Відображається 25-36 з 128 результатів

 • Електричні системи і мережі (Магістр)

  Електричні системи і мережі – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Електричні системи та мережі» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, монтажу, та експлуатації електричних систем та мереж.

   

  Освітньо-наукова програма магістра орієнтована на підготовку фахівців керівного складу та спеціалістів-дослідників зі спеціалізацією «Електричні системи і мережі». Спрямована надати теоретичні знання, практичні уміння, навички і компетенції, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в предметній області «Електрична інженерія», освоєння програми доктора філософії .

 • Електричні станції (Магістр)

  Електричні станції (Магістр)

  Електричні станції – це класична спеціалізація з підготовки інженерів-електриків-дослідників для професійної діяльності в галузі електроенергетики в частині процесу виробництва електроенергії на різних видах електростанцій, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) та наукових фахівців для інноваційної діяльності з розвитку електричних станцій та систем при проектуванні та модернізації.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії. Вони здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі електроенергетики. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, проектування сучасних схем та обладнання. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141.

 • Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Магістр)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Магістр)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це високопрофесійна класична з інноваційним наповненням підготовка фахівців за єдиною спеціалізацією  в Україні для стабільно працюючих підприємств електроенергетичної, електромеханічної та електротехнічної галузі!

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це усталений, десятиріччями відпрацьований і апробований, комплексний підхід в поєднанні теоретичних та практичних  фахових знань по розробці та впровадженню новітніх конструкцій  та систем, високоефективних технологій!

   

  Активно-адаптована технологія «змішаного» навчання, що застосовується в кращих вищих технічних університетах Європи,  дозволяє студентам спеціалізації у нас, в Україні, виконувати курсові проекти з елементами ігрового проектування, проводити    експериментальну частину науково-дослідної роботи на сучасному технологічному обладнанні, опановувати інформаційні технології та втілювати реальні дипломні проекти у виробництво електротехнічних та електроенергетичних компаній освітнього кластеру.  Свідомий вибір перспективної та затребуваної професії ґрунтує високу мотивацію до навчання

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Магістр)

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Електромеханічні системи автоматизації та електропривод споживають до 70% усієї вироблюваної електроенергії. Вони призначені для перетворення електричної енергії в механічну, управління рухом машин та механізмів, транспортних засобів, станків з програмним керуванням, електропобутової техніки, роботів та маніпуляторів.

   

  Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації автоматизованих систем електроприводів машин та механізмів в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, аграрному секторі та ін.

 • Електропобутова техніка (Магістр)

  Електропобутова техніка – це електротехнічні пристрої що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо.

   

  Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

  Підготовка ведеться на основі освітнього ступеня бакалавр. Термін підготовки складає:

  1 рік 4 місяці – навчання за освітньо-професійною програмою,

  1 рік 9 місяців – навчання за освітньо-науковою програмою.

  Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом магістра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном для отримання освітньо-наукового ступеню доктора філософії (PhD).

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Магістр)

  Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (Магістр)

  Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології – це сучасна спеціалізація з підготовки інженерів-електриків-дослідників для професійної діяльності в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) електростанціях та наукових фахівців для інноваційної діяльності з впровадження таких заходів на промислових підприємствах та у непромисловому (побутовому) секторі при проектуванні та модернізації систем енергозабезпечення.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії.  Вони здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі енергозбереження в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій обліку та економії енергоресурсів, фінансової оцінки інвестиційних проектів з підвищення енергоефективності, розробки сучасних засобів і заходів з енергозбереження. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141.

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність Магістр

  Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Магістр)

  Енергетичний менеджмент – це комплексний підхід до вирішення питань енергоефективності та енергозбереження на будь-якому об’єкті господарської діяльності та комунальної сфери.

  Енергетичний менеджмент – вектор руху до енергонезалежності країни

   

  Розвиток цивілізації базується на освоєнні нових джерел енергії і методів її перетворення. Споживання теплової та електричної енергії є найважливішою умовою життя людини і розвитку економіки. Підвищення конкурентоспроможності підприємств і забезпечення їх економічної та енергетичної безпеки неможливо без реалізації великомасштабних проектів в галузі енергозбереження. Значення енергозбереження настільки велике, що сьогодні його називають «шостим паливом» – екологічним, поновлюваним і недорогим.

  Енергетичні менеджери стоять на чолі науково-технічного прогресу

 • Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)

  Енергогенеруючі технології та установки (Магістр)

  Енергогенеруючі технології та установки  це технології використання різних фізичних, хімічних, механічних процесів та технічних систем для виробництва теплової, електричної та інших видів енергії в різних галузях промисловості.

  Енергогенеруючі технології охоплюють теоретичні і практичні методи та підходи щодо проектування, конструювання, виготовлення, монтажу та експлуатації енергетичних установок, а також комп’ютерного моделювання процесів горіння палива, ядерних реакцій, тепломасообміну, руху теплоносіїв, міцності конструкційних матеріалів, які використовуються в тепловій та атомній енергетиці.

  Енергогенеруючі установки охоплюють парові та водогрійні енергетичні, промислові та побутові котли,  ядерні реактори та парогенератори, турбоустановки, сонячні колектори, вітряні енергоустановки та інші,  які використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті, в наукових дослідженнях

   

  Освітня програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках: котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, турбоустановках, насосному і теплообмінному устаткуванні, сонячних і вітряних енергоустановках та інших.

  Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього високо кваліфікованого інженера-енергетика. Програма збалансована щодо загальної, соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

  Освітня програма магістрів за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки» охоплює різні дисципліни, що містять фундаментальні знання щодо математичного та комп’ютерного моделювання фізичних, хімічних, механічних  процесів, які відбуваються в енергетичних об’єктах, використання математичних методів, комп’ютерних та інформаційних технологій, засобів вимірювань, інженерію та інжиніринг існуючих та інноваційних енергоустановок різного типу та призначення. Програма забезпечує можливість отримати високий рівень знань з  природничо-наукових дисциплін і дисциплін спеціальної підготовки, зокрема: «Сучасні інформаційні технології в енергетиці»; «Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень»; «Спецпитання тепломасообмінних процесів»; «Динаміка теплогідравлічних процесів»; «Методи імітаційного моделювання в САПР» та інших

 • Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах (Магістр)

  Телекомунікації та радіотехніка — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців та науковців з проектування, реалізації та обслуговування систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем стільникового та радіозв’язку.

   

  Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», отримують глибокі системні знання та навички як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, криптографії та захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації волоконно-оптичними, радіорелейними і кабельними лініями зв’язку, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, основ маршрутизації і адміністрування телекомунікаційних мереж, хмарних технологій та дистанційної обробки даних, особливості розробки та експлуатації мультисервісних мереж стільникового зв’язку 3-го і наступних поколінь. Головною перевагою програми підготовки магістрів є поглиблене вивчення теоретичних основ побудови телекомунікаційних та мережевих систем, систем з розподіленою інфраструктурою та багаторівневим доступом. Особлива увага приділяється теоретичним основам криптографії та захисту даних. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки.

 • Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)

  Зварювання та споріднені процеси та технології (Магістр)

  Зварювання як високопродуктивний процес виготовлення нероз’ємних з’єднань знаходить широке застосування при виготовленні металургійного, хімічного та енергійного обладнання, різних трубопроводів, у машинобудуванні, у виробництві будівельних та інших конструкції.

  Зварювання – такий же необхідний технологічний процес, як і обробка металів, різанням, лиття, кування. Великі технологічні можливості зварювання забезпечили її широке застосування при виготовленні і ремонті суден, автомобілів, літаків, турбін, котлів, реакторів, мостів та інших конструкцій. Перспективи зварювання, як в науковому, так і в технічному плані безмежні.          Її застосування сприяє вдосконаленню машинобудування та розвитку ракетобудування, атомної енергетики, радіо електроніки.

   

  Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності  «Прикладна механіка» за спеціалізацією «Зварювання та споріднені процеси і технології»

 • Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань (Магістр)

  Інженерія даних та знань – це швидко прогресуючий тренд у професійній діяльності розробників програмного забезпечення на перетину прикладної математики, комп’ютерних наук, штучного інтелекту і програмної інженерії, у межах якого для проектування та моделювання розподілених систем обробки даних, баз даних та знань застосовуються методи м’яких і хмарних обчислень, інформаційні технології та засоби інтелектуального аналізу складних даних великих обсягів, машинного навчання та нейроморфних мереж.

  Програмні засоби систем обробки даних є потужнім інструментом інформаційного пошуку, консолідації та інтерпретації інформації, видобування, структурування та представлення знань, прийняття рішень в експертних та знання-орієнтованих системах, Internet-сервісах, інтелектуальних агентах та інших Web-технологіях, в системах розпізнавання образів та комп’ютерного зору

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society

  (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations).

  Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо

   

 • Інженерія програмного забезпечення (Магістр)

  «Інженерія програмного забезпечення» – це освітня програма зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», яка передбачає підготовку фахівців у двох напрямках: «Розподілені програмні системи і технології», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем». Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

   

  Навчальні плани освітньої програми складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

  Метою освітньої програми є підготовка спеціалістів з проектування, розробки і дослідження програмних систем для різних предметних областей.