241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа (Бакалавр)

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати ефективну сервісну і виробничо-технологічну діяльність в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Набуті в процесі навчання знання, вміння і навички забезпечують випускникам високу конкурентоспроможність в області організації готельного та ресторанного господарства, товарознавства, технології продукції і сервісу, інформаційних систем і комунікацій, проектування і дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Шифр: 241.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Назва спеціалізації:

Готельно-ресторанна справа

Контакти:

Кафедра бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економіка підприємства сфери обслуговування
 • Інформаційні системи та технології у сфері обслуговування
 • Маркетинг сфери обслуговування
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Основи менеджменту
 • Товарознавство та управління закупівлями
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Управління персоналом
 • Управління активами підприємств сфери обслуговування
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Управління якістю продукції та послуг в сфері обслуговування
 • Фінансово-економічний аналіз в готельно-ресторанному бізнесі
 • Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства
 • Бізнес-планування в готельно-ресторанному бізнесі
Характеристика спеціалізації:

При підготовці фахівців для індустрії гостинності пріоритет віддається практичній складовій. У навчальному процесі задіяні високопрофесійні фахівці-практики готельно-ресторанної справи. Позааудиторні, інтерактивні виїзні практичні заняття, виробнича і навчальна практика на підприємствах готельно-ресторанної сфери сприяють успішному оволодінню практичними навичками моделювання операційної та фінансово-господарської діяльності індустрії гостинності.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування в сфері готельно-ресторанного бізнесу: керівниками, адміністраторами, метрдотелями, фахівцями з матеріально-технічного забезпечення, рестораторами, отельерами, менеджерами залу, фахівцями з гостинності, фахівцями з організації дозвілля та санаторно-курортної справи, фахівцями з ресторанної справи, фахівцями з конференц -сервису.

 

Випускники можуть працювати за такими групами професій (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010): фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець із готельної справи; фахівець із ресторанної справи; фахівець з туристичного обслуговування; фахівець із організації дозвілля; фахівець з розвитку сільського туризму; організатор туристичної і готельної діяльності; фахівець з готельного обслуговування; фахівець із спеціалізованого обслуговування; фахівець з організації дозвілля; організатор туристичної та готельної діяльності; фахівець із конференц-сервісу; консультанти з подорожей та організатори подорожей тощо.

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО»

Название специализации:

Гостинично-ресторанное дело

Контакты:

Кафедра бизнес-аналитики, учета и гостинично-ресторанного дела, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Економіка підприємства сфери обслуговування
 • Інформаційні системи та технології у сфері обслуговування
 • Маркетинг сфери обслуговування
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Основи менеджменту
 • Товарознавство та управління закупівлями
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Управління персоналом
 • Управління активами підприємств сфери обслуговування
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Управління якістю продукції та послуг в сфері обслуговування
 • Фінансово-економічний аналіз в готельно-ресторанному бізнесі
 • Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства
 • Бізнес-планування в готельно-ресторанному бізнесі
Характеристика специализации:

При подготовке специалистов для индустрии гостеприимства приоритет отдается практической составляющей. В учебном процессе задействованы высокопрофессиональные специалисты-практики гостинично-ресторанного дела. Внеаудиторные, интерактивные выездные практические занятия, производственная и учебная практика на предприятиях гостинично-ресторанной сферы способствуют успешному овладению практическими навыками моделирования операционной и финансово-хозяйственной деятельности индустрии гостеприимства.

Возможности трудоустройства:

Трудоустройство в сфере гостинично-ресторанного бизнеса: управляющими, администраторами, метрдотелями, специалистами по материально-техническому снабжению, рестораторами, отельерами, менеджерами зала, специалистами по гостеприимству, специалистами по организации досуга и санаторно-курортного дела, специалистами по ресторанному делу, специалистами по конференц-сервису.

 

Выпускники могут работать по следующим группам профессий (согласно Национальному классификатору профессий ДК 003: 2010): специалист по гостеприимству (гостиницы, туристические комплексы и др.) специалист по гостеприимству в местах размещения (гостиницы, туристические комплексы и др.) специалист по гостиничному делу; специалист по ресторанному делу; специалист по туристическому обслуживанию; специалист по организации досуга; специалист по развитию сельского туризма; организатор туристической и гостиничной деятельности; специалист по гостиничному обслуживанию; специалист по специализированному обслуживанию; специалист по организации досуга; организатор туристической и гостиничной деятельности; специалист по конференц-сервису; консультанты по путешествиям и организаторы путешествий и др.

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

24 Сфера обслуговування

Спеціальність:

241 Готельно-ресторанна справа

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Готельно-ресторанна справа (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *