075 - Маркетинг

Маркетинг (Магістр)

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління та розвитку маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, як концепції управління підприємством, у сфері стратегічного управління, що передбачає застосування методології наукових досліджень щодо вибору напрямків діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі, в області маркетингової діяльності, з використанням достовірності одержаних результатів за допомогою економіко-математичних моделей, відповідних методів стратегічного планування діяльності підприємства, розробку маркетингових стратегій та заходів щодо їх просування.

 

 

Посилання (магістр):

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми та конкурсні пропозиції 2021 року

Вступ 2021
Шифр: 075.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ»

Назва варіативних складових:

рекламний бізнес, маркетинговий менеджмент

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання.

 

• Контакти (варіативна складова: Рекламний бізнес; Маркетингові дослідження):
НТУ”ХПІ”, кафедра економіки та маркетингу, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, м. Харків, , Україна, 61002, тел. (057) 707 61 22;
(057) 707 65 26;
e-mail: kpikafeim@gmail.com
Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, професор, Сисоєв Володимир Вікторович

• Контакти (варіативна складова: Маркетинговий менеджмент):
НТУ”ХПІ”, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, ауд. 601- 605, м. Харків, , Україна, 61002,
+38 (057) 707 65 53,
e-mail: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua, vza.kpi.kharkov@gmail.com
Завідувач кафедри:
Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • маркетинговий менеджмент
 • проектний менеджмент
 • рекламний менеджмент
 • бренд-менеджмент
 • стратегічне управління
 • маркетинг відносин
Характеристика конкурсної пропозиції «Маркетинг»

Головною перевагою програми є підготовка фахівців зі здатністю:

– здійснювати управління та розвиток маркетинговою діяльністю організацій, як концепції управління підприємством;

– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо оцінювання зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства, ступеню та характеру конкуренції на ринку, аналізу позиції організації на ринку, формулювання пропозицій щодо їх зміцнення, розробки маркетингової стратегії підприємства, у тому числі щодо виходу на зовнішні ринки, програму  реалізації, бюджет;

– контролю з використанням інформаційного забезпечення за їх виконанням та оцінки їх ефективності.

Можливості працевлаштування :

Випускники стають фахівцями з просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, міжнародного маркетингу  і мають можливості працевлаштування на посадах: директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства, маркетолога, маркетолога-аналітика, PR-менеджера, бренд-менеджера, експертами з електронної комерції, електронних комунікацій щодо просування інформаційних технологій, нових товарів та послуг споживачам.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАРКЕТИНГ»

Название вариативных компонент :

рекламный бизнес, маркетинговые исследования, маркетинговый менеджмент

Конкурсное предложение предусматривает для  абитуриентов бюджетную и контрактную формы обучения.

 

• Контакты (вариативная компонента: Рекламний бизнес; Маркетинговые исследования):

НТУ”ХПИ”, кафедра экономики и маркетинга, 61002, г. Харков, ул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 этаж, ауд. 902, г. Харьков, Украина, 61002, тел. (057) 707 61 22;  (057) 707 65 26;

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Заведующий кафедры:

доктор экономических наук, профессор, Сысоев Владимир Викторович

 

• Контакты (вариативная компонента: Маркетинговий менеджмент):

НТУ”ХПИ”, кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г. Харьков, вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, 6 этаж, ауд. 601-605, +38 (057) 707 65 53,

email: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua , vza.kpi.kharkov@gmail.com

Заведующий кафедры:

Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

 

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

Магистр

Основные специальные образовательные дисциплины:
 • маркетинговый менеджмент
 • проектный менеджмент
 • рекламный менеджмент
 • бренд-менеджмент
 • стратегическое управление
 • маркетинг отношений

 

Характеристика конкурсного предложения «Маркетинг»

       Главным преимуществом программы является подготовка специалистов для:
– осуществления управления и развития маркетинговой деятельности организаций, как концепции управления предприятием;
– применения  информационных  технологий, необходимых для принятия и реализации обоснованных управленческих  решений  по оценке внешней и внутренней маркетинговой среды предприятия, степени и характера конкуренции на рынке, анализа позиций организации на рынке, формулировке предложения по повышению эффективности, разработке маркетинговой стратегии предприятия, в том числе выходу на внешние рынки, программы по реализации, бюджет;
– контроля с использованием информационного обеспечения за выполнением и оценке их эффективности.

 

Возможности трудоустройства :

Выпускники становятся специалистами по продвижению, брендингу, PR- технологиям, планированию маркетинговых мероприятий, рекламы, международного маркетинга и имеют возможности трудоустройства на должностях: директора по маркетингу, руководителя рекламного агентства, руководителя отдела маркетинга предприятия, маркетолога, маркетолога-аналитика, PR-менеджером, бренд-менеджером, экспертами электронной коммерции,  электронных коммуникаций по продвижению информационных технологий, новых товаров и услуг потребителям

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/
http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *