072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Магістр)

Освітня програма «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»

 

Освітня програма «Фінанси і банківська справа» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері фінансів, мати спеціальні знання з управління фінансовими відносинами як у межах національної економіки, так і на міжнародному рівні та вільно володіє іноземною мовою.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 072.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Назва спеціалізації:

Фінанси і банківська справа

Контакти:

Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів. 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх. к. 205, телефон (057) 707-66-68

е-mail: kafedra.finance.zed@gmail.com

 

Завідувач кафедри:
Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінансовий менеджмент; фінансова інженерія, управління корпоративними фінансами; фінансовий менеджмент у банківських установах; страховий менеджмент; податковий менеджмент; ринок фінансових послуг  тощо.

Характеристика спеціалізації:
Спеціалізація «Фінанси і банківська справа» спрямована на підготовку професіоналів, які мають компетентності в сфері управління фінансами бізнес-структур, ведення банківської справи, страхування, здійснення інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, застосування сучасних фінансових інструментів. Вони здатні вирішувати стратегічні фінансові завдання; комплексно підходити до управління, враховуючи усі елементи та напрями фінансового менеджменту; використовувати сучасні фінансові технології; проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків для обґрунтування фінансових рішень тощо.

Конкурентні переваги спеціалізації «Фінанси і  банківська справа»: українська або англійська мова навчання; участь у програмах академічної мобільності у ЗВО європейських країн; використання активних методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати: керівниками фінансових, економічних та адміністративних підрозділів (департаментів) підприємств та банківських установ, страхових компаній; головними спеціалістами фінансових підрозділів та бухгалтерій підприємств та установ; консультантами консалтингових фірм тощо.

Медіаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Сторінка кафедри у Fb: fb.com/groups/kafMBiF

Презентація кафедри англ. мовою: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедри: https://www.instagram.com/ibf_khpi

Telegram кафедри: https://t.me/ibjclub

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

Контакты:

Кафедра международного бизнеса и финансов, 61002 г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5,  этаж, комната 205, телефон (057) 707-66-69,

е-mail: kaf.mbfin@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:
Федоренко Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор
Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

магистр, доктор философии

Основные специальные учебные дисциплины: финансовый менеджмент; финансовая инженерия, управление корпоративными финансами; финансовый менеджмент в банковских учреждениях; страховой менеджмент; налоговый менеджмент; рынок финансовых услуг  и др.

Характеристика специализации:

Специализация «Финансы и банковское дело» направлена на подготовку профессионалов, обладающих компетенциями в сфере управления финансами бизнес-структур, ведения банковского дела, страхования, осуществления инвестиционной деятельности, управления финансовыми рисками, использования современных финансовых инструментов. Они способны решать стратегические финансовые задачи; комплексно подходить к управлению, учитывая все элементы и направления финансового менеджмента; использовать современные финансовые технологии; проводить анализ рыночных и специфических рисков для обоснования финансовых решений и т.п.

 

Конкурентные преимущества специализации «Финансы и банковское дело»: украинский или английский язык обучения; участие в программах академической мобильности в ВУЗах европейских стран; использование активных методик обучения.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать: руководителями финансовых, экономических и административных подразделений (департаментов) предприятий и банковских учреждений, страховых компаний; главными специалистами финансовых подразделений и бухгалтерий  предприятий и учреждений; консультантами консалтинговых фирм и т.п.

Медиаконтент:

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ibf

Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Страница кафедры на Fb: fb.com/groups/kafMBiF

Презентация кафедры на англ. языке: http://web.kpi.kharkov.ua/ibf/abit-eng

Instagram кафедры: https://www.instagram.com/ibf_khpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінанси і банківська справа (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *