122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (Магістр)

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку магістрів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів та мають здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знають стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Мають знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, а також принципів командної роботи.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 122.08М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Назва вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи і технології

Контакти:

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Навчальний корпус У2, поверх 5, кімната 518, +380 (57) 707-61-03, SAiT@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

ДОРОФЄЄВ Юрій Іванович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Дискретна математика
 • Операційні системи та системне програмування
 • Криптологія
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Проектування інформаційних систем
 • Розподілені інформаційні системи
 • Мови програмування для комп’ютерних мереж
 • Автоматизоване проектування програмного забезпечення
 • Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів
 • Системне адміністрування
Характеристика вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів та методів, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень. Метою навчання є підготовка фахівців, володіючих знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методів оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data Mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структуру освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка, яка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (Data Mining), а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) та тривимірного (3D) подання інформації.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціальності працюють в державних адміністраціях різних рівнів, виконавчих органах Харківської міської ради, статистичному управлінні, податкових інспекціях, на кафедрах НТУ «ХПІ» та інших вузів, а також на підприємствах Харкова: завод ім. Малишева, Харківське державне авіаційне підприємство, Інститут радіаційної безпеки. Крім того, випускники працюють на підприємствах інших країн – США, Німеччини, Канади та ін.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/say/

Назва вибіркового профілю:

Інженерія даних та знань

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Математичні основи аналізу даних і процесів
 • Інженерія даних та знань
 • Машинне навчання
 • Розподілені обчислення та бази даних
 • Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології
 • Семантичний Web

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації  інформації.

Предметом навчання за спеціалізацією є архітектурні та програмні рішення таких сервісів, які  плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники вибіркового профілю працюють архітекторами програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, розробниками, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:
  1. http://web.kpi.kharkov.ua/iip/
  2. com/groups/kpi.kharkov.iip
  1. Description of Master’s Programme Master of Computer Science in Data Science in Illinois University (USA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  https://www.coursera.org/degrees/masters-in-computer-data-science?utm_medium=email&utm_source=marketing&utm_campaign=XL3sgCXlEemQwatOC0L3ug

  1. Program Description: Master in Artificial Intelligence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering
  2. Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83
  3. What is the difference between Data Science, Data Analysis, Data Mining, Machine Learning, AI, and Big Data? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-data-science-data-analysis-data-mining-machine-learning-AI-and-big-data
  4. Прогнози промисловості: Основні розробки в сфері AI, Machine Learning, Analytics & Data Science у 2018 році та основні тенденції у 2019 році? (Industry Predictions: AI, Machine Learning, Analytics & Data Science Main Developments in 2018 and Key Trends for 2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kdnuggets.com/2018/12/predictions-industry-2019.html
  5. Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

  1. Global Congress 2018 «Digital Intellectual Property Infringement, Free Speech, and Content Filtering» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  http://www.ipbrief.net/2018/09/30/digital-intellectual-property-infringement-free-speech-and-content-filtering/

Назва вибіркового профілю:

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Цифрова трансформація інтелектуальної власності
 • Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: правові та економічні аспекти
 • Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності
 • Захист конфіденційної інформації

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах її цифрової трансформації, правові та економічні аспекти комерціалізації цифрової інтелектуальної власності, регулювання, захист та управління цифровою інтелектуальною власністю, захист конфіденційної інформації в комп’ютерній і програмній інженерії

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники вибіркового профілю працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:
 1. http://web.kpi.kharkov.ua/iip/
 2. com/groups/kpi.kharkov.iip
 1.  Description of Master’s Programme Master of Computer Science in Data Science in Illinois University (USA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.coursera.org/degrees/masters-in-computer-data-science?utm_medium=email&utm_source=marketing&utm_campaign=XL3sgCXlEemQwatOC0L3ug

 1. Program Description: Master in Artificial Intelligence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering
 2. Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83
 3. What is the difference between Data Science, Data Analysis, Data Mining, Machine Learning, AI, and Big Data? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-data-science-data-analysis-data-mining-machine-learning-AI-and-big-data
 4. Прогнози промисловості: Основні розробки в сфері AI, Machine Learning, Analytics & Data Science у 2018 році та основні тенденції у 2019 році? (Industry Predictions: AI, Machine Learning, Analytics & Data Science Main Developments in 2018 and Key Trends for 2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kdnuggets.com/2018/12/predictions-industry-2019.html
 5. Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

 1. Global Congress 2018 «Digital Intellectual Property Infringement, Free Speech, and Content Filtering» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ipbrief.net/2018/09/30/digital-intellectual-property-infringement-free-speech-and-content-filtering/

Назва вибіркового профілю:

Штучний інтелект і машинне навчання

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Вірогідні методи невизначених міркувань
 • Програмне забезпечення інтелектуальних агентів
 • Когнітивні технології та платформи
 • Розподілені обчислення та бази даних
 • Теорія та проектування нейроморфних комп’ютерних систем та компонентів

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) архітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великих даних, м’яких обчислень тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є моделі, методи, технології та засоби побудови програмного забезпечення нейроморфних процесорів, комплексного вирішення проблем стабільності-пластичності пам’яті, навчання та перенавчання (оверфітінгу) штучних нейромереж, їх поєднання зі статистичними підходами до машинного навчання у ланцюжку когнитивних обчислень (Data Science / Machine Learning / Neural Networks Learning) для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники вибіркового профілю працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:
 1. http://web.kpi.kharkov.ua/iip/
 2. com/groups/kpi.kharkov.iip
 1.  Description of Master’s Programme Master of Computer Science in Data Science in Illinois University (USA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.coursera.org/degrees/masters-in-computer-data-science?utm_medium=email&utm_source=marketing&utm_campaign=XL3sgCXlEemQwatOC0L3ug

 1. Program Description: Master in Artificial Intelligence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering
 2. Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83
 3. What is the difference between Data Science, Data Analysis, Data Mining, Machine Learning, AI, and Big Data? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-data-science-data-analysis-data-mining-machine-learning-AI-and-big-data
 4. Прогнози промисловості: Основні розробки в сфері AI, Machine Learning, Analytics & Data Science у 2018 році та основні тенденції у 2019 році? (Industry Predictions: AI, Machine Learning, Analytics & Data Science Main Developments in 2018 and Key Trends for 2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kdnuggets.com/2018/12/predictions-industry-2019.html
 5. Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

 1. Global Congress 2018 «Digital Intellectual Property Infringement, Free Speech, and Content Filtering» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 2. http://www.ipbrief.net/2018/09/30/digital-intellectual-property-infringement-free-speech-and-content-filtering/
Назва вибіркового профілю:

Інформаційні технології в видавничої діяльності та медіаіндустрії

Контакти:

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Навчальний корпус У2, поверх 5, кімната 518, +380 (57) 707-61-03, SAiT@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

КУЦЕНКО Олександр Сергійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Програмне забезпечення видавничих систем
 • Проектування і розробка WEB-систем
 • Цифрова обробка відео- і аудіо інформації
 • Технології електронних видань
 • Теорія відтворення кольору
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • 3D-моделювання
Характеристика вибіркового профілю:

Спеціалізація зумовлена сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою вибіркового профілю є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки і захисту інформації

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/say/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерні науки (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *