075 - Маркетинг

Маркетинг (Магістр)

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління та розвитку маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, як концепції управління підприємством, у сфері стратегічного управління, що передбачає застосування методології наукових досліджень щодо вибору напрямків діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі, щодо маркетингової діяльності, з використанням достовірності одержаних результатів за допомогою економіко-математичних моделей, відповідних методів стратегічного планування  діяльності підприємства, розробку маркетингових стратегій та заходів щодо їх просування.

 

Артикул: 075.04М Категорія: Позначка:

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

НТУ”ХПІ”, кафедра маркетингу, Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, ауд. 601- 605, м. Харків, , Україна, 61002,

+38 (057) 707 65 53, marketing@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор Райко Діана Валеріївна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
  • стратегічне управління
  • маркетинг відносин
  • бренд-менеджмент
  • рекламний менеджмент
  • проектний менеджмент
Характеристика конкурсної пропозиції:

Головною перевагою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців зі здатністю:

– здійснювати управління та розвиток маркетинговою діяльністю організацій, як концепції управління підприємством;

– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо оцінювання зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства, ступеню та характеру конкуренції на ринку, аналізу позиції організації на ринку, формулювання пропозицій щодо їх зміцнення, розробки маркетингової стратегії підприємства, у тому числі щодо виходу на зовнішні ринки, програму  реалізації, бюджет;

– контролю з використанням інформаційного забезпечення за їх виконанням та оцінки їх ефективності.

 

Можливості працевлаштування :

Випускники освітньо-професійної програми стають фахівцями з просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, міжнародного маркетингу  і мають можливості працевлаштування на посадах: директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства, маркетолога, маркетолога-аналітика, PR-менеджера, бренд-менеджера, експертами з електронної комерції, електронних комунікацій щодо просування інформаційних технологій, нових товарів та послуг споживачам.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/marketing/

https://www.facebook.com/marketing.KhPI/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Керування_маркетингом

https://discovered.com.ua/marketing/reklama/

 

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

НТУ”ХПИ”, кафедра маркетинга, Украина, 61002, г.Харьков, вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, 6 этаж, ауд. 601-605, +38 (057) 707 65 53,

marketing@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедры:

доктор экономических наук, профессор Райко Диана Валериевна

 

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

Магистр

 

Основные специальные образовательные дисциплины:
  • стратегическое управление
  • маркетинг отношений
  • бренд-менеджмент
  • рекламный менеджмент
  • проектный менеджмент

 

Характеристика конкурсного предложения:

Главным преимуществом образовательно-профессиональной программы является подготовка специалистов для:

– осуществления управления и развития маркетинговой деятельности организаций, как концепции управления предприятием;

– применения  информационных  технологий, необходимых для принятия и реализации обоснованных управленческих  решений  по оценке внешней и внутренней маркетинговой среды предприятия, степени и характера конкуренции на рынке, анализа позиций организации на рынке, формулировке предложения по повышению эффективности, разработке маркетинговой стратегии предприятия, в том числе выходу на внешние рынки, программы по реализации, бюджет;

– контроля с использованием информационного обеспечения за выполнением и оценке их эффективности.

 

Возможности трудоустройства :

Выпускники образовательно-профессиональной программы становятся специалистами по продвижению, брендингу, PR- технологиям, планированию маркетинговых мероприятий, рекламы, международного маркетинга и имеют возможности трудоустройства на должностях: директора по маркетингу, руководителя рекламного агентства, руководителя отдела маркетинга предприятия, маркетолога, маркетолога-аналитика, PR-менеджером, бренд-менеджером, экспертами электронной коммерции,  электронных коммуникаций по продвижению информационных технологий, новых товаров и услуг потребителям.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/marketing/

https://www.facebook.com/marketing.KhPI/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Управление_маркетингом

https://discovered.com.ua/marketing/reklama/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.