Положення про приймальну комісію НТУ “ХПІ”

Положення про Постійнодіючу приймальну комісію ННІ Міжнародної освіти

Перелік фірм-партнерів НТУ «ХПІ» з дистанційного набору студентів-іноземців у 2024 році (Додаток 7)

Сертифікат НТУ “ХПІ”

Сертифікати для випуску дипломників (акредитація)

“Ліцензія” – Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Правила прийому до Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”

Наказ про склад Приймальної комісії

Перелік спеціальностей, освітніх програм та конкурсних пропозицій, термінів навчання та вартості платних послуг у 2024_2025 навчальному році (Додаток 1)

Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників (Додаток 2)

Таблиці переведення тестових балів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра до шкали 100–200. (Додаток 3)

Перелік конкурсних предметів НМТ/ЗНО та їх коефіцієнтів для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (Додаток 4)

Перелік спеціальностей НТУ “ХПІ”, яким надається особлива підтримка (Додаток 5)

Етапи вступної кампанії (Додаток 6)

Бланк договору надання освітніх послуг

Для підготовки іноземних громадян

Про супровід (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в НТУ “ХПІ”

Протоколи приймальної комісії

Положення про вступні випробування (співбесіди)

Положення про про Освітній центр «ДОНБАС-КРИМ-УКРАЇНА» НТУ “ХПІ”

Положення про апеляційну комісію

Положення про творчий конкурс «Оцінювання фізичних здібностей» для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» НТУ “ХПІ” 2024