073 - Менеджмент

Міжнародний бізнес (Магістр)

Освітня програма «Міжнародний бізнес» – це навчання управлінській та підприємницькій діяльності в компаніях, які є учасниками міжнародного ринку товарів та послуг.  Міжнародний бізнес охоплює процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом і проектами у міжнародному середовищі компанії.

 

Артикул: 073.03М Категорія: Позначка:

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

Прохоренко Олена Вікторівна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

міжнародний менеджмент; міжнародний маркетинг; управління стратегічними змінами; управління проектами; міжнародні інвестиції; стратегічний контроллінг міжнародного бізнесу; управління відносинами з міжнародними партнерами та інші.

Характеристика спеціалізації:

Магістерська підготовка з спеціалізації «Міжнародний бізнес» спрямована на розвиток міжнародних навичок, таких як міжнародні дослідження, робота в міжнародній команді, міжкультурні комунікації, управління міжнародними проектами; розуміння стану та форсайту трендів міжнародного бізнес-середовища; вміння прийняття та виконання управлінських рішень у турбулентному та непередбачуваному міжнародному середовищі. Рівень підготовки надає здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у міжнародному бізнесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Мова навчання: українська або англійська.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на відповідальних управлінських посадах як в українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній,  а також у міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками: міжнародний маркетинг, міжнародні продажі, менеджмент міжнародних проектів, міжнародні фінанси та інвестиції, бізнес-аналітика, менеджмент персоналу, міжнародна логістика.

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi

 

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра менеджмента

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Прохоренко Елена Викторовна

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:

международный менеджмент; международный маркетинг; управление стратегическими изменениями; управление проектами; международные инвестиции; стратегический контроллинг международного бизнеса; управление отношениями с международными партнерами и другие.

Характеристика образовательной программы:

Магистерская подготовка по специализации “Международный бизнес” направлена на развитие международных навыков, таких как: международные исследования, работа в международной команде, межкультурные коммуникации, управление международными проектами; понимание состояния и форсайта трендов международной бизнес-среды; умение принятия и исполнения управленческих решений в турбулентной и непредсказуемой международной среде. Уровень подготовки дает возможность решать сложные задачи и проблемы в международном бизнесе, что предполагает проведение исследований и/или осуществление инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований.

Язык обучения: украинский или английский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники работают на ответственных управленческих должностях как в украинских, так и зарубежных офисах мультинациональных компаний, а также в международных малых и средних предприятиях по таким функциональным направлениям: международный маркетинг, международные продажи, менеджмент международных проектов, международные финансы и инвестиции, бизнес-аналитика, менеджмент персонала; международная логистика.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародний бізнес (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.