Загальні документи

Положення про приймальну комісію

Ліцензія НТУ “ХПІ”

 

Правила прийому

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Чернівецького факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”

Перелік конкурсних предметів та коефіцієнтів ЗНО (за спеціалізаціями / освітніми програмами).

Вартість навчання та кількість ліцензійних місць в НТУ “ХПІ”.

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Перелік спеціальностей НТУ “ХПІ”, яким надається особлива підтримка

 

Програми вступних випробувань

Програма творчого конкурсу “Спортивні нормативи” для вступників на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт»” НТУ “ХПІ” у 2018 навчальному році

Програми вступних випробувань для вступу на навчання на 2-3 курс за ОКР “Бакалавр” та ОКР “Магістр” у 2018 році

Критерії оцінювання випробувань для абітурієнтів – вступників на 1 курс (бакалавр)

ПОЛОЖЕННЯ про олімпіади НТУ “ХПІ” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти