132 - Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (бакалавр)

Програма розроблена для студентів, що прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в матеріалознавстві включаючи підготовку з програмної інженерії матеріалів, створення нових функціональних матеріалів. Програма дає можливість отримати базові знання з фундаментальних дисциплін, загально-професійної та спеціальної підготовки.

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 132.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН МАТЕРІАЛІВ»

Назва спеціалізації:

132-01 «Прикладне матеріалознавство и комп’ютерна інженерія матеріалів»

Контакти:

Кафедра «Матеріалознавство», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх,

тел. 707-64-35, 707-65-85,

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net,

Завідувач кафедри:

Соболь Олег Валентинович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Металознавство;
 • Автоматизація виробничих процесів і обладнання;
 • Теорія та технологія термічної обробки;
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів;
 • Експертиза структури та фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • Фізика конденсованого стану і комп’ютерна інженерія матеріалів;
 • Структурна інженерія;
 • Вакуумно-плазмова технологія в матеріалознавстві;
 • Основи технології та комп’ютерного дизайну нових функціональних матеріалів.
Характеристика спеціалізації:

Програма спеціалізації «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів» яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство» передбачає: ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з фундаментальних природничих та гуманітарних наук та спеціалізованих знань сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів; використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів;  набуття теоретичного та практичного досвіду з розробки технологій термічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів; вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій; набуття знань та практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів; математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою; оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

Загальна площа випускаючої кафедри «Матеріалознавство» складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації – це професіонали з прикладного матеріалознавства та комп’ютерних технологій управління і проектування, які здійснюють професійну діяльність на посадах керівників дослідницько-технологічних підрозділів, менеджерів виробництва, експертів структури та якості матеріалів, маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання, науковців та викладачів, як на підприємствах України так і за її межами.

Медіаконтент:

https://www.youtube.com/channel/UCz25x-Jps0Mb8Hh5f-JP0OA?spfreload=5,

https://www.facebook.com/Department.of.Materials.Science/,

https://www.slideshare.net/

Назва спеціалізації:

132-02 «Нові функціональні матеріали та нанотехнології»

Контакти:

Кафедра «Матеріалознавство», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх

тел. 707-64-35, 707-65-85,

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net,

Завідувач кафедри:

Соболь Олег Валентинович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Будова та методи дослідження матеріалів;
 • Наноматеріали на основі кольорових металів та сплавів;
 • Корозійна стійкість матеріалів та шляхи підвищення;
 • Основи технології нових функціональних матеріалів та нанотехнологій;
 • Технологія нанесення та властивості покриттів;
 • Методи електронно-мікроскопічного аналізу матеріалів;
 • Дисперсні та композиційні матеріали;
 • Використання комп’ютерних технологій в технологічному виробництві.
Характеристика спеціалізації:

Надати повний опис спеціалізації. Та вказати, які її конкурентні переваги

Програма спеціалізації «Нові функціональні матеріали та нанотехнології», яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство», передбачає:– оволодіння базовими знаннями з фундаментальних природничих наук, загальної підготовки та спеціалізовані знання сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композитів та функціональних покриттів на макро-, мікро- та нанорівнях та створення з них виробів для потреб машинобудування, авіаційної та космічної промисловості, електротехнічних, нанотехнологічних та багатьох інших галузей науки і техніки; – використання сучасних комп’ютерних технологій для дизайну нових матеріалів, базових теоретичних знань та практичних навичок структурної інженерії, що є основою одержання необхідних функціональних властивостей; – теоретичних основ та практичних навичок новітніх досягнень термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та надвисокочастотної технологій, впливу високощільних і високоенергетичних потоків, нанотехнологій, включаючи структурний дизайн наноматеріалів; – практичне використання програмного забезпечення з комп’ютерного моделювання процесів на різних стадіях формування матеріалів конструкційного, інструментального, декоративного, ювелірного та спеціалізованих призначень, композиційних матеріалів, і матеріалів для медицини, особливостей з’єднань та процесів формувань; – навчання маркетингу нових матеріалів та енергозберігаючих екологічних технологій – оволодіння іноземною мовою для практичного використання у сфері професіональної діяльності.

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУСНА ПРОПОЗИЦІЯ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН МАТЕРІАЛІВ»

Назва спеціалізації:

132-01 «Прикладне матеріалознавство и комп’ютерна інженерія матеріалів»

Контакти:

Кафедра «Матеріалознавство», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна, Інженерний корпус, ІІ поверх,

тел. 707-64-35, 707-65-85,

сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/,

е-mail: materialscience010907@ukr.net,

Завідувач кафедри:

Соболь Олег Валентинович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Металознавство;
 • Автоматизація виробничих процесів і обладнання;
 • Теорія та технологія термічної обробки;
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів;
 • Експертиза структури та фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • Фізика конденсованого стану і комп’ютерна інженерія матеріалів;
 • Структурна інженерія;
 • Основи технології нових функціональних матеріалів та нанотехнологій;
 • Використання комп’ютерних технологій в технологічному виробництві.
Характеристика спеціалізації:

Програма спеціалізації «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів» яка здійснюється на базовій кафедрі «Матеріалознавство» передбачає: ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з фундаментальних природничих та гуманітарних наук та спеціалізованих знань сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів; використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів;  набуття теоретичного та практичного досвіду з розробки технологій термічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів; вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій; набуття знань та практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів; математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою; оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

Загальна площа випускаючої кафедри «Матеріалознавство» складає 621 м2. Кафедра має 10 навчальних приміщення та 8 спеціалізованих лабораторії, комп’ютерний багатофункціональний клас з виходом у глобальну мережу.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

132 Матеріалознавство

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *