142 - Енергетичне машинобудування

Енергетика (Магістр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА (Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів;  Кріогенна та холодильна техніка; Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки; Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання;)» ЦЕ:

 

 • Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів
 • Кріогенна та холодильна техніка
 • Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки
 • Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання

 

Артикул: 142.04M-1 Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА (Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів;  Кріогенна та холодильна техніка; Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки; Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання;)»

Назва спеціалізації:

Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів

Контакти:

Кафедра двигунів та гібридних енергетичних установок транспортних засобів, НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, вул. Кирпичова, 2, м.Харків, Україна, 61002, +38 (097) 992-90-56, +38 (066) 993-62-56, +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48,

dvs@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент Осетров Олександр Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
  • Комплексне числення
  • Теорія вірогідності, математична статистика та надійність енергетичних установок
  • Спеціальні розділи механіки: кінематика та динаміка механізмів
  • Прогресивні технології машинного виробництва
  • Системи керування та засоби діагностування силових агрегатів
  • Енергозаощаджуючі технології в двигунобудуванні
  • Перспективні конструкції енергетичних установок
  • Прогресивні системи та джерела живлення двигунів та гібридних силових установок
  • Параметрична оптимізація в двигунобудуванні
  • Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт транспортних і стаціонарних силових установок
  • Системи діагностики енергетичних установок
  • CAD/CAE системи інженерного аналізу енергетичних установок

 

Характеристика спеціалізації:

«Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів» – напрям підготовки фахівців з проектування, діагностування, експлуатації та ремонту транспортної техніки з традиційними і гібридними енергетичними установками.
Навчальний процес базується на вивченні комплексу дисциплін, що дають поглиблені теоретичні знання зі спеціальних дисциплін кафедри, широкий інструментарій наукового дослідження процесів і систем, а також практичні навички з експлуатації та ремонту транспортних енергетичних установок.
В процесі проектування студенти широко використовують сучасні інформаційні технології проектування, математичні та графічні пакети (Delphi, Lazarus, AVL, Компас, SolidWorks, MatLAB та ін.). Лабораторні роботи проводяться на моторних стендах кафедри та її філії на двох СТО. Широко використовуються технології дуальної підготовки та ігрового проектування.
Термін навчання за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці. За освітньо-науковою програмою (1 рік 9 місяців) передбачено отримання двох дипломів: НТУ «ХПІ» та Варшавської політехніки. В кожному з університетів навчання відбувається протягом двох семестрів.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на машинобудівних підприємствах, в КБ, НДІ, організаціях з продажу, ремонту та обслуговуванню техніки з двигунами та гібридними силовими установками, автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу тощо  (АТ “Українські енергетичні машини”, ДП ХМЗ «ФЕД», ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Харківський бронетанковий завод», ТОВ «Автомобільний Дом Соллі Плюс», ТОВ СП «В.М.С.», ТОВ «АТЛ», ТОВ «Харківський Автоцентр», ТОВ «Авто Граф М», СТО «Мотор-сервіс», компанія «Бавария Моторс» та інш.).

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

www.facebook.com/KafDVS/

Назва спеціалізації:

«Кріогенна та холодильна техніка»

Контакти:

Кафедра технічноїкріофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2, НТУ «ХПІ»,

Корпус У2, 6 поверх, кімн. 609 – 616.

Тел.: 7076-330, 7076-730

Vadim.v.starikov@gmail.com

 

Завідувач кафедри:

Стариков Вадим Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці;
 • Спеціальні низькотемпературні технології і системи;
 • Кріобіологічні технології та обладнання;
 • Інформаційні технології низькотемпературної техніки;
 • Системи кондиціонування та життєзабеспечення;
 • Розрахунок та проектування холодильного обладнання;
 • Нанотехнології в низькотемпературній техніці;
 • Основи наукових досліджень;
 • П’ять дисциплін професійного і наукового спрямування за вибором.

 

Характеристика спеціалізації:

Кріогенна та холодильна техніка – це техніка та технології для створення та використання наднизьких кріогенних температур (0 – 150 К) та помірного холоду (150 – 300 К). Метою програми є підготовка фахівців, здатних моделювати, розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати і ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні, енергозберігаючі та нанотехнології для кріогенної та холодильної техніки, систем кондиціонування та життєзабезпечення, кріобіології та кріомедицини, наукових досліджень.

 

Можливості працевлаштування:

Гарантоване працевлаштування (вже на старших курсах):

Наукові організації:  ФТІНТ, ІРЕХФТІІнститут кріобіології та кріомедицини

Промислові підприємства: фабрики морозива “Холодопром” і “Полюс“, Харківський м’ясокомбінат № 2Кисневий завод,  Харківський автогенний завод.

Комерційні фірми: “Кріокон“, “Інсолар“, “Ютам-Харків“, АТ “РОСС“, ТОВ “Європейське торгове обладнання”ДП “Електроніка”АТЗТ НВП “Холод”, ТОВ”Ексергія”, «Фриос»«Данфосс», “Кріотехніка, “Конвент-Плюс,“Експрес-клімат“, UBC group, “ТандемПлюс“, Компанія «ЄВРОКЛИМА»

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/krio

www.facebook.com/tkf.khpi.ua

https://www.youtube.com/watch?v=D8EUHPsK8Cg

https://www.youtube.com/watch?v=tpPe3MuYtZ0

Назва спеціалізації:

Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки

Контакти:

Кафедра парогенераторобудування, вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна, телефон: 057 707 66 10, e-mail: LabSGB@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Сучасні інформаційні технології в енергетиці;
 • Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень;
 • Спецпитання тепломасообмінних процесів;
 • Динаміка теплогідравлічних процесів;
 • Методи імітаційного моделювання в САПР;
 • Основне і допоміжне устаткування енергоблоків АЕС;
 • Фізичне та математичне моделювання теплогідравлічних процесів;
 • Використання конденсаційних технологій в системах теплопостачання;
 • Сучасні технології спалювання низькосортного палива;
 • Спеціальні розділи теорії розрахунків енергетичного устаткування;
 • Конструкційні особливості енергетичних установок;
 • Енергозаощаджуючі технології в енергетиці;
 • Основи надійності енергетичного устаткування;
 • Автоматизація процесів в котлах і реакторах;
 • Захист довкілля на теплових електричних станціях і атомних електричних станціях; Енерготехнологічні та утилізаційні котли;
 • Сучасний стан та перспективи розвитку котло- і реакторобудування;
 • Допоміжні системи котлів і реакторів;
 • Енергетичні та промислові котли;
 • Експлуатація котлів і реакторів

 

Характеристика спеціалізації:

Подальший розвиток енергетики України, як основної галузі її економіки, неможливий без  організації високого рівня виробництва та експлуатації нових високоекономічних, безпечних і екологічних котельних, реакторних, парогенераторних та інших енергогенеруючих установок різного профілю із широким діапазоном технічних характеристик. Для рішення цих проблем потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому метою освіти за  спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» є підготовка таких фахівців, що мають високий рівень професійної підготовки і володіють необхідними знаннями.  Основна увага приділяється математичному та комп’ютерному моделюванню процесів, інженерії та інжинірингу енергогенеруючих технологій та установок.   Знання та навички, що здобуваються в процесі підготовки, відповідають, а іноді, випереджають галузеві потреби сучасного енергетичного машинобудування України, що надає можливість працевлаштування у промислово розвинутих країнах ЄС, США,  КНР. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього високо кваліфікованого інженера-енергетика. Програма збалансована щодо загальної, соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

 

Можливості працевлаштування:

Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівнихфирм в України та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse ECта подібні). Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЕС, США, КНР. Університети України, країн ЕС, США, КНР. Теплові та атомні електростанції в Україні(НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЕС та Близького Сходу, КНР. Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети, та інші). Випускники мають право працювати за такими посадами: Інженер-енергетик; Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування; Інженер-конструктор ; Молодший науковий співробітник; Науковий співробітник; Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби; Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій; Інженер з ремонту; Інженер з керування й обслуговування систем;  Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з організації експлуатації та ремонту; Інженер з підготовки виробництва; Інженер-дослідник; Інженер-технолог; Асистент; Викладач вищого навчального закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/kafedra-parogeneratorobuduvannya

Назва спеціалізації:

Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інженерний аналіз в енергетичному машинобудуванні
 • Перспективні конструкції, інноваційні проекти і програми в енергетичному машинобудуванні
 • Основи наукових досліджень
 • Сучасні комбіновані енергетичні установки
 • Експлуатація і надійність енергетичного устаткування
 • Комп’ютерне моделювання теплового стану елементів енергетичного обладнання
 • Цифрові технології оптимального проектування турбомашин (TOP, AxSTREAM)
 • Проектування систем  вентиляції і кондиціювання промислових приміщень
 • Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування

 

Характеристика спеціалізації:

Зміст підготовки включає в основному фахову профільну підготовку.  За блоком дисциплін «Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання» студенти отримають знання, які гарантують успішне виконання робіт з розрахункових досліджень з вдосконалення та оптимального проектування проточних частин турбін і систем охолодження газових турбін, зокрема з використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування; отримання навичок і вміння розробляти власні програмні продукти для аналізу та оптимального проектування високоефективних конструкцій енергетичного обладнання; отримання навичок роботи з сучасними програмними комплексами світового рівня призначеними для моделювання, аналізу та оптимального проектування турбомашин;  отримання навичок керівника з виконання монтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт на теплових і атомних електростанціях, підприємствах комунальної енергетики в рамках розв’язання актуальних задач модернізації турбінного устаткування та іншого енергетичного обладнання; отримання навичок з організації, планування та виконання наукових досліджень з метою підвищення ефективності енергетичного обладнання.

 

Можливості працевлаштування:

Високий рівень підготовки дозволяє випускникам – магістрам з енергетичного машинобудування починати свою трудову діяльність на посадах інженерів та наукових співробітників на підприємствах енергетичного машинобудування в наукових і науково-дослідних інститутах, конструкторських і проектних організаціях, в інноваційних міжнародних компаніях, в газовидобувних та газотранспортних компаніях, а також на підприємствах комунальної енергетики з гарантією подальшого посадового і творчого зростання.

За бажанням, випускники–магістри можуть продовжити своє навчання та вдосконалити свої наукові здібності і навички в аспірантурі кафедри турбінобудування з гарантією подальшого захисту дисертації і можливістю працевлаштування в НТУ «ХПІ», ІПМАШ НАН України, або в інноваційній компанії «SoftInWay» (США).

Провідні організації, з якими співпрацює кафедра: інноваційна компанія SoftInWay (США), АТ «Українські енергетичні машини», м.Харків, Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз», м. Харків, ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, м. Полтава, АТ НТП «Укрпроменерго», м. Харків, ВАТ «ІНСОЛАР-КЛІМАТ», м. Харків, теплові міські комунальні пункти, газовидобувні та газотранспортні компанії, теплові та атомні електростанції України.

 

Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/uk/

ФБ: https://www.facebook.com/alpausukr

Компанія SoftInWay: http://www.softinway.com/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетика (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.