152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (Бакалавр)

Освітня програма передбачає освоєння ключових аспектів створення і розробки, а також пов’язаної науково-технічної діяльності в питаннях вимірювальної і контрольно-діагностичної техніки – приладів, інструментів і суміжних технологій.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

Назва спеціалізації:

Метрологія та вимірювальна техніка

Контакти:

кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), к. 106, т. 057-70-76-015 e-mail: kafedra.iits@gmail.com

Завідувач кафедри:

КОНДРАШОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерне моделювання вимірювальних пристроїв
 • Інформаційні технології в метрології
 • Основи стандартизації та встановлення відповідності
 • Основи забезпечення єдності вимірювань
 • Прилади контролю та діагностики.

Характеристика спеціалізації:

Метрологи – це фахівці, які здійснюють контроль вимірювальної техніки та нагляд за якістю продукції. Метрологія охоплює всі сфери людської діяльності. Метрологи перевіряють відповідність засобів вимірювальної техніки державним і міжнародним вимогам. Ваги в продуктовому магазині, банкомат у відділенні банку, «улюблені» водіями поліцейські радари, лічильники води, газу, електрики – всі вони проходять технічний огляд, перевірку. Правда, на професійній мові цей процес називається повіркою, тобто зіставленням даних. Фахівець зі спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв вимірювання, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, проводити сертифікацію і атестацію продукції.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Можливості працевлаштування:

На фахівців в цій області спостерігається високий попит серед роботодавців, тому професія метролога має право називатися рідкісною професією. Наші випускники працюють на таких посадах: інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки, та інших посадах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням засобів вимірювальної техніки в підрозділах профільних підприємств, в наукових та інших організаціях. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності та успішно закінчили навчання за програмою бакалавра, надається можливість продовжити навчання в магістратурі кафедри.

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/iits/uk/pro-kafedru-2/

http://www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/

Назва спеціалізації:

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

Контакти:

кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), к. 106, т. 057-70-76-015 e-mail: kafedra.iits@gmail.com

Завідувач кафедри:

КОНДРАШОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Структури та алгоритми обробки даних.
 • Технології програмування для вимірювальних систем.
 • Вступ в теорію систем.
 • Комп’ютерне моделювання в приладобудуванні.
 • Системи управління базами даних.

Характеристика спеціалізації:

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (КІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. КІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін. Фахівець зі спеціалізації здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування інформаційно-вимірювальних систем, систем контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, застосовувати сучасні технології програмування, розробляти програмне забезпечення мікропроцесорних елементів інформаційно-вимірювальних систем під вимоги конкретної задачі, розробляти методики контролю та проведення технічного контролю обладнання.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Можливості працевлаштування:

Наші випускники працюють на таких посадах: інженер з експлуатації інформаційно-вимірювальних систем, інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів інформаційно-вимірювальних систем та інших, пов’язаних з виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням вимірювальних засобів в підрозділах профільних підприємств, в наукових організаціях. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності та успішно закінчили навчання за програмою бакалавра, надається можливість продовжити навчання в магістратурі кафедри

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/iits/uk/pro-kafedru-2/

http://www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/

Назва спеціалізації:

Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

Контакти:

кафедра «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), к. 213, т. +38 (095) 883-17-90 e-mail: krskd.kpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

ХОМЯК ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інтегровані середовища розробки програмних засобів
 • Програмні засоби комп´ютерної візуалізації
 • Сертифікація та контроль якості продукції
 • Сенсори контролю та вимірювання фізичних та механічних величин
 • Електромагнітний контроль
 • Акустичний контроль
 • Схемотехніка контрольно-діагностичних систем

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики» орієнтується на отримання поглиблених знань про методи, системи, комп’ютеризовані та мікропроцесорні прилади, пристрої і установки, застосовувані для вимірювань, контролю та діагностики в медицині, транспорті, атомній та космічній промисловості, авіації, радіотехніці , зв’язку, інформаційних системах, на митниці, для військових застосувань, в поліції, екології, системах управління та багатьох інших.

Основні особливості спеціалізації та напрямки роботи:

 • вдосконалення існуючих та створення нових комп’ютеризованих приладів і систем для контролю параметрів середовищ, матеріалів та виробів;
 • розробка, проектування, вдосконалення і застосування контрольно-діагностичних приладів;
 • створення систем обробки, аналізу даних і передачі інформації;
 • розробка конкурентоспроможних і інтелектуальних датчиків і первинних перетворювачів як елементів діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
 • створення нових мікропроцесорних приладів і автоматизованих систем для наукових досліджень;
 • метрологічне і промислове забезпечення діагностичних, наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем.

 

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на посадах: спеціаліст з неруйнівного контролю, інженер з якості, інспектор з якості, інженер з технічного контролю, спеціаліст ВТК, менеджер з якості, системний адміністратор, системний інженер, інженер комп’ютерних систем, інженер-програміст, інженер з електроніки, інженер з випробувань, дефектоскопіст, інженер-метролог, інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматизації, інженер-конструктор, інженер-технолог.

Серед підприємств, на яких працевлаштовуються випускники кафедри: White Label Agency, Sigma Software, ТОВ “СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА”, ДП «Харківстандартметрологія», ДП «Електроважмаш», ТОВ «Алло», ТОВ «Велмаш-Україна», НВ ТОВ «Інтерагроцентр», АЦНК ПТП «Укрэнергочермет», ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», АТ “Турбоатом”, ПрАТ «ТММ-Енергобуд», ТОВ «Електропривод», ПАТ «Харківміськгаз», ТОВ «Харківський професійний коледж», ПАТ «FED», Запорізька АЕС

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/pmnk/uk/golovna-storinka-kafedra-krskd/

https://www.youtube.com/channel/UCiyu5nJgJMd3e_Aal81DrVw

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.