075 - Маркетинг

Маркетинг (Магістр)

Спеціальність забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах рекламної галузі: дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу, успішне володіння основами рекламного бізнесу.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ»

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 075.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ»

Назва спеціалізації:

«Рекламний бізнес», «Маркетинговий менеджмент»

Контакти:

Кафедра економіки і маркетингу

вулиця Кирпичова, 2, Харків, Харківська область, 61002, перший навчальний корпус (У1), 9 поверх, аудиторія 902.,

(057) 707-61-22 зав. кафедрою
(057) 707-65-26 кафедра
(057) 707-62-68 лабораторія

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор, Сисоєв Віктор Володимирович

Контакти:

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Блок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки (16,72%); блок обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (17,73%); блок вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (32,22%); практика, дипломне проектування та атестація (33,33%).

Основні предмети:

 • Електронна комерція;
 • Інноваційний розвиток підприємства;
 • Стратегічний маркетинг і товарна інноваційна політика;
 • Рекламні технології;
 • Рекламний менеджмент;
 • Бренд-менеджмент;
 • Оцінка ефективності рекламної діяльності.
Характеристика спеціалізації:

Програма професійна прикладна.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо системного аналізу маркетингової діяльності організації; сучасні маркетингові технології (у т.ч. інформаційні) дослідження ринку та прийняття управлінських рішень; методи формування маркетингових стратегій розвитку організації та забезпечення її конкурентоспроможності; формування ефективного комплексу маркетингу; використання основ маркетингового аудиту та контролінгу.

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з управління маркетинговою діяльністю організації та підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку маркетологів, відповідно до вимог ринку праці, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання тренінгових методів навчання. Формує маркетологів з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення щодо вимог ринку, які швидко змінюються в сучасній економіці. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем.

Магістр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: інтернет-маркетингу, інтернет-біржах, інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ«Маркетинговий менеджмент»

Назва спеціалізації:

Маркетинговий менеджмент

Контакти:

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:
Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електронна комерція
 • Маркетинг відносин
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Маркетинговий менеджмент
 • Проектний менеджмент
 • Кількісні методи в управлінні маркетингом
 • Стратегічне управління
 • Планування рекламних кампаній
 • Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність
 • Соціально-відповідальний маркетинг
 • Брендинг
Характеристика спеціалізації:
Маркетинг, з одного боку, покладається в основу менеджменту будь-якої організації у цілому, а з іншого боку сам маркетинг являє собою сукупність великого різноманіття видів діяльності, які потребують загального управління.

Тому освітня програма „Маркетинговий менеджмент”, забезпечуючи освіту у галузі управління маркетингом,  є найбільш розповсюдженою серед університетів усього світу.

Програма „Маркетинговий менеджмент” в НТУ „ХПІ” спрямована також на отримання студентами компетенцій в галузі PR-технологій, брендінгу, маркетингових досліджень, планування маркетингових заходів, розробки веб-сайтів підприємств, візуальної реклами. Аналіз сучасного ринку праці свідчить про великий попит на таких фахівців.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент» отримують компетенції, що дозволяють їм:

·                     виявляти потенційні ринки збуту товарів (послуг) фірми, оцінювати ємність і економічну привабливість ринків і їх окремих сегментів;
 • розробляти проекти рішень і їх економічне обґрунтування щодо пропозиції нових товарів (послуг);
 • надавати маркетингове обгрунтування інвестиційних проектів з розвитку товарного виробництва і поліпшення якості товарів;
 • прогнозувати попит, ціни на продукцію фірми (за результатами маркетингових досліджень), визначати очікувані загальні економічні результати діяльності фірми;
 • планувати маркетингові комунікаційні заходи щодо реклами і PR для просування на ринки товарів (послуг) фірми, створення брендів, підвищення лояльності споживачів;
 • обґрунтовувати економічну ефективність и доцільність маркетингових заходів;
 • використовувати корпоративні комп’ютерні інформаційні системи для обліку, прогнозування, аналізу, планування і контролю маркетингової діяльності фірми;
·                     розробляти візуальні інструменти реклами та PR: проспекти, біл-борди, фронтальні частини і змістовні сторінки веб-сайтів, репортажі та звернення у мас-медіа тощо.
Опитування підприємств роботодавців показує, що у наборі суто таких компетенцій випускників вони найбільш зацікавлені.
Можливості працевлаштування:

Випускники, які навчалися за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент», працюють на таких підприємствах, як: компанія «Фрунзе-Авто» – маркетологи; компанія «Теплі моря» – маркетологи, менеджери, розробники візуальних інструментів реклами і PR проспектів; маркетингове агентство «Defence» – фахівці відділу «Комплексний маркетинг і брендинг», фахівці з розробки рекламних кампаній, розробки сайтів, інтернет-маркетингу; компанія «PRIDE GAS» – сервіс-менеджери, маркетологи; компанія «Nestlé» -керівники і фахівці відділу по оптимізації виробництва; ТОВ «Євромісто» – фахівці з дослідження кон’юнктури ринку і вивчення громадської думки; ТОВ “Смарт Солюшнс” – фахівці з управління персоналом (підбір персоналу); ТОВ «MY COFFEE» – HR-менеджери, фахівці маркетологи, а також на багатьох інших підприємствах.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://ekmm.com.ua,

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

https://uk.wikipedia.org/wiki/Керування_маркетингом

discovered.com.ua/marketing/marketing-menedzhment

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «Рекламний бізнес»

 

Назва спеціалізації: «Рекламний бізнес»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Електронна комерція

Маркетинг відносин

Кількісні методи в управлінні маркетингом

Інноваційний розвиток підприємства

Маркетинговий менеджмент

Стратегічний маркетинг і товарна інноваційна політика

Рекламний менеджмент

Рекламні технології

Оцінка ефективності рекламної діяльності

Бренд-менеджмент

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Рекламний бізнес» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні інструментарію системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні маркетингових стратегій розвитку підприємств та організацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки їх результатів; використанні методів маркетингового аудиту та контролінгу задля забезпечення ефективного комплексу маркетингу. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання магістра орієнтована на поглиблену спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати інноваційні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Магістр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR-менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

Хто такий рекламіст?:  http://riu.com.ua/content/view/1630/48/lang,ru/

Реклама і зв’язки з громадськістю – ким працювати за цією спеціальністю:

http://womanday.in.ua/reklama-i-zvyazky-z-gromadskistyu-kym-p…

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *