерческая деятельность
 • Маркетинговые исследования в торговле
 • Экономика и организация инновационной деятельности в торговле
 • Мировой рынок товаров и услуг
 • Пищевые продукты
 • Непродовольственные товары
 • Оценка соответствия
 • Биржевая деятельность
Характеристика конкурсного предложения:

Усвоение материала, предусмотренного учебной программой, формирует у студентов систему теоретических знаний, прикладных умений и навыков по использованию основ прикладной экономики, методов организации продуктивной экономической деятельности, управлению качеством товаров и услуг на уровне организации или предприятия, направленных на достижение успеха в решении конкретных экономических задач, учитывая вызовы современного этапа развития экономики.

Преимуществами специалистов по указанному конкурсному предложению являются: возможность открыть и обеспечить развитие собственного бизнеса в сфере производства и торговли, предоставлять качественные услуги и осуществлять операции на товарных биржах; возможность реализации общих функций управления предприятием; органическое сочетание изучения экономики и права, предпринимательства, менеджмента и информационно-компьютерных технологий, а также ряд «социальных» дисциплин, которые охватывают теорию и практику социально-экономических отношений и делового общения; принятие оперативных решений в пределах своей компетенции; функциональная и информационная подготовка проектов решений; оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная деятельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а также самостоятельными организациями, которые преимущественно не имеют аппарата управления. Все это будет способствовать подготовке высококвалифицированных экспертов, способных конкурировать на региональном и международном рынках труда.

У студентов также есть возможность учиться в группах, где преподавание всех дисциплин ведется на английском языке.

Выпускники бакалавры получают право обучения в магистратуре на конкурсной основе (бюджет и контракт).

Возможности трудоустройства:

Название профессиональной квалификации соответствует Национальному классификатору Украины «Классификатор профессий» ДК 003: 2010 (перечень не полный): специалист по эффективности предпринимательства; товаровед; специалист по качеству;инспектор-товаровед; инспектор государственный по качеству товара и торговли; инспектор по контролю качества продукции; менеджер (управляющий) систем качества; менеджер (управляющий) в торговле; менеджер (управляющий) в розничной торговле бытовыми и непродовольственными товарами; специалист по биржевым операциям; аукционист (лицитатор); маклер биржевой; младший научный сотрудник (биржевые операции); профессионал-организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Медиаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khp-ru

https://web.kpi.kharkov.ua/business/ru/kafedra-2/

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 

Контакты:

Кафедра предпринимательства, торговли и экспертизы товаров, Математический корпус НТУ «ХПИ» (1-й подъезд, 3-й этаж), ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92;

e-mail: ktpd343@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Д.т.н., проф. Шапран Евгений Николаевич

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Экономика предприятия
 • Международная экономика
 • Организация торговли
 • Управление ресурсами и затратами
 • Экономика торговли
 • Управленческий и налоговый учет
 • Ценообразование
 • Анализ хозяйственной деятельности
 • Коммерческая деятельность
 • Маркетинговые исследования в торговле
 • Экономика и организация инновационной деятельности в торговле
 • Финансовые системы зарубежных стран
 • Венчурное предпринимательство и трансфер технологий
 • Страхование
 • Технико-экономическое обоснование экономических решений
 • Международная инвестиционная деятельность
 • Международная инновационная деятельность
 • Информационные системы и технологии в торговле
 • Управленческие решения в торговле
 • Развитие внешней торговли Украины
 • Торговая логистика
 • Международная торговля
 • Международный биржевой рынок
Характеристика конкурсного предложения:

Усвоение знаний, предусмотренных учебной программой, формирует у студентов систему прикладных теоретических и практических компетенций по организации международной торговли товарами и услугами. Овладение навыками project-менеджмента и реализации международных торговых сделок на различных товарных рынках, позволяет мыслить глобально и способствует осуществлению эффективной деятельности компаниями на международном рынке.

Особое значение придается получению компетенций по количественному анализу международной экономики и торговли, знаний в области международной торговли и международного маркетинга, общих положений и правил международной экономики. Формированию понятий о социально-экономическом положении стран и регионов, освоению стратегий международной экономики и торговли, а также приобретению навыков решения реальных управленческих проблем в мировой экономике и торговле, что позволит заниматься анализом экономики, управлением, исследованиями, консультированием и планированием, а также профессионально общаться на иностранном языке.

Преимуществами специалистов по указанному конкурсному предложению являются: приобретение прикладных знаний в сфере международной торговли, международного бизнеса, международных соглашений, анализа иностранного рынка, что будет способствовать трудоустройству выпускников в коммерческие международные компании, занимающиеся импортом и экспортом товаров и услуг, оптовой и розничной торговлей, компании, специализирующиеся в международной торговле, в коммерческие банки, международные правительственные и неправительственные организации, вовлеченные в внешнеэкономические связи.

Полученное образование создает широкие возможности трудоустройства в управленческих рядах активных предприятий импорт-экспорт, таможенных офисов, консалтинговых фирм, учреждений и коммерческих предприятий, корпораций, транснациональных компаний, работающих в международной среде.

Возможности трудоустройства:

Название профессиональной квалификации соответствует Национальному классификатору Украины «Классификатор профессий» ДК 003: 2010 (перечень не полный):

экономист по международной торговле; специалист по качеству; инспектор государственный по качеству товара и торговли; инспектор по контролю качества продукции; менеджер (управляющий) систем качества; менеджер (управляющий) в торговле; менеджер (управляющий) в розничной торговле бытовыми и непродовольственными товарами; специалист по биржевым операциям; младший научный сотрудник (биржевые операции); маклер биржевой; профессионал-организатор торговли на рынке ценных бумаг; аукционист (лицитатор).

Медиаконтент:

https://sites.google.com/view/business-khp-ru

https://web.kpi.kharkov.ua/business/ru/kafedra-2/

https://www.instagram.com/kaf_business_and_trade/

Конкурсное предложение (небюджетное): «ЛОГИСТИКА И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

 

Контакты:

Кафедра экономики и маркетинга, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У1, 9 этаж, ауд. 902, 61002, г.. Харьков, ул. Кирпичева, 2, тел. (057) 707 65 26; (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail:kpikafeim@gmail.com

Заведующий кафедрой:

Сысоев Владимир Викторович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

Предпринимательство

Экономика предприятия

Маркетинг

Товароведение

Международная экономика

Менеджмент качества и сертификация товаров и услуг

Коммерческая деятельность

Основы экономического анализа и прогнозирования

Логистика товарооборота

Транспортно-складская логистика

Информационные системы и технологии в логистике и таможенном деле

Таможенное дело

Таможенная экспертиза и оформление внешнеэкономических операций

Логистическое обслуживание

Характеристика конкурсного предложения:

Конкурсное предложение «Логистика и таможенное дело» предусматривает подготовку специалистов в сфере логистики с учетом специфики международных экономических отношений. Базируется на изучении и овладении инструментарием системного анализа и оптимального управления логистической деятельностью предприятий и организаций; овладении современными логистическими и информационными технологиями в закупке, поставке, транспортировке и складировании товаров; способности к формированию эффективного комплекса логистического обслуживания и проектирования логистических систем. Кроме этого, студенты получают знания и навыки по решению практических логистических задач в сфере международной деятельности отечественных субъектов хозяйствования.

Программа обучения ориентирована на специальную подготовку высококвалифицированных специалистов, способных принимать эффективные логистические решения по реализации логистических функций, совершенствовать логистическую систему для обеспечения эффективной деятельности предприятия в конкурентной среде.

Программа сбалансирована по дисциплинам общей и профессиональной подготовки. Учитывает современные требования к решению практических задач путем использования тренинговых и игровых методов обучения.

Возможности трудоустройства:

Экспортно-импортные и логистические отделы отечественных и иностранных компаний и фирм в различных сферах экономической деятельности; транспортно-экспедиторские и складские компании; фирмы по оказанию логистических услуг; департаменты развития транспорта и инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления; таможенная служба; службы логистики силовых структур.

Выпускник конкурсного предложения «Логистика и таможенное дело» может работать на должностях: логиста; менеджера по закупкам, материально-технического снабжения, транспортной и складской логистики, международных перевозок; таможенного инспектора; менеджера по работе с таможней; менеджера таможенного склада; таможенного перевозчика; консультанта по вопросам внешней торговли, оценки рынков и экспертизы товаров и др.

Медиаконтент:

Сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

http://zamkova.info/ekonomika/21037-profesiia-logist-chym-zaimaiutsia-i-skilky-zarobliaiut.html;

https://kharkov.hh.ua/article/20628;

http://acris.com.ua/ua/stati/kto-takoy-menedzher-logistiki/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *