281 - Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент (Магістр)

Об’єктом освітньо-професійної програми є професійно-управлінська діяльність менеджера з публічного управління та адміністрування. Цілями навчання за програмою є формування максимально широкого науково-управлінського світогляду майбутнього професіонала з публічного управління та адміністрування.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

Опис

Назва освітньої програми  28 Публічне управління та адміністрування

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

освітня програма та конкурсна пропозиція «Адміністративний менеджмент»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра “Соціології та публічного управління”.

Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», корпус У1, 8 поверх, ауд.807, 808

Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Завідувач кафедри Професор, доктор наук з державного управління МОРОЗ Володимир Михайлович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр – це освітній ступінь, який отримується на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладам у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Основні спеціальні навчальні дисципліни Цикл загальної підготовки

Державна політика та врядування

Цифровий розвиток та електронна демократія

Основи наукових досліджень

Стратегічне управління

Цикл професійної підготовки

Ризик-менеджмент в системі прийняття управлінських рішень

Публічне управління в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів

Техніка адміністративної діяльності

Електронне врядування та інформаційні технології в публічному управлінні

Правове регулювання публічного управління в Україні

Національна безпека України

Система публічного управління в Україні

Комунікативна діяльність в публічній сфері

Психологія управлінської діяльності лідера

Менеджмент безпеки в публічному управлінні

Регіональний менеджмент і маркетинг

Кадровий менеджмент в органах публічного управління

Характеристика освітньої програми  Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями, управління державою та містом, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних структурах, розроблення нових інструментів у сфері електронної демократії. Одним iз важливих аспектів освітньої програми є її спрямованість на підготовку фахівців для забезпечення надання публічних послуг громадянам та бізнесу через механізми використання суб’єктом публічного управління потенціалів ІКТ.

Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.

Можливості працевлаштування Випускники спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 281.01 «Адміністративний менеджмент», які отримали освітній ступінь «магістр», мають можливість працевлаштування на посади: начальник управління в державному органі влади; начальник відділення; начальник відділу ; голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський, селищний); керівник органу самоорганізації населення; керівник регіонального структурного підрозділу; головний державний інспектор, директор департаменту; державний уповноважений (органи державної влади); завідувач відділу; завідувач сектору; заступник начальника відділу та на інші керівні посади в центральних і місцевих органах виконавчої влади, посадах в органах місцевого самоврядування, в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій, на керівні посади і посади компетентних професіоналів на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Адміністративний менеджмент (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.